Hur mycket tjänar en ekonom och hur ser framtiden ut?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 22 april 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Funderar du på att utbilda dig till ekonom men undrar hur mycket en ekonom tjänar? Då har du kommit helt rätt. I den här artikeln ska vi titta på de vanligaste jobben för ekonomer och berätta hur mycket man tjänar i de olika rollerna.

Vad en ekonom gör

Som ekonom kan du jobba inom många olika branscher och verksamheter och ha många olika arbetsuppgifter. I vissa roller har du rena ekonomiuppgifter som bokföring och ekonomisk planering. I andra kan du jobba med marknadsföring, värdepapper eller som inköpare. Det finns mängder med inriktningar och områden att välja mellan, som du kan se nedan.

Hur mycket tjänar en ekonom

Lönen beror mycket på vilken roll och utbildning du har i bagaget. Här ska vi kika på olika vanliga ekonomjobb och vilken medellön du kan förvänta dig i de olika rollerna.

Administratör

Medellön: 31 700 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som administratör är dina främsta uppgifter att sköta den löpande administrationen. Du kan exempelvis hantera ordrar, sköta fakturering, skriva protokoll, göra avstämningar och svara på förfrågningar från kunder.

Här ser du alla lediga jobb som administratör.

Ekonomiassistent

Medellön: 31 400 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som ekonomiassistent har du koll på företagets bokföring. Du redovisar alla in- och utbetalningar, tar fram fakturaunderlag, ser till att momsen deklareras och betalas i tid till Skatteverket och förbereder skattedeklarationen.

Här ser du alla lediga jobb som ekonomiassistent.

Affärsutvecklare

Medellön: 50 600 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som affärsutvecklare hittar du sätt att öka intäkterna genom att se över arbetsprocesserna och utveckla eller ta fram nya produkter och tjänster.

Här ser du alla lediga jobb som affärsutvecklare.

Bankrådgivare

Medellön: 41 200 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som bankrådgivare ger du bankens kunder råd som rör deras privatekonomi. Det kan bland annat handla om sparande, bostadslån, investeringar eller försäkringar. Du kan också vara rådgivare för företag och vägleda vid investeringar eller annat som rör företagets ekonomi.

Här ser du alla lediga jobb som bankrådgivare.

Controller

Medellön: 48 600 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som controller gör du bland annat analyser och följer upp ett företags ekonomiska resultat, har koll på lönsamhet, sätter upp mål och gör prognoser. Du ser även till att ledningen har all den ekonomiska information de behöver. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som controller och hur man blir en.

Här ser du alla lediga jobb som controller.

Ekonomichef

Medellön: 79 300 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som ekonomichef jobbar du oftast under företagets VD och är chef för företagets ekonomiavdelning. Tillsammans med ledningen gör du ekonomiska planer och ser till att kostnader och intäkter är i linje med de mål som satts upp. Här kan du läsa mer om att jobba som ekonomichef och hur man blir en.

Här ser du alla lediga jobb som ekonomichef.

Finansekonom

Medellön: 61 200 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som finansekonom kan du hjälpa bolag att introduceras på börsen eller bredda sin verksamhet genom att hitta bolag de kan köpa. Du kan också jobba med att få ett företags kapital att växa genom investeringar i fonder och dylikt.

Här ser du alla lediga jobb som finansekonom.

Inköpare

Medellön: 42 900 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som inköpare är du den som köper råvaror, varor, utrustning och tjänster som företaget behöver eller säljer vidare. Du tar in offerter från leverantörer, förhandlar om pris och leverans och sluter avtal.

Key account manager

Medellön: 44 200 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som key account manager jobbar du med försäljning av varor och tjänster. Oftast har du ett distrikt eller en specifik kundbas som du ansvarar över och håller kontakten med för att informera om nya produkter och tjänster och ta beställningar.

Här ser du alla lediga jobb som key account manager.

Logistiker

Medellön: 44 300 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som logistiker ser du exempelvis till att leverantörs- och transportkedjan inom eller mellan företag fungerar så effektivt som möjligt, både när det gäller kostnad och tid. Du ser över hela flödet när material, betalningar eller annat ska forslas från företag a till företag b.

Här ser du alla lediga jobb som logistiker.

Managementkonsult

Medellön: 50 600 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som managementkonsult ingår du i ledningen och kan jobba med att strukturera upp verksamheten. Det kan handla om omorganisation eller förslag på hur man utvecklar verksamheten så att den blir mer effektiv.

Här ser du alla lediga jobb som managementkonsult.

Marknadsförare

Medellön: 44 200 kronor per månad.
Vanliga arbetsuppgifter: Som marknadsförare tar du fram kommunikationsstrategier, kampanjer, innehåll och material för att skapa intresse och sälja en idé, vara eller tjänst.
Här ser du alla lediga jobb som marknadsförare.

Miljöekonom

Medellön: 50 500 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som miljöekonom sätter du miljöfrågor i ett ekonomiskt sammanhang. Du tar exempelvis fram förslag på hur man kan värna miljön genom ekonomiska styrmedel, räknar ut och ger förslag hur olika företags produktion kan göras mer miljövänlig.

Här ser du alla lediga jobb som miljöekonom.

Nationalekonom

Medellön: 50 500 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som nationalekonom jobbar du oftast inom olika statliga myndigheter eller departement. Du kartlägger exempelvis den ekonomiska utvecklingen i samhället och utvärderar vad politiska reformer innebär för individen och samhället.

Här ser du alla lediga jobb som nationalekonom.

PR-konsult

Medellön: 42 200 kronor
Vanliga arbetsuppgifter: Som PR-konsult arbetar du med public relations. Det innebär att du exempelvis tar fram strategier för att lansera en kampanj, släppa pressreleaser och ordna olika event som lyfter varumärket.

Här ser du alla lediga jobb som PR-konsult.

Projektledare

Vanliga arbetsuppgifter: Som projektledare driver och leder du arbetet i olika projekt. Du beräknar även tid och vad ett projekt kostar och gör en tidsplan och en budget som du ser till hålls.

Här ser du alla lediga jobb som projektledare.

Portföljförvaltare

Medellön: 77 100 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som portföljförvaltare förvaltar du aktier och andra värdepapper åt andra, både privatpersoner och företag. Du jobbar vanligtvis på bank, försäkringsbolag eller andra finansbolag.

Här ser du alla lediga jobb som portföljförvaltare.

Revisor

Medellön: 43 900 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som revisor granskar du ett företags bokföring för att kontrollera att allt stämmer enligt de lagar som gäller. Du kan även vara rådgivare i skattefrågor och deklarationer.

Här ser du alla lediga jobb som revisor.

Redovisningsekonom

Medellön: 39 000 kronor i månaden.
Vanliga arbetsuppgifter: Som redovisningsekonom hjälper du företag med den löpande bokföringen. Du har hand om moms, momsdeklarationer och löneutbetalningar.

Här ser du alla lediga jobb som redovisningsekonom.

Hur du utbildar dig till ekonom

Det finns många ekonomutbildningar att välja mellan på olika nivåer och med olika riktningar. Här kan du se några av dem:

Ekonomiprogrammet på gymnasiet

Om du går det treåriga ekonomprogrammet på gymnasiet blir du gymnasieekonom. Du kan alltså direkt efter gymnasiet börja din karriär inom ekonomiområdet som exempelvis ekonomiassistent eller administratör.

YH-utbildning inom ekonomi

Det finns även flera yrkesutbildningar i ekonomi som du kan läsa både på plats och distans. Du kan exempelvis välja att läsa till redovisningsekonom, inköpare eller key account manager.

Ekonomiprogrammet på universitet och högskola

De flesta lärosäten har ekonomiprogrammet. Det är en bred treårig utbildning och under studietiden kan du välja att inrikta dig mot bland annat företagsekonomi eller nationalekonomi.

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning som leder till en civilekonomexamen. Utbildningen är bred och du kan välja olika inriktningar som exempelvis ekonomisk analys eller internationell marknadsföring.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Utforska fler artiklar