Anläggningsarbetare: lön, kollektivavtal och vidareutbildning

Uppdaterat 28 augusti 2023

Hur mycket tjänar en anläggningsarbetare i lön? Hur mycket du kan tjäna som anläggningsarbetare beror bl.a. på om du är utbildad och har yrkesbevis, hur länge du har arbetat, vilket byggföretag du arbetar för och om byggföretaget har kollektivavtal.

Trots coronapandemins framfart har byggbranschen ändå klarat sig relativt väl. Och anläggningsarbetare fortsätter vara eftertraktade. Men hur ser det ut med lönen?

I den här artikeln tittar vi på hur mycket du kan tjäna som anläggningsarbetare. Men först tittar vi på vad jobbet innebär och hur du blir anläggningsarbetare.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Vad gör en anläggningsarbetare?

En anläggningsarbetare utför markarbete som schaktning och utfyllnad för t.ex. anläggning av husgrunder, vägar, järnvägar, fjärrvärmeledningar, vatten- och avloppsledningar eller kablar. Arbetsuppgifterna kan även omfatta anläggning av parker och grönytor. Eller asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Många anläggningsarbeten är viktiga för samhällets utveckling och infrastruktur då det kan handla om markarbeten för att bygga vägar, järnvägar, flygplatser eller hamnar som är viktiga för samhällets transportsystem.

Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande. Ingen byggarbetsplats är lik den andra. Även om arbetet kan vara mycket slitsamt och tungt får du jobba mycket ute i den friska luften. Du har många olika slags maskiner, specialutrustningar, fordon och avancerade mätinstrument till din hjälp för att utföra arbetsuppgifterna.

Så blir du anläggningsarbetare

För att bli utbildad anläggningsarbetare med yrkesbevis finns det lite olika vägar att gå.

 • Gymnasieskola

På det treåriga Bygg- och anläggningsprogrammet kan du läsa inriktningen Mark och anläggning. Under utbildningen får du även vara ute på företag för att praktisera yrket.

 • Yrkesutbildning för vuxna eller arbetsmarknadsutbildning

Du kan också gå en vuxenutbildning för att bli anläggningsarbetare på t.ex. Komvux eller annan utbildningsgivare. Utbildningstiden varierar, men brukar vara mellan 1–2 år. Under utbildningen är du också ute på företag och praktiserar arbetet.

 • Lärlingsutbildning på ett företag

Ett tredje sätt är att bli utbildad direkt hos en arbetsgivare där du arbetar som lärling och läser yrkesteori samtidigt.

Efter utbildning, oavsett vilken väg du valt, får du arbeta som lärling på ett företag under en kvalificeringstid på 36 månader (tre år) för att få ditt yrkesbevis som anläggningsarbetare.

Har du en utländsk yrkesutbildning som anläggningsarbetare och två års arbetserfarenhet kan du få utbildningen validerad och få ett yrkesbevis från Byggbranschens yrkesnämnd.

Hur mycket tjänar en anläggningsarbetare?

Hur mycket du tjänar som anläggningsarbetare beror, som redan nämnts, på en rad faktorer. Som vilket företag du jobbar för, om företaget har kollektivavtal, om du är utbildad och vilken erfarenhet du har. För att kunna jobba som anläggningsarbetare behöver du först ha gått en lärlingsperiod på ett visst antal år för att få yrkesbevis. Du får lön under lärlingsutbildningen.

Genomsnittslönen

Enligt Statistiska centralbyrån ligger genomsnittslönen för en anläggningsarbetare på 33 900 kr/månad. För kvinnor ligger snittet på 30 400 kr/månad och för män 34 000 kr/månad.

Mest tjänar män i åldersgruppen 45–54 år inom privat sektor med en genomsnittslön på 36 000 kr/månad. Minst tjänar kvinnor i åldersgruppen 45–54 år med en genomsnittslön på 26 700 kr/månad.

Utbildningsmässigt tjänar de som har gått en eftergymnasial utbildning (mindre än tre år) mest, med en genomsnittslön på 36 000 kr/månad.

Var uppmärksam på att siffrorna ovan är genomsnittslönen, dvs. summan av alla löner inom yrkesgruppen dividerat med antalet personer inom gruppen.

Lästips: Hur mycket tjänar betongarbetare?

Kollektivavtal

I Sverige finns det ingen lag som reglerar lägstalöner. Däremot regleras lägstalöner i kollektivavtal. Därför är det en fördel att jobba för arbetsgivare som är anslutna till ett kollektivavtal där nivåerna för lägstalön är fastställda, som din arbetsgivare inte får gå under.

Enligt kollektivavtalet i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och arbetstagarorganisationen Byggnads (Svenska byggnadsarbetarförbundet) 2020–2023 ligger den lägsta ingångslönen för en utbildad anläggningsarbetare med yrkesbevis på 29 406 kr/månad eller 169 kr/timme.

För en lärling ligger ingångslönen på 20 584 kr/månad och 118,30 kr/timme. Var uppmärksam på att detta handlar om lägstalöner som arbetsgivaren, som är ansluten till just detta kollektivavtal, inte får gå under. Lönen kan vara högre och lägstalönen kan vara annorlunda beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare är ansluten till.

Andra förmåner med kollektivavtal

Förutom att reglera lägstalöner har ett kollektivavtal många andra förmåner.

 • Garanterad löneförhöjning

Du får en garanterad löneförhöjning (vilket du inte har om din arbetsgivare inte har kollektivavtal).

 • Extra ersättning vid sjukdom

Om du är sjuk i mer än 14 dagar får du ersättning från Försäkringskassan som motsvarar 80 % av din årsinkomst, men med kollektivavtal kan du få ytterligare 10 %.

 • Tjänstepensionsförsäkring

Med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in en pensionspremie till en tjänstepensionsförsäkring, vilket ökar pensionen.

 • Föräldrapenningtillägg

Om du är föräldraledig och din arbetsgivare har kollektivavtal kan du ha rätt till föräldrapenningtillägg, vilket innebär en utfyllnad av föräldrapenningen på minst 10 %.

Det finns även andra förmåner som reseersättning, traktamente, försäkringar om du skulle skada dig (vilket är viktigt då det är ett jobb som innebär en del risker, t.ex. fallolyckor, skador pga. maskiner), helglön om en helg skulle inträffa under en vardag, övertidsersättning och OB-tillägg.

Typer av löner i branschen

I byggnadsbranschen finns det två typer av löner: Tidlön och prestationslön.

 • Tidlön

En tidlön är en fast lön, som en vanlig månadslön. Den kan även kompletteras med en mindre rörlig del.

 • Prestationslön

Med prestationslön avses olika former av ackord- och resultatlöner. Vanligast är det med ackordlön, som är en rörlig timlön där du får betalt efter hur snabbt du har jobbat. Jobbar man snabbt och blir färdig med arbetet snabbare får man mer i lön. Enligt Byggföretagens lönestatistik från 2020 (statistikunderlaget baseras på medlemsföretagens lönegranskningsunderlag) ligger snittlönen för en utbildad byggnadsarbetare med fast lön på 34 700 kr/månaden och en med endast ackordslön på 38 800 kr/månaden. Här kan du läsa mer om vilken lön byggnadsarbetare har.

Vilken ackordslön som gäller framgår anställningsavtalet eller ett särskilt ackordsunderlag mellan arbetsgivaren och den anställda. Ofta går meningarna isär när det gäller ackordlöner. En del hävdar att kvaliteten blir lidande och jobbet blir mer stressigt när man jobbar på ackord, medan andra menar att man blir mer motiverad av att jobba på ackord.

Resultatlön baseras på företagets förväntade resultat och budget. Blir resultatet bättre än förväntat kan arbetsgivaren få ett överskott och arbetslaget därmed få en bonus.

Vidareutbildning

Det finns möjlighet till vidareutbildning som anläggningsarbetare.

 • Arbetsledare

När du är färdig anläggningsarbetare med yrkesbevis kan du gå vidareutbildningar på Yrkeshögskola för att bli arbetsledare och tjäna mer i lön. Som arbetsledare planerar du och styr upp arbetet. Enligt SCB ligger genomsnittslönen för en arbetsledare inom bygg 42 200 kr/månad.

 • Anläggningsingenjör

Du kan vidareutbilda dig till anläggningsingenjör på en Yrkeshögskola. Din utbildning och dina erfarenheter som anläggningsarbetare ger dig en stabil grund att stå på. Som anläggningsingenjör lär du dig att planera och leda ett projekt och beräkna volymer, bärighet och dimensionering. Genomsnittslönen som anläggningsingenjör ligger på 42 500 kr/månad.

 • Platschef

Det går även att avancera från arbetsledare till att bli platschef, också genom att gå en utbildning på en Yrkeshögskola. Som platschef är du länken mellan arbetsledaren och uppdragsgivaren och ser till att projektet färdigställs enligt budget och tidsplan och ser till att alla lagar och regler följs.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Specialpedagog: lön och hur du påverkar den själv
 • Hur tar man ut sin föräldrapenning smartast?
 • Lageransvarig lön: Så mycket tjänar en chef på ett lager
 • Bra lön: Var du lägger ribban beror på vem du är
 • Tjänstledighet för distansstudier – så går det till
 • Vad har en kvalificerad inköpare i lön?
 • Vad har en tekniker inom it-support i lön?
 • Lön för byggingenjörer, hur mycket tjänar de?
 • Vad har en apputvecklare i lön?
 • Hur mycket tjänar en webbutvecklare och vad påverkar lönen?
 • Hur fungerar jobb- och utvecklingsgarantin och semester?
 • Så mycket tjänar en Brandingenjör: lön och faktorer som påverkar