Hoppa till huvudinnehåll
Stockholms universitet

Jobb som matchar stockholms universitet

Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder

Jobb som matchar stockholms universitet

Sortera efter: -
20 jobb
Vi har tagit bort 10 platsannonser som var mycket lika dem som redan visas. Om du vill se även dessa resultat |key]kan du upprepa sökningen och ta med de utelämnade platsannonserna.|key]

Job Post Details

Forskningsassistent - job post

Stockholms universitet
4.0 out of 5
Stockholm
Visstid
Skapa ett Indeed-konto innan du fortsätter till företagets webbplats.

Jobbinformation

Så här matchar jobbinformationen din profil.

Anställningsform

  • Visstid

Ort

Stockholm

Fullständig jobbeskrivning

Stockholm

Ref.nr SU FV-1405-24

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2024-04-30.


Institutionen för socialt arbete erbjuder samhällsvetenskaplig utbildning med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen fokuserar på förståelsen av sociala processer och på förmågan att utveckla analyser av sociala problem. Vi bedriver undervisning på grundnivå samt avancerad nivå. Våra utbildningar leder till kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen samt masterexamen i socialt arbete.

Projektbeskrivning
Personer som under lång tid uppburit ekonomiskt bistånd befinner sig ofta i en väldigt utsatt situation och har också ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Många program som skall förbättra sannolikheten att de får och kan behålla ett arbete existerar, men de har inte visat sig särskilt framgångsrika. En åtgärd som dock har visat goda resultat för personer med t.ex. funktionsnedsättningar är arbetsplatsinkludering. Det är därför angeläget att undersöka om och hur praktiker för arbetsplatsinkludering kan utformas för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd (LEB) på olika arbetsmarknader.

Forskningsprojektet syftar till a) att analysera lokala metoder för arbetsplatsinkludering riktade mot personer med LEB på olika arbetsmarknader och b) att tillsammans med socialsekreterare och lokala arbetsgivare utveckla och förbättra lokal praxis för arbetsplatsinkludering för personer med LEB.

Projektet har en genomgående samskapande ansats, vilket betyder att vi samarbetar med professionella och arbetsgivare från de tre regioner vi studerar. Metodologiskt är projektet uppbyggt utifrån en multi-metoddesign där kvantitativ analys kompletteras med kvalitativa fallstudier.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av datainsamling i kommuner i form av intervjuer och skriftligt material, kodning av datamaterialet samt att föra in uppgifterna i program för databehandling och statistik som t.ex. Excel eller SPSS. Även andra uppgifter relaterade till projektet kan komma att bli aktuella så som administration och att delta i analysarbetet.

Arbetet kommer att ledas av forskarna i projektet, men kräver ändå stor förmåga till självständigt arbete. Arbetsuppgifterna kräver också att du är noggrann och systematisk, och lyhördhet är en viktig egenskap i samband med intervjuerna. Projektet innebär en hel del resor i Sverige, resor som kommer att ske i grupper om två personer.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som nyligen avslutat eller håller på att avsluta masterstudier inom socialt arbete eller närliggande ämnen. Du har god analytisk förmåga och goda kunskaper om både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik eftersom projektet genomförs med en multi-metoddesign där de två metoderna kombineras. Tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer är dock ett krav. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift, kunna arbeta systematiskt samt ha en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär en hel del resor och flexibilitet är därför en förutsättning.

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid, men deltidsanställning om minst 50 % är också möjligt. Anställningstiden är begränsad till 1 år. Tillträde sker 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Renate Minas, tfn 08-674 73 76, renate.minas@socarb.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Anna Szyinska, tfn.08-6747374, anna.szyinska@socarb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV, där erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod samt av arbete med program för databehandling särskilt omnämns. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Sista ansökningsdag: 2024-04-30

Låt arbetsgivare hitta digLadda upp ditt CV