Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder

Jobb för Swcg Swedish Consulting Group

Sortera efter: relevans - datum
Sida 1 av 20 resultat

Projektledare utrullningsprojekt Lokalvård CAFM - Region...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Projektleda utrullningsprojekt för lokalvård i ny IT plattform CAFM inom Regionservice.
 • IT plattformen innebär nya digitala arbetssätt för lokalvården, där man…

Projektledare Workstreams SDV - Region Skåne (4204) ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Integrationskoordinator – SDV Integration - Region Skåne...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska…

Projektledare SDV Utrullning - Region Skåne (4136)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska…

Nytt dokumenthanteringssystem - Regionservice - Region... ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Konsulten ska utveckla arbetsflöden för:
 • Automatisk förflyttning av dokument vid publicering till arkiv och läsvy.
 • Utveckla ovanstående funktioner i SharePoint.

Arkitekt identitets- och åtkomsthantering - Region Skåne... ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har för avsikt att ta fram en referensarkitektur tillsammans med konkreta arkitekturer för ledning, styrning och utveckling av identitets- och…

Utvecklare faktureringssystem Vårdekonomi - Region Skåne...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Syftet med detta uppdrag är att säkerställa utveckling av nuvarande faktureringsapplikation inom område Vårdekonomi.
 • Ta ansvar för utdata från PKS.

Projektledare - Inventering MT System - Region Skåne (4193)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Inför att förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) träder i kraft nästa år behöver vi genomföra en regionövergripande inventering av alla IT-…

Datakvalitetskoordinator - Region Skåne (4181)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Datakvalitetskoordinatorn har en nyckelroll i Region Skånes ambition att målsättning att bli bäst på e-hälsa i Sverige år 2025.
 • Delar gärna med dig av kunskap.

Informatiker - Region Skåne (4150)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
 • Informatiker ingår i arbetsströmmen för informatik…

Förändringsledare IT - Region Skåne (4200)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Skånetrafiken önskar avropa en resurs för att förbereda och leda en förändring avseende supportflöden inom IT samt implementera verktyg.

Verksamhetsanalytiker - Region Skåne (4183)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Som verksamhetsanalytiker hos oss kommer du driva utvecklingen av Region Skånes masterdatalösning.
 • Din viktigaste uppgift är att tillsammans med team, kunder…

Arkitekt för flytt datahallar och IT utrustning - Region...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Skånetrafiken önskar avropa en operativ arkitekt / IT aktivitetsledare för flytt av datahallar och IT utrustning.
 • Uppdraget kräver visst resande inom Skåne.

Business Objects & QlikView specialist / Data Analyst -...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformations-system som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Teknisk DPL i Projekt PoBPlan - Region Skåne (4173)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skånes verksamheter efterfrågar ett IT-stöd som stödjer ett regiongemensamt arbetssätt för samtliga medarbetare avseende bemanning, schemaläggning och…
Hur relevanta är de här jobben totalt sett?

Inte alls

Lite

Mycket

Ta emot de senaste jobben med dessa sökkriterier via e-post (gratis!)