Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder

Jobb för Swcg Swedish Consulting Group

Sortera efter: relevans - datum
Sida 1 av 20 resultat

Nytt dokumenthanteringssystem - Regionservice - Region... ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Konsulten ska utveckla arbetsflöden för:
 • Automatisk förflyttning av dokument vid publicering till arkiv och läsvy.
 • Utveckla ovanstående funktioner i SharePoint.

Arkitekt identitets- och åtkomsthantering - Region Skåne... ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har för avsikt att ta fram en referensarkitektur tillsammans med konkreta arkitekturer för ledning, styrning och utveckling av identitets- och…

Projektledare Workstreams SDV - Region Skåne (4204) ny

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Förändringsledare IT - Region Skåne (4200)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Skånetrafiken önskar avropa en resurs för att förbereda och leda en förändring avseende supportflöden inom IT samt implementera verktyg.

Arkitekt för flytt datahallar och IT utrustning - Region...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Skånetrafiken önskar avropa en operativ arkitekt / IT aktivitetsledare för flytt av datahallar och IT utrustning.
 • Uppdraget kräver visst resande inom Skåne.

Projektledare utrullningsprojekt Lokalvård CAFM - Region...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Projektleda utrullningsprojekt för lokalvård i ny IT plattform CAFM inom Regionservice.
 • IT plattformen innebär nya digitala arbetssätt för lokalvården, där man…

Integrationskoordinator – SDV Integration - Region Skåne...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska…

Projektledare - Inventering MT System - Region Skåne (4193)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Inför att förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) träder i kraft nästa år behöver vi genomföra en regionövergripande inventering av alla IT-…

Verksamhetsanalytiker - Region Skåne (4183)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Som verksamhetsanalytiker hos oss kommer du driva utvecklingen av Region Skånes masterdatalösning.
 • Din viktigaste uppgift är att tillsammans med team, kunder…

Testare - Region Skåne (4189)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens…

Datakvalitetskoordinator - Region Skåne (4181)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Datakvalitetskoordinatorn har en nyckelroll i Region Skånes ambition att målsättning att bli bäst på e-hälsa i Sverige år 2025.
 • Delar gärna med dig av kunskap.

Masterdata expert - Region Skåne (4175)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • I samband med att Region Skåne skall ersätta flertalet IT-system för vårdinformationshantering mot ett, SDV, behöver vi strömlinjeforma…

Azure Cloud Arkitekt - Region Skåne (4185)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Vi behöver ta kliv framåt under 2021 avseende Azure Governance och utöka Region Skånes IT-tjänstekatalog med publika molntjänster, ”paketerade” för våra behov…

Teknisk DPL i Projekt PoBPlan - Region Skåne (4173)

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Region Skånes verksamheter efterfrågar ett IT-stöd som stödjer ett regiongemensamt arbetssätt för samtliga medarbetare avseende bemanning, schemaläggning och…

Utvecklare faktureringssystem Vårdekonomi - Region Skåne...

SwCG Swedish Consulting Group
Malmö
 • Syftet med detta uppdrag är att säkerställa utveckling av nuvarande faktureringsapplikation inom område Vårdekonomi.
 • Ta ansvar för utdata från PKS.
Hur relevanta är de här jobben totalt sett?

Inte alls

Lite

Mycket

Ta emot de senaste jobben med dessa sökkriterier via e-post (gratis!)