Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder

Jobb i Uppsala kommun

Sortera efter: relevans - datum
Sida 1 av 31 resultat

Receptionist till Smådjurskliniken

 • På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand.
 • Vi sprider även kunskap till allmänheten.

Tentamensvärd på SLU

 • Avdelningen för service, säkerhet och miljö.
 • Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av universitetsadministrationen vid SLU och har till…

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap ny

 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad…

Legitimerad djursjukskötare

 • På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand.
 • Vi sprider även kunskap till allmänheten.

Doktorand, biologi med inriktning mot ekologi ny

 • Samodling, ekosystemfunktioner och ekologisk resiliens hos afrikanska småbönder.
 • Doktorand vid institutionen för ekologi.

Doktorand inom teknologi, klimatneutral livsmedelsproduktion ny

 • Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl…

Doktorand i veterinärmedicin ny

 • Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.
 • Institutionen: Husdjurens miljö och hälsa har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest…

Kommunikatör

 • SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper.
 • Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera…

Doktorandtjänst i nationalekonomi inriktning jordbrukssektor...

 • Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi med fokus på hållbarhetsmätning och hållbarhetsprestanda bland företag i livsmedelssektorn.

Sektionschef SLU IT-infrastruktur

 • IT-avdelningen vid SLU söker en ny Sektionschef IT - Infrastruktur som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld.
 • In försäljning av IT tjänster.

Administrativ chef

 • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens…

Doktorand - teknologi i socioteknisk utvärdering av urinkonc...

 • Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig.

Miljöanalytiker/ akvatisk ekolog för arbete med naturvård, l... ny

 • Vill du vara med och utveckla arbetet med limnisk naturvård med ambitionen att uppnå mål om bevarande av biologisk mångfald i sjöar och vattendrag?

Postdoktor - Transport av små-RNA mellan eukaryota organisme... ny

 • Anställningen är placerad vid institutionen för växtbiologi med ca 90 medarbetare, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige.

Doktorand, forskarutbildningsämne Biologi ny

 • Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.
 • Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU (Uppsala) söker en motiverad doktorand till ett…

Ta emot de senaste jobben med dessa sökkriterier via e-post (gratis!)