Inkludering av personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet på Indeed

Indeed tror på kraften i människors potential och strävar efter att ta bort hinder som gör det svårare för arbetsgivare att hitta talanger. Ett av de första stegen mot inkludering av personer med funktionsnedsättning är att skapa en tillgänglig upplevelse för alla som använder vår webbplats.

En vit man som är amputerad och en svart man tittar på samma skärm på en bärbar dator på ett kafé

Tillgänglighet är en grundläggande del av vårt uppdrag

Vi ägnar oss kontinuerligt åt utbildning, utvärdering och att utveckla våra processer och utbud till att bli mer inkluderande. Med hjälp av våra ämnesexperter och anställda som ställer upp och delar med sig av sin livserfarenhet går vi framåt med empati, förståelse för intersektionella erfarenheter och en önskan om att förbättra människors liv.

Indeed strävar efter att hjälpa alla människor att hitta jobb, och tillgänglighet är en grundläggande del av vårt uppdrag.

En ung kvinna som bär hörlurar använder teckenspråk under ett videosamtal

Mer än bara en checklista

Indeed följer de internationellt överenskomna kraven på designer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning enligt definitionerna i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG). Eftersom vi utgår från WCAG 2.1 AA-standarden, strävar vi i vårt tjänsteutbud alltid efter att tillgodose allas behov, enligt definitionen i den amerikanska lagen om funktionshinder (ADA) och paragraf 508.

Vi har tagit fram företagsspecifika digitala tillgänglighetsstandarder för att på bästa sätt kunna stötta tillgängliga utvecklingsmetoder på Indeed. I dessa standarder framgår tydligt hur Indeed tolkar framgångskriterier för WCAG och vilka förväntningar på efterlevnad som finns, vägledda av Indeed-specifika användarfall. Standardernas syfte är att hjälpa oss att se till att vi alltid har personerna som använder vår plattform i fokus.

En person med kort mörkt hår sitter bekvämt och använder förstorande hjälpmedel och hörlurar för att surfa på webben på sin bärbara dator

 

Vi på Indeed är medvetna om att inkluderande erfarenheter inte kan definieras utifrån en checklista. Vi gör mer. Indeed vidtar följande åtgärder för att öka inkluderingen av personer med funktionshinder och tillgängligheten för våra arbetsplatser, material och produkter:

 • Vi tar hänsyn till såväl teknisk tillgänglighet som användarupplevelse i alla våra interna policyer.
 • Vi tillhandahåller kontinuerligt tillgänglighetsutbildning till alla team i organisationen.
 • Vi ger varje team tydliga tillgänglighetsmål och ansvarsområden allt eftersom förbättringsmöjligheter uppstår.
 • Vi ökar medvetenheten och stoltheten kring funktionsnedsättningar i hela organisationen.

Adaptiv teknik

Indeeds produkter har stöd för följande kombinationer av webbläsare och skärmläsare:

 • Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome
 • Mac: VoiceOver med Safari
 • iOS: VoiceOver med Safari
 • Android: Talkback med Chrome

Listan baseras på branschforskning och användardata. Vi testar också våra produkter och tjänster med ett brett utbud av webbläsar- och tangentbordsinställningar.

En mörkhårig man med skägg blundar och lyssnar uppmärksamt på sin mobil och det program som han använder som ett hjälpmedel

På våra event

Indeed prioriterar en positiv upplevelse för alla som väljer att delta på event som vi anordnar. Vi strävar efter att vara inkluderande, vilket innebär att vi också strävar efter att allt ska vara tillgängligt.

På event som Indeed anordnar ser vi till att

 • tillhandahålla en tillgänglig eventwebbplats som utgår från WCAG 2.1 AA-standarder
 • tillhandahålla maskintextning och/eller automatisk transkribering i realtid av onlinepresentationer
 • säkerställa att lokalerna som vi anordnar fysiska event i är tillgängligt utformade enligt lokala myndigheters bestämmelser
 • tillhandahålla vattenskålar och rastgårdar för assistansdjur vid fysiska event
 • det finns tid mellan sessioner vid fysiska event, så att deltagarna hinner förflytta sig mellan rummen

 

Personer använder tysta kapslar vid ett Indeed FutureWorks-event
 • tillhandahålla minst ett tyst vilorum för deltagare och talare som behöver en paus från sinnesintryck vid fysiska event som förväntas pågå i mer än fyra timmar (detta är ett tyst utrymme där telefonsamtal och möten är förbjudna)
 • välja aktiviteter som alla kan delta i när vi planerar för aktiviteter efter eventen
 • tillhandahålla sittplatser i långa korridorer vid fysiska event, ifall någon behöver vila mellan sessionerna
 • tillhandahålla en kontaktperson för eventet som kan svara på frågor eller erbjuda andra tillgängliga tjänster.
En närbild på en skylt där jobbsökare ombeds lämna feedback på ett event som anordnats av Indeed

Vårt team gör allt vi kan för att kunna erbjuda följande tjänster, så länge de efterfrågas i tid:

 • teckenspråkstolkar
 • appar eller enheter för tal till text
 • punktskriftsversioner eller punktskriftsvänliga digitala versioner av konferensmaterial som tillhandahålls av Indeed (där det är lämpligt)
 • andra tjänster.

Även om vi i listan ovan inte kan ta hänsyn till alla användares behov, så kan andra tjänster eventuellt erbjudas på begäran. Vi gör vårt yttersta för att ge varje deltagare en positiv och inkluderande upplevelse och för att tillgodose de behov som kommer till vår kännedom.

Efterfråga tillgänglighetstjänster på event som anordnas av Indeed

Vi vill se till att de som deltar på våra event får en positiv upplevelse. Ange följande om du efterfrågar tillgänglighetstjänster:

 • vilken typ av tjänst du efterfrågar
 • under vilken tid tjänsten behövs (om eventet varar flera dagar)
 • om det är något särskilt vi behöver veta när vi tillgodoser behovet
 • ett möjligt alternativ ifall den specifika tjänsten som efterfrågas inte skulle finnas tillgänglig.

Du hittar kontaktinformation på webbplatsen för det event du ska delta i.

En besökare undersöker en produkt på ett Indeed-event

Ditt perspektiv är viktigt

Vi uppskattar din feedback om tillgängligheten på Indeed. Berätta gärna för oss om din upplevelse av Indeed, särskilt om du har stött på några tillgänglighetshinder.

Vill du hjälpa oss att bli bättre? Berätta lite om dig själv i den här korta undersökningen.

Berätta om din upplevelse Delta i undersökningen
En kvinna med trådlösa hörlurar sitter vid ett bord och dricker en varm dryck medan hon använder sin bärbara dator