VINDEX
Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Om VINDEX

Om oss på Vindex AB
Vindex grundades 2006 och vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.


Samtliga av oss på jobbar
 – mer...

Om oss på Vindex AB

Vindex grundades 2006 och vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.

Samtliga av oss på jobbar på Vindex har bakgrund i ekonomi, både akademiskt och praktiskt. Detta innefattar mångårig erfarenhet i roller som exempelvis CFO, redovisningschef, controller eller revisor. Med denna erfarenhet och kompetens medföljer en förståelse för de roller vi tillsätter, vilket underlättar i kommunikation med kunder och gör att vi enklare kan förstå vilken typ av kompetens som efterfrågas. Vi talar helt enkelt samma språk som våra kunder och kan därigenom lösa varje unikt behov på ett snabbt och bra sätt.


Vårt arbete handlar om att hitta rätt person till rätt miljö och vi är oerhört måna om att både kunden och konsulten/kandidaten ska tycka att det blev en bra matchning i alla aspekter och även uppleva vårt bidrag under processen som positivt. Vi brinner för att hitta rätt ny utmaning för våra konsulter/kandidater i lika hög utsträckning som vi snabbt och effektivt vill hjälpa våra kunder att lösa sina resursbehov. Detta kräver lyhördhet, förståelse för personer och en genuin vilja att hitta rätt plats för varje person – en vilja som är mycket stark hos oss som arbetar på Vindex.

Interim - Vindex

Vindex är specialister på interimslösningar inom ekonomifunktionen. Under flera års tid har vi proaktivt intervjuat cirka 10 nya personer varje dag med fokus på konsulter och personer med tillgänglighet vid ett visst datum. Genom detta arbete har vi successivt skapat ett nätverk av Stockholms bästa ekonomikonsulter. Vi tillhandahåller tillgängliga konsulter som är redo att starta omgående. När det uppstår ett temporärt behov på våra kunders ekonomiavdelningar kan dessa personer starta direkt.

Roller inom controlling eller redovisning

Vi arbetar med konsultlösningar inom ekonomiavdelningen. Roller som vi tillsätter är CFO, ekonomichef, Business Controller, redovisningschef, koncernredovisningsekonom, redovisningsekonom, lönespecialist och ekonomiassistent samt även nyanser och titlar däremellan.


Vikariat eller konsultbehov

Det kan finnas flera anledningar till att ett tillfälligt behov uppstår; Systembyte som kräver extra resurser, en vikarie under en sjukskrivning, föräldraledighet eller ett tillfälligt behov under en pågående rekrytering. I dessa situationer är det viktigt att få in en snabb och kompetent resurs som omedelbart kan sätta sig in i verksamheten och täcka upp för det tillfälliga bortfallet, för att den dagliga verksamheten skall kunna fortskrida. Vid dessa tillfällen är Vindex måna om att snabbt leverera en kompetent och lagom erfaren konsult för att få en snabb och smidig lösning.


Vi ringer fler än 300 kandidater varje dag

Nyckeln till vår snabbhet stavas telefonkontakt med ett stort nätverk. Mångårigt intervjuande av tusentals personer och ett par hundra telefonsamtal om dagen, dessa i kombination med en lyhördhet och förståelse för våra kunders behov, gör att vi snabbt kalibrerar rätt och tillhandahålla rätt person på kort tid.


Vi samarbetar internt för kunna tillsätta konsulter omgående

Vi tror oss även ha snabb kommunikation och en hög grad av samarbete internt inom vår organisation, vilket möjliggör ett framgångskoncept där vi kan leverera rätt konsultlösning med god kvalitet på mycket kort tid. I vårt nätverk finns dels underkonsulter som har eget bolag och använder sig av Vindex som en samarbetspartner, men också fastanställda konsulter hos oss som arbetar ute hos våra kunder. Vi arbetar dagligen med att underhålla de befintliga personerna i nätverket genom dialog och uppföljning, men även med att söka upp och intervjua nya relevanta profiler i syfte att utöka, förfina och förbättra nätverket och därigenom bli ännu bättre på att hitta lösningar till våra kunders behov. Genom vårt nätverk är vi också ständigt uppdaterade om marknaden för ekonomer i Stockholm – en insikt som är till stor fördel i kommunikationen med både kunder och konsulter.


Kvalitet i vår leverans av interimskonsulter

Att leverera med kvalitet är fundamentalt och att våra konsulter innehar rätt kompetens är av allra högsta prioritet. Vi säkerställer detta genom att våra samtliga konsulter intervjuas internt av våra erfarna rekryterare och går igenom olika test beroende på roll samt att minst två referenstagningar genomförs. Samtliga våra controllers genomför ett Excel-test, medan redovisningspersoner testas i ett anpassat kunskapstest inom redovisning beroende på nivå. Även olika typer av personlighetstester kan genomföras, beroende på omfattningen och kundens önskemål. Våra konsulters erfarenhet och kompetens varierar beroende på vilken typ av konsult som efterfrågas, men vi har ett brett spektrum och vi tillhandahåller allt ifrån nyexaminerade och hungriga personer direkt från universitetet till erfarna CFO:er med mer än 30 års erfarenhet.


Varför vi har bråttom

Tid är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid interimstillsättningar och det höga tempot är något vi på Vindex lever med dagligen. Behovet av en konsult är ofta omedelbart och personer som är tillgängliga omgående och är drivna, positiva och har specialistkompetens inom sitt område mycket attraktiva. De som är mest attraktiva av olika anledningar tenderar ofta att få fler erbjudande ju fler dagar som går. Detta medför ett att snabba beslut behöver tas från både kundens sida för att fånga den bästa och mest prisvärda konsulten och likaledes från konsulten sida om att välja att fånga ett möjligt uppdrag. Det ställs höga krav på oss som arbetar på Vindex att under en tidskritisk period tillhandahålla snabba och kvalitativa lösningar och att kommunicera med alla parter på ett bra sätt – vi har med tiden blivit bra på detta.


Diskutera gärna med oss om du är i behov av en konsult

Är du i behov av en konsult till din ekonomiavdelning, tveka inte att höra av dig till oss och berätta mer om vilken typ av konsult som du behöver – vi står gärna till tjänst och tillhandahåller den typ av konsult som du är i behov av eller bara bollar olika slags möjligheter att lösa behovet.

Rekrytering - Vindex

Vindex är specialister på rekrytering av redovisningsekonomer, controllers och lönespecialister, på både junior och senior nivå. Vi har sedan starten 2006 hjälpt våra kunder med rätt personer till deras ekonomiavdelningar. De flesta av oss som arbetar på Vindex har själva en bakgrund inom ekonomi, såsom redovisningschef, controller, CFO eller revisor och har därför både praktisk och teoretisk förståelse för arbetet inom en ekonomiavdelning. Vi genomför ett tiotal intervjuer varje dag av personer med dessa roller och tror oss ha en god känsla att hitta rätt person till rätt roll – både med hänsyn till kandidaternas personliga egenskaper, kunskap och erfarenhet.

Roller som vi tillsätter

Vi tillsätter bland annat följande roller: CFO, ekonomichef, business controller, redovisningschef, koncernredovisningsekonom redovisningsekonom, lönespecialist och ekonomiassistent. Varierade namn på dessa titlar, mellanting och angränsande roller förekommer naturligvis och vi tillsätter givetvis sådana också.


Kompetens och personlighet

Vid rekrytering lägger vi stort värde på kompetens, men framför allt att personligheten passar in i gruppen. Därmed är processen lite annorlunda i relation till hur processen ser ut vid interimstillsättningar. Med utgångspunkt i kundens behov och kravprofil, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet.


Kravprofil

Initialt i rekryteringsprocess fastställs en kravprofil i tät dialog med kunden. Denna kravprofil ligger till grund för vårt fortsatta arbete att ta fram rätt typ av kandidat, baserat på kompetens, personlighet och kundens arbetsmiljö. I denna process är det även viktigt för oss löpande ha avstämningar med anställande chef, då denne har bäst insikt i den miljön som kandidaten skall verka i, både avseende arbetsuppgifter och kultur.


Search

Vårt arbete med search utifrån kravprofilen och i detta skede har vi en stor fördel i form av att vi även innan den aktuella rollen endast arbetat med intervjuer och tillsättningar av personer inom exakt samma område. Både för att vi blir bättre på att förstå nyanser mellan erfarenhet hos exempelvis redovisningsansvariga för K3-bolag och för att vi redan har träffat ett stort antal av dessa personer för andra roller. Tack vare ett nischat nätverk och genomförda intervjuer är chansen stor att vi hittar rätt kandidat i vårt nätverk – vi gör alltid gör ett större antal telefonavstämningar med de personer som vi tror kan vara lämpliga. Vi presenterar därefter ett urval av relevanta profiler för intervju direkt hos kund.


Annonser

Vi går ofta ut med annonser för roller men i nästan samtliga fall slutar det med att de kandidater vi får in via annonsen visar sig passa allra bäst för en annan roll än exakt den roll de just sökte till. Dessutom är vi ofta klara med tillsättningen innan de har hunnit söka rollen och komma på intervju till oss. Nästa vecka har vi dock ofta nya snarlika roller, så att kontinuerligt träffa nya kandidater inom vårt område är viktigt för oss och annonsen även fyller en god funktion.


Intervjuer

Vi genomför självklart intervjuer av samtliga personer som vi presenterar för kund och likaledes har dessa personer självklart accepterat att bli presenterade för kunden för den aktuella rollen. Detta gäller både för rekryteringar men även för samtliga interimsuppdrag. Vid intervjun gör vi själva en bedömning av dessa kandidater, baserat på personlighet och kompetens och utifrån dessa intervjuer och bedömningar presenterar vi kandidater som är lämpade för varje specifik rekrytering. Avseende kompetens försöker vi borra in oss i varje specialområde som personen har arbetat med för att därigenom förstå vilka framtida områden som personen både är intresserad av och har dokumenterade erfarenhet av. Specialområden kan vara allt ifrån att förvärsvärdeselimineringar inom koncernredovisning till komponentavskrivning enligt K3 eller att implementera en ny standard för IFRS för ett större bolag. Följdfrågor på dessa specialområden är viktiga och varierar självklart från fall till fall. Vi vill gärna förstå vilken kompetens en person besitter.


Tester

Som komplettering genomför vi vid önskemål även personlighetstester, logiska tester, komptensbaserade tester samt bakgrundskontroller på samtliga kandidater som är aktuella för anställning – allt för att tillhandahålla en process med hög kvalitet för både kund och kandidat. För roller utan chefsansvar kan vi exempelvis nämna att samtliga controllers vårt Exceltest, där vi med stor sannolikhet är den firma som testat flest i Sverige, medan redovisningsekonomer testas i ett kunskapstest gällande redovisningsregler.


Hör gärna av dig om du är i behov av en ny person på ekonomiavdelningen

Är Du i behov av en långsiktig lösning till din ekonomiavdelning, tveka inte att höra av dig till oss och berätta mer om ditt behov, så återkommer vi till dig.