Trafikverket
Få uppdateringar varje vecka, nya jobb och omdömen

Trafikverket: Karriär och anställning

Om oss
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, – mer... Vägverket och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Från och med 2011 är även Rikstrafikens verksamhet överförd på Trafikverket. Praktiska verksamheter såsom byggande av väg som också privata företag gör, skildes ut och omvandlades till kommersiella statsägda företag. Trafikverket upphandlar sedan dess sådan verksamhet från företag i konkurrens, de statliga eller privata företag. – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Trafikverket?

4,2
Balans mellan arbete och privatliv
4,3
Kompensation/Förmåner
4,2
Arbetstrygghet/Befordran
4,2
Ledarskap
4,1
Kultur

Vad säger man om ledarskapet på Trafikverket?

92 %
av de anställda godkänner VD:ns prestation
Godkännande av VD är baserat på 13 betyg