Stockholms universitet
Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Översikt av Stockholms universitet som arbetsgivare

Om oss
I en föränderlig och globaliserad värld bidrar Stockholms universitet till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande grundat i kritiskt tänkande.

Med ett stort antal studenter, ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskningen och en kombination av fri grundforskning och stark tillämpad
 – mer... forskning har Stockholms universitet en central samhällsuppgift – en uppgift som präglat verksamheten ända sedan Stockholms högskola bildades 1878.

Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö, vilket är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Som huvudstadsuniversitet lägger Stockholms universitet särskild vikt vid utbildningar som svarar mot samhällets och regionens behov. Samverkan gör universitetets kompetens och resultat tillgängliga och främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.


33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.
 – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Stockholms universitet?

4,0
Balans mellan arbete och privatliv
3,6
Kompensation/Förmåner
3,3
Arbetstrygghet/Befordran
3,6
Ledarskap
3,9
Kultur

Vad säger anställda om ledningen på Stockholms universitet?

100 %
av de anställda har förtroende för VD:n
Förtroende för VD:n är baserat på 10 betyg
4,0
Lugn och trevlig arbetsplats
Skrivet av Butiksbiträde / Administrativ assistent (tidigare anställd) från Stockholms kommun den 30 juli 2018
Den typiska arbetsdagen inkluderade till exempel införande av data (från inköpslistor) till butikens databas, samt även inplockande av inkommande varor och butiksarbete. Genom dessa lärde jag mig inte bara databashantering, utan också butiksarbete och även hur kontorslivet fungerar.

Ledningen satte ofta en väldigt stor prägel på arbetskulturen -
 - mer...
Fördelar
Arbetskulturen och tryggheten
Nackdelar
Reaktioner och kommunikationen som ett resultat av det.
Se recensioner om ledningen på Stockholms universitet

Vad har kandidater sagt om intervjun hos Stockholms universitet?

Upplevelse av intervjun
Baserat på 5 intervjuer
Positiv
Intervjuns svårighetsgrad
Baserat på 5 intervjuer
Medel
Intervjuprocessens längd
Inte tillgängligt ännu
Se intervjuer på Stockholms universitet