Skatteverket

Om Skatteverket

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera. Myndigheten utreder inkomstuppgifter och har en skyldighet att anmäla misstänkta skattebrott och – mer... 

Verifiera denna företagssida
Huvudkontor
Solna
Anställda
5001 - 10 000
Näringsgren
Länkar
Skatteverket: Hemsida