Region Skåne

Om Region Skåne

Region Skåne, formellt Skåne läns landsting, är landstinget i Skåne län. Regionen ansvarar, som alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har Region Skåne även ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Region Skåne ansvarar också för kollektivtrafiken inom länet och bedriver även kulturell – mer... 

Verifiera denna företagssida
Huvudkontor
Malmö
Anställda
Över 10 000
Länkar
Region Skåne: Hemsida