Region Skåne
Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Översikt av Region Skåne som arbetsgivare

Om oss
Region Skåne, formellt Skåne läns landsting, är landstinget i Skåne län. Regionen ansvarar, som alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har Region Skåne även ett samordningsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Region Skåne ansvarar också för kollektivtrafiken inom länet och bedriver även kulturell – mer... verksamhet. Vidare inom det regionala utvecklingsområdet ingår frågor som infrastrukturplanering, näringslivsutveckling, miljö- och planeringsstrategiskt arbete samt interregionalt samarbete. – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Region Skåne?

3,4
Balans mellan arbete och privatliv
3,0
Kompensation/Förmåner
3,4
Arbetstrygghet/Befordran
3,1
Ledarskap
3,4
Kultur