Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Vilka råd skulle du ge till ledningen på NCC för att förhindra att andra lämnar?

1 svar

  • Klara och tydliga direktiv vem som har befogenhet att leda projekten,samt sluta med sina infekterande turordningslistor

Hjälp arbetssökande att lära sig om företaget genom att vara objektiv och korrekt.

Ditt svar kommer att läggas upp, synligt för alla. Vänligen lägg inte upp personlig information.

Observera att allt detta innehåll är genererat av användare och dess riktighet garanteras inte av Indeed eller detta företag.
  1. Vilka råd skulle du ge till ledningen på NCC för att förhindra att andra lämnar?