Malmö stad
Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Översikt av Malmö stad som arbetsgivare

Om oss
Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi är nästan 26 000 medarbetare spridda på ungefär 400 olika yrken.
Våra medarbetare trivs i hög grad med sitt arbete och sin arbetssituation. Många av dem uppger också i mycket hög utsträckning att de är engagerade i sitt arbete. En majoritet är både engagerade och kan tänka sig rekommendera oss arbetsgivare, att
 – mer... bli så kallade ambassadörer. – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Malmö stad?

3,8
Balans mellan arbete och privatliv
3,5
Kompensation/Förmåner
3,7
Arbetstrygghet/Befordran
3,5
Ledarskap
3,8
Kultur