Kriminalvården

Om Kriminalvården

Kriminalvården, tidigare Kriminalvårdsverket, det statliga verk som sedan kriminalvårdsreformen 1974 handhar svensk kriminalvård och därmed verkställande av straff. Kriminalvården består av huvudkontoret och 6 regioner samt transporttjänsten med stab i Norrköping.

Verifiera denna företagssida
Huvudkontor
Norrköping
Anställda
Över 10 000
Näringsgren
Länkar
Kriminalvården: Hemsida