Karolinska Universitetssjukhuset
Få uppdateringar varje vecka, nya jobb och omdömen

Karolinska Universitetssjukhuset: Karriär och anställning

Om oss
Karolinska Universitetssjukhuset är ett sjukhus med verksamhet i Stockholms län, både i Huddinge och i Solna. Sjukhuset bildades den 1 januari 2004 genom en sammanslagning mellan Huddinge universitetssjukhus (HS) och Karolinska sjukhuset (KS).

Det tidigare Karolinska sjukhuset är nu en del av det sammanslagna universitetssjukhusets båda enheter, beläget
 – mer... i Solna alldeles norr om Stockholms innerstad. Där finns också Astrid Lindgrens barnsjukhus och Giftinformationscentralen.

Radiumhemmet ansvarar för ickekirurgisk cancerbehandling. Det grundades 1910 och använde då röntgenstrålar och radium istället för kirurgi som använts tidigare. 1937 flyttades det från Fjällgatan till Karolinskas område i Solna och blev statligt från att tidigare ha drivits privat av cancerföreningen i Stockholm. Verksamheten omfattar fortfarande strålbehandling, medikamentell cancerbehandling, förebyggande verksamhet och palliativ onkologi. Där finns också ett forskningslaboratorium.


Huddinge-enheten ligger tillsammans med olika forsknings- och studieenheter i Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm.


Karolinska Trial Alliance utför tjänster inom kliniska prövningar i Stockholms län. Enhetens uppgift är att skapa en grund för utvecklingen av nya läkemedel och en mer effektiv sjukvård.


Karolinska har filialer på andra håll i Stockholmsområdet som Onkologenheterna på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Ett annat exempel är "Karolinska Södermalms" Hörselhabilitering på Rosenlunds sjukhus.


Ett nytt sjukhus ska byggas och ersätta det befintliga Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: Nya Karolinska Solna, även kallat NKS. Det gamla sjukhuset anses vara föråldrat och har ett stort renoveringsbehov. Det nya sjukhuset planeras stå färdigt i slutet av 2015.
 – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Karolinska Universitetssjukhuset?

4,2
Balans mellan arbete och privatliv
3,6
Kompensation/Förmåner
4,0
Arbetstrygghet/Befordran
3,8
Ledarskap
4,0
Kultur

Vad säger man om ledarskapet på Karolinska Universitetssjukhuset?

83 %
av de anställda godkänner VD:ns prestation
Godkännande av VD är baserat på 35 betyg

Vilka jobb finns tillgängliga hos Karolinska Universitetssjukhuset?

Populäraste arbetsorterna
4,6
Huddinge
4,2
Stockholm
3,5
Solna
De mest populära rollerna
4,5
Undersköterska
4,4
Sommarjobb
4,3
Medicinsk Sekreterare
3,0
Administratör
2,7
Sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset jobb: