Förenade Care

Om Förenade Care

Förenade Care AB är ett vårdbolag som bedriver och utvecklar olika typer av vårdformer, med specialistkunskap och stor erfarenhet hos vår kompetenta medarbetarstab. Förenade Care AB har i sin verksamhet lagt vikt vid kompetensutveckling och utbildad personal, samt kvalitetsutveckling. Debedriver omsorg i en så hemlik miljö som möjligt, och skapar en – mer... 

Verifiera denna företagssida
Huvudkontor
Malmö
Näringsgren
Länkar
Förenade Care: Hemsida

Facebook