Brukarkooperativet JAG
Få uppdateringar varje vecka om nya jobb och omdömen för det här företaget

Översikt av Brukarkooperativet JAG som arbetsgivare

Om oss
Föreningen JAG är en ideell riksförening och startades 1992 av en liten grupp personer med stora och komplicerade funktionshinder som ville kämpa tillsammans för sina medborgerliga rättigheter. En av initiativtagarna var Magnus Andén som med hjälp av sin legala företrädare Gerd Andén är ordförande i Föreningen JAG. Föreningen JAG var en av krafterna – mer... bakom assistansreformen i Sverige. 1994 bildade Brukarkooperativet JAG som anordnar personlig assistans till de medlemmar i Föreningen JAG som önskar det. Brukarkooperativet JAG är en ideell riksförening utan vinstintresse.

Idag är JAGs påverkansarbete först och främst inriktat på att med alla krafter bevara rätten till personlig assistans för personer med nedsatt autonomi. Företaget kämpar mot alla sorters diskriminering och utestängning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
 – mindre
Se Om oss

Hur är det att arbeta hos Brukarkooperativet JAG?

2,0
Balans mellan arbete och privatliv
2,0
Kompensation/Förmåner
2,0
Arbetstrygghet/Befordran
2,2
Ledarskap
1,3
Kultur