Tillgänglighet på Indeed

Tillgänglighet på Indeed

We help all people get jobs.

Indeed tror på kraften i människors potential och strävar efter att ta bort hinder som gör det svårare för människor att få jobb. Detta ligger till grund för vårt engagemang att skapa en tillgänglig upplevelse för alla som använder vår webbplats. För att uppnå detta ägnar vi oss kontinuerligt åt utbildning, utvärdering och att utveckla våra processer och utbud till att bli mer inkluderande. Med hjälp av våra ämnesexperter och anställda som ställer upp och delar med sig av sin livserfarenhet går vi framåt med empati, förståelse för intersektionella erfarenheter och en önskan om att förbättra människors liv.

Indeed strävar efter att hjälpa alla människor att hitta jobb, och tillgänglighet är en grundläggande del av vårt uppdrag.

Mer än bara en checklista

Indeed följer de internationellt överenskomna kraven på designer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning enligt definitionerna i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG). Digital inkludering ingår i vår övergripande strategi för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, och vi vägleds av WCAG 2.1, nivå AA, i vår strävan att designa och utveckla ett tillgängligt utbud. Eftersom vi utgår från WCAG 2.1, AA-standarden, strävar vi i vårt tjänsteutbud alltid efter att tillgodose allas behov, enligt definitionen i den amerikanska lagen om funktionshinder (ADA) och paragraf 508.

Men vi på Indeed är medvetna om att inkluderande erfarenheter inte enbart kan definieras utifrån en checklista. Vi vill göra mer. Indeed gör följande för att förbättra tillgängligheten på våra arbetsplatser och i våra produkter:

 • Tar hänsyn till tillgänglighet och erfarenheterna hos användare med funktionsnedsättning i alla våra interna policyer.
 • Tillhandahåller kontinuerligt tillgänglighetsutbildning till alla team i organisationen.
 • Ger varje team tydliga mål och ansvarsområden allt eftersom förbättringsmöjligheter uppstår.
 • Ökar medvetenheten och stoltheten kring funktionsnedsättningar i hela vår organisation.

Tekniska hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel

Vi på Indeed är medvetna om att varje användare är unik och att den uppsättning tekniska hjälpmedel som de använder på vår webbplats också kan vara unik. Indeed har identifierat följande kombinationer av webbläsare och skärmläsare som vi stödjer:

 • För Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome.
 • För Mac: VoiceOver med Safari.
 • För iOS: VoiceOver med Safari.
 • För Android: Talkback med Chrome.

Denna korta lista är begränsad och kan inte ta hänsyn till all teknik som finns tillgänglig. För att förbättra vårt utbud testar vi också våra produkter och tjänster med en mängd olika webbläsar- och tangentbordsinställningar samt gör manuella granskningar.

På våra event

Indeed prioriterar en positiv upplevelse för alla som väljer att delta på event som vi anordnar. Vi strävar efter att vara inkluderande, vilket innebär att vi också strävar efter att allt ska vara tillgängligt.

På event som Indeed anordnar ser vi till att

 • tillhandahålla en tillgänglig eventwebbplats som utgår från WCAG 2.1 AA-standarder.
 • tillhandahålla maskintextning och/eller automatisk transkribering i realtid av onlinepresentationer.
 • säkerställa att lokalerna som vi anordnar fysiska event i är tillgängligt utformade enligt lokala myndigheters bestämmelser.
 • tillhandahålla vattenskålar och rastgårdar för assistansdjur vid fysiska event.
 • det finns tid mellan sessioner vid fysiska event, så att deltagarna hinner förflytta sig mellan rummen.
 • tillhandahålla minst ett tyst vilorum för deltagare och talare som behöver en paus från sinnesintryck vid fysiska event som förväntas pågå i mer än fyra timmar (detta är ett tyst utrymme där telefonsamtal och möten är förbjudna).
 • välja aktiviteter som alla kan delta i när vi planerar för aktiviteter efter eventen.
 • tillhandahålla sittplatser i långa korridorer vid fysiska event, ifall någon behöver vila mellan sessionerna.
 • tillhandahålla en kontaktperson för eventet som kan svara på frågor eller erbjuda andra tillgängliga tjänster.

Vårt team gör allt vi kan för att kunna erbjuda följande tjänster, så länge de efterfrågas i tid:

 • Teckenspråkstolkar.
 • Appar eller enheter för tal till text.
 • Indeed tillhandahåller punktskriftsversioner eller punktskriftsvänliga digitala versioner av konferensmaterial (där det är lämpligt).
 • Andra tjänster.

Även om vi i listan ovan inte kan ta hänsyn till alla användares behov, så kan andra tjänster eventuellt erbjudas på begäran. Vi gör vårt yttersta för att ge varje deltagare en positiv och inkluderande upplevelse och för att tillgodose de behov som kommer till vår kännedom.

Efterfråga tillgänglighetstjänster på event som anordnas av Indeed

Vi vill se till att du har möjlighet att medverka på våra event. Ange följande om du efterfrågar tillgänglighetstjänster:

 • Vilken typ av tjänst du efterfrågar.
 • Under vilken tid tjänsten behövs (om eventet varar flera dagar).
 • Om det är något särskilt vi behöver veta när vi tillgodoser behovet.
 • Ett möjligt alternativ ifall den specifika tjänsten som efterfrågas inte skulle finnas tillgänglig.

Ditt perspektiv är viktigt

Vi kan bara förbättra våra mål med hjälp av din feedback angående tillgängligheten på Indeed. Berätta gärna för oss om din upplevelse av Indeed, särskilt om du har stött på några tillgänglighetshinder.

Tack!

Kontakta oss för att dela din upplevelse