Tillgänglighet på Indeed

Vi hjälper människor att hitta jobb. Alla människor.

Indeed arbetar för att säkerställa att alla människor som använder vår webbplats upplever den som tillgänglig. Vi utvärderar ständigt våra erbjudanden med avseende på tillgängligheten och utbildar våra anställda i angelägna tillgänglighetsfrågor. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten i upplevelserna som vi erbjuder. Indeed vill hjälpa alla människor att hitta jobb, och tillgänglighet är väsentligt för detta uppdrag.

Illustration av en man med benprotes som lutar sig tillbaka i kontorsstolen med en tax bredvid sig.
Illustration av en man med benprotes som lutar sig tillbaka i kontorsstolen med en tax bredvid sig.

Åtgärder för ökad tillgänglighet

Indeed vidtar följande åtgärder för att öka tillgängligheten för våra arbetsplatser och produkter:

  • Tillgänglighetsaspekten tas upp i alla interna policyer.
  • Personalen utbildas kontinuerligt inom tillgänglighet.
  • Vi har tydliga mål och ansvarsområden inom tillgänglighet.

Status för efterlevnad

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (sidan är på engelska*) definierar vilka krav som designers och utvecklare måste uppfylla för att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar. Digital inkludering ingår i vår övergripande strategi för mångfald, inkludering och tillhörighet, och vi använder WCAG 2.1, Level AA, som vägledning när vi utformar och utvecklar våra erbjudanden. Eftersom vi följer WCAG 2.1, standarden AA, ska våra erbjudanden alltid sträva efter att möta behoven hos alla människor så som detta definieras i ADA och avsnitt 508.

* Inofficiella översättningar eller översättningar som auktoriserats av WAI av olika avsnitt i WCAG till olika språk finns här och här

Illustration av en kvinna med hörapparat som tittar i sin smarttelefon med en illustration av vad som finns på skärmen i bakgrunden.
Illustration av en kvinna med hörapparat som tittar i sin smarttelefon med en illustration av vad som finns på skärmen i bakgrunden.

Tekniker som stöds

Indeed har stöd för följande webbläsare och hjälpmedelstekniker.

  • För Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome
  • För Mac: VoiceOver med Safari, VoiceOver med Chrome
  • För iOS: VoiceOver med Safari
  • För Android: Talkback med Chrome

Feedback

Vi vill gärna få din feedback om tillgängligheten på Indeed. Berätta för oss om du stöter på brister i tillgängligheten.

Kontakta oss