Data visar att Indeed har över 300 miljoner unika besökare varje månad
Källa: Indeeds interna data, april–september 2022

Rapporteringsmetodologi:

Antalet användare på Indeed mäts baserat på unika besökare, dvs. antalet icke-duplicerade (räknade endast en gång) besökare på en webbplats på en enhet under en specifik tidsperiod. När en användare besöker Indeeds webbplats placeras en intern cookie från första part (IQL) med en slumpmässig sträng av siffror och bokstäver i användarens webbläsare och spårar användarens aktivitet på Indeed tills användaren rensar webbhistoriken eller efter att fem år har gått. Indeed loggar sedan besöksaktivitet som associeras med användarens cookie internt i syfte att övervaka och optimera webbplatsens prestanda.

Antalet användare som hänvisas till i detta påstående är ett genomsnitt av varje månads totala antal unika cookie-ID:n som besökte Indeeds webbplats mellan april–september 2022.

Unika besökare som mätts enligt den ovan beskrivna metodologin kanske inte är en korrekt representation av det faktiska antalet användare på Indeed. Indeed mäter unika besökare baserat på sin egen interna metodologi, vilket kanske inte är jämförbart med liknande statistik som tagits fram av andra företag eller utomstående.