Gymnasielärare - Liljevalchs Internationella Läroverk
Södertälje kommun, Liljevalchs internationella läroverk - Södertälje

Den här platsannonsen är inte längre tillgänglig på Arbetsförmedlingen. Hitta liknande jobb:Gymnasielärare jobb - Jobb på Södertälje kommun

Vi tar vara på medarbetarnas potential, utvecklar välfärden och ser medborgaren som vår största tillgång. De senaste tusen åren har Södertälje präglats av möten mellan kulturer och människor som bedrivit handel och utbytt idéer. Vill du vara med och göra det med oss i tusen år till?

Jobba i Södertälje

Har du behov av lite spänning i vardagen? Vill du vara med i något meningsfullt? Vill du känna dig behövd? Vill du vara delaktig, kunna påverka, förändra och utveckla? Ja, då är det i Södertälje du ska jobba.

Södertäljes förskolor och skolor står inför stora utmaningar. Resultaten ska förbättras. Fler elever måste nå målen. Arbetet är i full gång. Det är inte lätt, men det är möjligt. Vad som krävs är engagemang, lust, mod och en massa kompetens. Att utveckla och förbättra förskolan och skolan låter sig inte göras på en kafferast eller av glada amatörer. Det måste göras systematiskt, och arbetet måste vara strategiskt och långsiktigt.

Vi bygger vår utveckling på det forskningen visat är framgångsfaktorer för förbättringsarbete i förskola och skola. Dessutom har vi valt att prioritera några särskilda områden, som språkutvecklande arbete, inkluderande arbete och IKT som pedagogiskt redskap.
Vi tror att vi behöver arbeta tillsammans och lära av varandra oavsett om vi arbetar i förskolan eller i gymnasieskolan. Vi tror dessutom att vi mer än någon annan kommun behöver göra upp med en hel del gamla normer och traditioner. Vi måste ha modet att kasta ett och annat på soptippen och våga pröva det som är nytt och kanske svårt. Just nu inför vi karriärstjänster för lärare. Vi planerar som bäst att införa tvålärarsystem på en skola, alltså två lärare i varje klassrum. Diskussioner pågår också om att utveckla tydliga pedagogiska inriktningar på våra grundskolor.

Egentligen handlar allt vårt arbete om att skapa förutsättningar för förskollärare och lärare att göra ett bra jobb. Vi vet att forskningen har rätt när den säger att duktiga förskollärare och lärare är den viktigaste faktorn för att förbättra resultaten i förskolan och skolan.

Själv svarade jag ja på de inledande frågorna. Nu jobbar jag i Södertälje. Välkommen du också!

Peter Fredriksson
Utbildningsdirektör

ARBETSUPPGIFTER
Teaching Economics HL and SL including Micro, Macro, International and Development Economics. All taught in depth and detail well above the level of the subjects “ekonomi/företagsekonomi “ in the Swedish gymnasium.
Teaching Theory of Knowledge. The TOK course encourages students to think about the nature of knowledge, reflect on the process of learning and to make connections across the academic areas.
Creativity, Action and Service involves students in experimental learning through a range of artistic, sporting, physical and service activities. Being the CAS coordinator includes helping students find trainee placements and to closely monitor their documentation process.
Besides teaching the job involves conferences, parent contacts and collaboration with teachers, school nurse, counselors IB coordinator and principal.

KVALIFIKATIONER

Behörig gymnasielärare i ekonomiämnen, samt:
  • preferably English native speaker
  • teacher certification in Economics - International or Swedish
  • preferably attended IB Workshops in courses mentioned above
  • preferably experience of the IB system, its exam rules, grades and marking
  • knowledge of the Swedish Upper Secondary school system, its grades and marking
  • experience in teaching and dealing with youths age 16-19
  • ability to collaborate within the teacher team
  • ability to reflect on, develop and evaluate teaching methods
Mångfald är en styrka, därför eftersträvar vi sökande med olika etnicitet, kön och ålder.