Cookies, sekretess och användarvillkor
Cookies, sekretess och användarvillkor
 
Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighets skull; engelskspråkiga versionen på Indeed.com (USA) är bindande.

COOKIEPOLICY

Senast uppdaterad: 1 mars 2016

När du använder eller går in på Webbplatsen, samtycker du till Indeeds bruk av cookies enligt följande:

Dessa villkor är avsedda att delvis förklara när och varför cookies kan skickas till besökare på webbplatsen (i dessa villkor kallade "vi", "oss" eller "vår"). "Cookies" är informationsbitar som enbart består av text som en webbplats överför till en individs hårddisk eller annan webbsurfande utrustning i syfte att övervaka verksamheten på sidan. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg viktig information som kommer att underlätta din användning av webbplatsen. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, "livstiden" för cookien, och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. I likhet med de flesta webbplatser använder vi cookies för en rad olika ändamål i syfte att förbättra din upplevelse online, för analys och marknadsföringändamål, men specifikt använder vi cookies på Webbplatsen för följande ändamål:

 1. Analytiska ändamål: Vi använder cookies för att analysera användarnas aktivitet i syfte att förbättra webbplatsen. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet sökningar efter jobb som användarna gör. Vi kan använda sådan analys för att bättre förstå hur man skulle kunna förbättra funktionaliteten och användarens upplevelse av webbplatsen.
 2. Dina preferenser: Vi använder cookies för att lagra vissa användarpreferenser på vår webbplats. Till exempel kan vi lagra de senaste sökningarna du gjort i en cookie så att vi kan göra det enkelt för dig att upprepa dessa sökningar när du kommer tillbaka till vår webbplats.
 3. Marknadsföring: Vi använder cookies från utomstående som t.ex. Google i marknadsföringssyfte. Dessa cookies gör det möjligt för oss att visa marknadsföringsmaterial för Indeed för dig på andra webbplatser du besöker på Internet.
 4. Övervakning av hänvisningar: Vi använder cookies till att associera användaraktivitet med den utomstående webbplats som hänvisade användaren till vår webbplats eller till att associera användaraktivitet som Indeed hänvisade till en utomstående webbplats. Dessa utomstående partnerwebbplatser får poäng för aktiviteten hos de användare som de hänvisar till vår hemsida eller ger Indeed poäng för aktiviteten hos användare som hänvisats till dylika utomstående webbplatser. Vi yppar inte någon personlig information eller information om enskilda användaraktiviteter med dessa partners.

Sessionscookies är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare tills du lämnar webbplatsen.

Beständiga cookies finns kvar i cookie-filen på din webbläsare mycket längre (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien). När vi använder sessionscookies till att spåra det totala antalet besökare på vår hemsida, görs detta på en anonym aggregerad basis (eftersom själva cookies inte innehåller några personuppgifter). Vi kan också använda cookies till att komma ihåg din dator när den används till att gå tillbaka till webbplatsen för att skräddarsy din webbupplevelse på Indeeds sidor. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall. Använd inställningarna i din webbläsare om du inte vill ta emot cookies eller om du vill ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Du kan enkelt ta bort alla cookies som har installerats i cookie-mappen i din webbläsare. Se instruktioner nedan om hur du aktiverar och avaktiverar cookies för olika webbläsare, och Indeeds webbeacon för arbetssökande:

Kontrollera webbläsarens supportsidor för cookie-inställningar där du kan kontrollera de senaste instruktionerna.

Google Chrome

 • Klicka på inställningsikonen i webbläsarens verktygsfält (tre staplade linjer)
 • Välj Inställningar
 • Klicka på "Visa avancerade inställningar"
 • I avsnittet "Sekretess" klickar du på knappen för "Innehållsinställningar"
 • Så här aktiverar du cookies: I avsnittet "Cookies", välj "Tillåt lokal data att sparas". Detta gör det möjligt att placera cookies både från första part och utomstående. Om du bara vill tillåta cookies från första part, välj "Blockera cookies och webbplatsdata från utomstående."
 • Så här stänger du av cookies: I avsnittet "Cookies", välj "Blockera webbplatser från att placera cookies"
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Chrome. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Chrome, se följande sida från Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Mozilla Firefox

 • Klicka på menyknappen (tre staplade linjer) och välj "Inställningar"
 • Välj sekretesspanelen
 • Ställ in "Firefox kommer att:" på "Använda anpassade inställningar för historik"
 • Så här aktiverar du cookies: Välj "Acceptera cookies från webbplatser"
 • Så här stänger du av cookies: Ta bort markering för "Acceptera cookies från webbplatser"
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Firefox. För ytterligare information, se följande sida från Mozilla: https://support.mozilla.org/sv/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari på OSX

 • Klicka på "Safari" i menyfältet och välj alternativet "Inställningar"
 • Klicka på "Sekretess"
 • Så här aktiverar du cookies: I avsnittet "Cookies och webbplatsinformation:" klicka på "Tillåt alltid" eller "Tillåt från webbplatser jag besöker" eller "Tillåt endast från nuvarande webbplats" beroende på vad du vill göra.
 • Så här stänger man av cookies: I avsnittet "Cookies och webbplatsinformation:" klicka på "Blockera alltid"
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Safari. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Safari, se följande sida från Apple: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=sv_SE

Opera

 • Från huvudmenyn, välj "Inställningar" (eller "Preferenser", när du använder OS X)
 • Klicka på "Sekretess och säkerhet" i sidofältet
 • Under "Cookies" väljer du ett alternativ för hantering av cookies
 • Så här aktiverar du cookies: Välj "Tillåt att lokal data ställs in" eller "Behåll endast lokala uppgifter tills jag stänger av min webbläsare", beroende på vad du föredrar
 • Så här stänger man av cookies: Välj "Blockera webbplatser från att spara några uppgifter" eller "Blockera utomstående cookies och webbplatsdata", beroende på vad du föredrar.
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Opera. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Opera, se följande sida från Opera Software: http://help.opera.com/opera/Windows/1967/en/controlPages.html#manageCookies

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

 • Klicka på "Verktyg" längst upp i webbläsarfönstret och välj "Internet-alternativ"
 • I fönstret med olika alternativ, gå till fliken "Sekretess"
 • Så här aktiverar du cookies: Ställ in reglaget till "Medium" eller lägre
 • Så här stänger man av cookies: Flytta skjutreglaget till toppen om du vill blockera alla cookies
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Explorer. För ytterligare information om andra cookieinställningar på Internet Explorer, se följande sida från Microsoft: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Microsoft Edge

 • Klicka på "Mer" och välj "Inställningar"
 • Under “Avancerade inställningar”, välj ‘Se avancerade inställningar’
 • Under "Sekretess och tjänster - Cookies" väljer du det alternativ du vill.
 • "Blockera alla cookies" blockerar alla cookies som webbplatser försöker placera på din dator. "Blockera bara utomstående cookies" blockerar cookies från utomstående, som sparas av externa webbtjänster, såsom annonser inbäddade på webbsidor som du har navigerat till.
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Edge. För ytterligare information om andra cookieinställningar på Microsoft Edge, se följande sida från Microsoft: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq

Om du avaktiverar alla cookies kanske du inte att kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Se dokumentationen till din mobila enhet för information om hur du stänger av cookies.

Om du dessutom vill ta bort dig själv från Indeeds webb-beacon för jobbsökare Klickar du här.

Indeed använder funktionerna AdWords, Remarketing och Tag Manager i Google Analytics för Display Advertisers. Indeed och Google använder egna cookies (som t.ex. cookien från Google Analytics) och utomstående cookies (som t.ex. Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på vår hemsida. Detta innebär att leverantörer som t.ex. Google visar reklammaterial om Indeed på andra webbplatser som du besöker på Internet.

Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertisers vilket omfattar AdWords och välja bort kundanpassade annonser från Google Display-nätverket om du går in på Google Ads preferensmanager. För att ge besökare fler valmöjligheter om hur deras uppgifter samlas in av Google Analytics, har Google utvecklat en extra-tjänst till läsaren där du kan välja bort Googles program. Denna tjänst hittar du på Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Indeeds reklamleverantörer. Om du inte vill att Indeed och dess reklamleverantörer ska övervaka din användning av våra tjänster med hjälp av cookies och webbsignaler, och få reda på mer om dessa leverantörer och deras sekretesspolicy, vänligen besök varje leverantörs webbsida: Nielsen, comScore, Yandex (Endast Ryssland hemsida), Optimizely, Marketo, Sift Science, Demandbase, Olark, Perfect Audience, Zendesk, Appsflyer, Facebook, Twitter, Adometry, Sizmek, MediaCom, Mixpanel, Heap Analytics. När du väljer bort dessa tjänster betyder det inte att du inte längre får ta emot onlineannonsering. Det betyder att tjänsten som du valt bort inte längre kommer att leverera annonser som är anpassade efter dina webb- preferenser och användningsmönster.

När du använder Indeeds Hjälpcenter, samtycker du till att ta emot cookies från Zendesk, såsom anges i deras cookiepolicy. Indeed kan uppdatera denna lista med jämna mellanrum för att inkludera andra reklamleverantörer.

Ändringar på våra cookiepolicy

Det kan med jämna mellanrum bli nödvändigt för oss att ändra på dessa cookiepolicy. Vi föreslår att du kommer tillbaka hit regelbundet och kontrollerar om vi gjort några ändringar.

SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 10 maj 2016

Indeed har implementerat denna sekretesspolicy för att beskriva sin insamling, användning och utlämnande av personuppgifter som du ger till Indeed när du öppnar eller använder Indeeds internetbundna och/eller mobila tjänster och webbplatser och programvara som tillhandahålls av Indeed på eller i samband med sådana tjänster eller webbplatser (tillsammans "Webbplatsen"). "Indeed" eller "vi" avser Indeed Inc. om du befinner dig i USA, och Indeed Ireland Operations Limited om du befinner dig någon annanstans. Du kan kontakta Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA, och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Ltd. 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland; eller så kan du kontakta valfritt företag via kontaktformuläret på vår webbplats.

Denna sekretesspolicy omfattar endast information som vi samlar in via webbplatsen, och inte någon annan insamling av data eller databehandling, vilket omfattar men inte är begränsat till, de metoder för datainsamling som används av samarbetspartners eller annan utomstående vilket omfattar eventuella utomstående operatörer av webbsidor som det finns länkar till på Webbplatsen och all information som vi samlar in offline eller genom webbplatser, produkter eller tjänster som inte visar någon direktlänk till denna sekretesspolicy. Ibland kan vi hänvisa till denna sekretesspolicy i meddelanden och förfrågningar om medgivande i samband med specialanpassade webbsidor, mobila applikationer, eller andra källor, om vi t.ex. bjuder in dig att lämna idéer om hur vi ska kunna förbättra webbplatsen; under sådana omständigheter, gäller denna sekretesspolicy sådan information som samlas in av oss via dylika resurser för speciella ändamål, med de ändringar som anges i det speciella meddelandet eller medgivandeförfrågan (t.ex. med avseende på de typer av uppgifter som samlas in eller vår användning eller avslöjande av sådan information)

Indeed kan ändra denna sekretesspolicy när som helst. Se symbolen för "Senast uppdaterad" längst upp på sidan för att avgöra när denna sekretesspolicy ändrades senast. Eventuella ändringar på denna sekretesspolicy kommer att träda i kraft på det datum för "Senast uppdaterad" som anges ovan. När du använder webbplatsen eller ger information till oss efter sådana förändringar, ska det tolkas som att du har accepterat vår ändrade sekretesspolicy. Om Indeed ämnar att använda personuppgifter (enligt definitionen nedan) som samlas in via webbplatsen på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlandet, så kommer Indeed att meddela användarna via e-post och / eller genom att sätta upp ett meddelande på Indeeds hemsida i 30 dagar före sådan användning inleds eller på annat sätt som krävs enligt lag.

1. Information som samlas in

När du begär information, prenumererar på en tjänst, registrerar dig som användare, deltar i en undersökning, skickar ett betyg eller omdöme, sätter upp en fråga eller ett svar, lägger upp ett CV, laddar upp innehåll eller på annat sätt aktivt skickar uppgifter till vår webbplats, samlar vi vanligtvis in data, som omfattar, men inte är begränsad till, ditt användarnamn, lösenord, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer (vilket omfattar mobilnummer), gatuadress, kön, yrke, intressen, meddelanden som du skickar till användare, och alla andra uppgifter som ingår i en upplagd profil eller CV. I samband med avgiftsbelagda tjänster, kommer vi också att samla in betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer och relaterad verifieringsinformation). I varje sådant fall, kommer du att veta vilka uppgifter vi samlar in via webbplatsen, eftersom du aktivt skickat in dem.

Dessutom kan Indeed som en del av den normala driften av webbplatsen automatiskt samla in och analysera information från din dator eller mobila enhet, vilket omfattar men inte är begränsat till, din typ av webbläsare, operativsystem, IP-adress och domännamn som du gick in på webbplatsen från, och, om du går in på vår webbplats med din mobila enhet, vilken typ av mobil enhet det rör sig om. Dessutom kan vi automatiskt registrera och analysera åtgärder som vidtagits på webbplatsen, vilket omfattar men inte är begränsat till, datum och tider för användningen, klick, sidovisningar, hur mycket tid du spenderar på varje sida, och sökfrågor. Indeed förbehåller sig rätten att matcha din IP-adress (eller annan information) med annan information om dig på sätt som är tillåtna enligt tillämplig lag. Indeed kommer att lagra denna information på sin utrustning eller utrustning tillhörande utomstående som Indeed har en relation till för detta ändamål. Om du sätter upp ett Indeed-konto, kan information samlas in under e-postadressen till ditt konto.

Om du går in på eller använder Webbplatsen på din mobiltelefon eller annan mobil enhet, vilket omfattar surfplattor samlar vi in identifierare för sådana mobila enheter vilket omfattar MAC-adresser, och IP-adresser. Indeed kan skapa och tilldela en identifierare till din enhet som liknar ett kontonummer. Vi kan samla in det namn du har associerat med enheten, enhetstypen, telefonnumret, landet, och all annan information som du väljer att lämna, som t.ex. användarnamn, geografisk plats eller e-postadress. Vi kan också komma åt dina kontakter så att du kan bjuda in vänner till webbplatsen.

2. Bruk och utlämning av information

Vi har rätt att använda all information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, vilket omfattar information som identifierar dig som en viss person ("Personlig information"), för de ändamål som anges i denna punkt 2 och punkterna 3 och 8 nedan. Indeed använder dylik information till att tillhandahålla våra tjänster och funktioner till dig, vilket omfattar att förse dig med information om potentiella arbetsgivare, till att mäta och förbättra dessa tjänster och funktioner, och till att förse dig med kundsupport. Till exempel använder Indeed din söknings och webbhistorik (t.ex. de jobb du klickar på) till att identifiera relevanta sökresultat och uppmärksamma dig på rekommenderade jobb. Indeed kan också förse arbetsgivare som kan vara intresserade av att kontakta dig med information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, vilket omfattar uppgifter om dig som person. Om du befinner dig i USA kan Indeed dessutom yppa dylik information för utomstående (vilket omfattar operatörer som driver utomståendes webbplatser och/eller sociala nätverkssajter) i syfte att visa riktade annonser och annat innehåll som har skräddarsytts för dig. Om du vill välja bort att ta emot sådana riktade annonser, vänligen skicka ett mail till opt-out @ indeed.com (ta bort mellanslag när du skickar e-post).

Indeed kan också använda information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy till att förhindra potentiellt olaglig verksamhet och aktiviteter som är skadliga för dig eller andra. Indeed kan undersöka och sprida information från eller om dig eller om din användning av Indeed om vi i god tro anser att en sådan undersökning eller sådan spridning (a) är nödvändig för att efterkomma juridiska processer (vilket omfattar stämningar, beslut om husrannsakan, domstolsbeslut) och brottsbekämpande instruktioner och order, (b) kan vara till hjälp för att förebygga, utreda, eller identifiera eventuella förseelser i samband med användning av webbplatsen, eller (c) kan skydda våra eller allmänhetens rättigheter, vårt rykte, vår egendom, säkerhet. Vi kan använda en mängd olika metoder för att upptäcka och åtgärda onormal aktivitet och onormalt innehåll för att förhindra missbruk som t.ex. skräppost. Dessa insatser kan ibland leda till en tillfällig eller permanent avstängning eller uppsägning av vissa funktioner för vissa användare. Vi erbjuder e-postproxy och förmedlingstjänster till användare av Indeeds produkter, vilket omfattar: Indeed-CV, Indeed Ansök, och Lägg upp ett jobb. Vi övervakar, överser, lagrar och analyserar ditt innehåll (inklusive ditt CV, följebrev, ansökningar, meddelanden, svar, jobberbjudanden och annat material) som du skickar, lagrar eller tar emot, bland annat genom automatiserade metoder och i övrigt, för dataanalys, kvalitet kontroll, och att förfina Webbplatsen eller någon annan Indeed produkt eller tjänst oavsett om tjänsten har fyllts (inklusive att erbjuda bättre sökresultat och andra annonser för jobbsökare och arbetsgivare, erbjuda dig bättre personliga och relevanta produktegenskaper, och för att förhindra bedrägeri och minska oönskad e-post).

All information som du delar med Indeed kan delas med eller överlåtas till enheter som är kopplade till Indeed (vilket omfattar enheter som ligger utanför EU), oavsett var de befinner sig, i syfte att tillhandahålla tjänster till dig samt förbättra webbplatsen. När du använder webbplatsen samtycker du till denna överföring och inser att de tjänster som tillhandahålls till dig och funktionaliteten på Webbplatsen inte skulle kunna tillhandahållas utan en sådan överföring. Om du inte vill att din information ska överföras på detta sätt ska du inte använda denna webbplats.

Vi kan använda andra företag, som bl.a. dotterbolag och utomstående parter till att utföra tjänster i samband med vår verksamhet, och till att förbättra webbplatsen och våra andra produkter och tjänster. I samband med att vi erbjuder dessa tjänster, kan dessa företag få tillgång till personuppgifter, och sådan personlig information kan överföras till andra länder. Observera att vi dessutom kan använda utomstående molntjänstleverantörer som tillhandahåller hosting, datalagring och andra tjänster i enlighet med standardvillkor som kan vara icke-förhandlingsbara; Dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda informationen inom deras system, eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana åtgärder. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av eventuell information, vilket omfattar personuppgifter, av dessa företag.

Indeed kan använda din IP-adress och information om din mobila enhet till att diagnostisera problem med Indeeds service och till att administrera webbplatsen. Din IP-adress och information om din mobila enhet kan också användas för att identifiera dig, ditt geografiska läge, och din onlineprofil och till att samla in en mängd demografisk information (t.ex. ursprungsland). Indeed får (enligt gällande lag) behålla information som samlas in från dig i enlighet med denna sekretesspolicy efter uppsägning av din relation med Indeed. Indeed kan också radera dylik information i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Om du tillhandahåller kredit-, debet- eller annan betalkorts och relaterad information till oss för att göra en betalning, kommer Indeed endast att använda sådan information i syfte att bearbeta betalningen. Indeed kan också sammanställa dina data med annan data, för de ändamål som anges ovan.

3. Kontakt- och CV-information

När du förser Indeed med kontaktinformation (som t.ex. namn och e-postadress) och demografisk information, samtycker du till att Indeed kan utnyttja denna information enligt beskrivning här. Du samtycker till att Indeed kan, som en del av sina tjänster till dig, kommunicera med dig, eller initiera kommunikation med dig på uppdrag av utomstående, via Indeeds konto eller på annat sätt som t.ex. e-post, telefon (vilket omfattar mobiltelefon), eller post, bland annat med hjälp av kontaktinformationen som du förser Indeed med eller som kan komma Indeed till förfogande från utomstående resurs. Om och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan Indeed eller dess utsedda utomstående partners också använda dina kontaktuppgifter till att (i) skicka dig jobbevakningar; (ii) sätta upp ett konto; och (iii) skicka dig information om Indeed vilket omfattar reklammaterial. Indeed kan använda demografisk och/eller profildata för att skräddarsy din upplevelse på webbplatsen, visa innehåll som Indeed tror att du kan vara intresserad av, och visa innehåll enligt dina önskemål. Din information, vilket omfattar personuppgifter, placeras på webbplatsen när du laddar upp eller redigerar ett CV. I den mån du laddar upp ett CV eller redigerar det, och med förbehåll för dina sekretessinställningar, gör du ditt CV, ditt namn och annan personlig information som du placerar på ditt CV tillgänglig för utomstående som kan vara intresserade av att anställa dig (och som kan lämna ditt CV och personuppgifter till annan utomstående), till sökmotorer, eller till allmänheten genom att sätta upp dina personuppgifter på internet. Du är medveten om att Indeed kan ta beslut om huruvida ord i ditt CV eller andra individers CV matchar orden i vissa arbetsbeskrivningar, och tvärtom, i syfte att förbättra webbplatsen eller någon annan av Indeeds produkter eller tjänster (bl.a. genom att visa eller på annat sätt göra tillgängliga potentiellt relevanta arbetsbeskrivningar och CV:n för arbetssökande och arbetsgivare). Om du lägger upp ett offentligt CV, kan detta genomsökas av och visas via sökmotorer när någon söker på ditt namn. Detta innebär att utomstående kan se personlig information som finns i ditt CV och du kan få oönskad kontakt från parter som inte har med Indeed att göra och över vilka Indeed inte har någon kontroll. Om du inte vill att dina personuppgifter ska offentliggöras på webbplatsen, bör du inte ladda upp dem. Du kan välja bort den här funktionen för framtiden genom att redigera dina sekretessinställningar; Indeed kan dock inte garantera hur ofta utomstående sökmotorer kommer att uppdatera sina cachar, och därmed kan dessa även i fortsättningen innehålla information om ditt CV. Indeed förbehåller sig rätten att ta ut en avgift från utomstående för att komma åt din information, inklusive personuppgifter, som ett led i Indeeds tjänster. På uppmaning från dig kan Indeed också skicka ditt CV till utomstående om du väljer att ansöka om ett jobb.

4. Ytterligare användning och utlämning av icke-personlig information

Utöver annan användning och utlämnande av information som beskrivs i denna sekretesspolicy, och oaktat bestämmelserna i denna sekretesspolicy som kan tyda på motsatsen, kan vi använda och yppa, oavsett ändamål, all information som inte identifierar dig som en viss individ ("Icke-personlig information"), utom när vi är skyldiga att göra så enligt annan gällande lag. Sådan icke-personlig information kan t.ex. omfatta utan begränsning: MAC-adresser och andra enhetsidentifierare; IP-adresser; pixeltaggar och liknande tekniker; geografisk lägesinformation; och demografisk information, vilket omfattar kön, födelsedatum, postnummer, o.s.v. Icke-personlig information kan även innehålla personlig information som har slagits samman eller avidentifieras. Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information (till exempel kombinerar ditt postnummer med ditt namn), kommer vi bara att använda och yppa sådan sammanslagen information för de ändamål som beskrivs i avsnitten 2, 3 och 8 i denna sekretesspolicy medan informationen fortfarande är sammanslagen. Om vi är skyldiga att behandla icke-personlig information som personuppgifter enligt gällande lag, så vi får använda och yppa den för alla de ändamål som vi använder och lämnar ut personuppgifter till.

5. Säkerhet

Indeed avser att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och förändring av personuppgifter som ligger inom ramen för Indeeds kontroll. Ingen metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Observera dessutom att e-post, meddelanden som skickas via webbläsaren, och andra liknande former av kommunikation med andra användare, inte är krypterad. Vi rekommenderar att du inte kommunicerar någon skyddad eller känslig information på dessa sätt. Vilket innebär att trots att vi strävar efter att skydda din information, kan vi inte garantera dess säkerhet. Tänk också på att vi kan använda utomståendes molntjänsteleverantörer som tillhandahåller hosting, datalagring och andra tjänster som styrs av standardvillkor som eventuellt inte är förhandlingsbara; Dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda information inom deras system, eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana system. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning som lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av information, vilket omfattar personuppgifter, av dessa företag.

6. Cookies

“Cookies” är små bitar av information som placeras på din dators hårddisk av din läsare. Vänligen se vår cookiepolicy för ytterligare information när det gäller Indeeds bruk av Cookies.

7. Utomstående

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. När du klickar på sådana länkar, kan du komma att lämna vår webbplats. Webbplatsen kan också göra Företagssidor som tillhandahålls av utomstående Arbetsgivare tillgängliga. VI TAR INGET ANSVAR FÖR INSAMLING, ANVÄNDNING, AVSLÖJANDE AV INFORMATION ELLER ANDRA SEKRETESSRUTINER SOM IMPLEMENTERAS AV UTOMSTÅENDE VILKET OMFATTAR VÅRA SAMARBETSPARTNERS, UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER, ARBETSGIVARE (VILKET OMFATTAR ARBETSGIVARE SOM HAR EN FÖRETAGSSIDA), UTOMSTÅENDE PLATTFORM FÖR SOCIAL MEDIA, UTOMSTÅENDES TILLHANDAHÅLLANDE AV APPARATER ELLER OPERATIVSYSTEM FÖR VILKA WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIG OCH EVENTUELLA UTOMSTÅENDE SOM DRIVER WEBBPLATSER TILL VILKA VÅR WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLER EN LÄNK. Vi rekommenderar att du läser vår sekretesspolicy för dylika utomstående.

8. Förvärv och andra omorganisationer

Information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy vilket omfattar personuppgifter, får lämnas ut till en eller flera utomstående i samband med eventuella förändringar i ägandeskap eller styrning av Indeeds verksamhet (oavsett om det handlar om sammanslagning, försäljning eller på annat sätt), eller någon annan omorganisation eller samföretag eller överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager (bland annat i samband med någon konkurs eller liknande förfarande), och all sådan information kan användas av liknande utomstående i enlighet med denna sekretesspolicy.

9. EES Data

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz hänvisar vi till avsnittet "EES data" i användarvillkoren nedan.

10. Åtkomst till personuppgifter för EU-medborgare

Invånarna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Om du vill få tillgång till dina uppgifter, ska du skicka ett rekommenderat brev till ovanstående adress med en kopia av ditt pass eller nationellt id-kort (för identitetskontrolländamål) och då kommer du att få tillgång till dem. Det kan utgå en avgift för en sådan ansökan (som inte kommer att vara högre än gällande lag tillåter). Invånare i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz har också rätt, om deras personuppgifter är felaktiga, att rätta till, ta bort eller blockera sådana felaktiga personuppgifter. Du kan redigera ditt CV gratis (om det uppstått fel eller annat), genom att följa procedurer som anges på webbplatsen. Om dina personuppgifter är felaktiga, kan du antingen begära att Indeed rättar till, raderar eller blockerar uppgifterna genom att skicka ett rekommenderat brev, med en kopia av ditt pass eller nationellt id-kort (för identitetskontroll), till ovanstående adress med en beskrivning av den åtgärd som önskas.

11. Do Not Track-begäran

Vi svarar inte på signaler från webbläsaren "Do Not Track" (DNT) om den är aktiverad av användaren på dennes webbläsare. När vi placerar eller läser cookies på webbplatser andra än Indeeds egna som har integrerat våra jobbsöknings och visningsfunktioner gör vi det, till exempel, för att ge en personlig jobbsökupplevelse till användare på dessa webbplatser. Vi delar inte någon information om hur du använder Indeed med dessa utomstående. När utomstående som vi har integrerat på Indeeds webbplatser (och som beskrivs i Indeeds cookiepolicy) placerar eller läser sina egna utomstående cookies, kan de välja huruvida de ska reagera på DNT-signalen.

12. Bortval

Om du inte längre vill ta emot reklammaterial från oss baserat på dina personuppgifter, kan du välja att inte ta emot dessa reklamrelaterade meddelanden framöver genom att skicka ett e-postmeddelande till opt-out @ indeed.com (ta bort mellanslag när du skickar e-post). Observera att vi fortfarande kan skicka andra meddelanden till dig som t.ex. administrativa meddelanden. Vi kommer att försöka att efterkomma din begäran så snart det är praktiskt möjligt.

INTRODUKTION TILL INDEEDS SERVICEVILLKOR

Senast uppdaterad: 1 mars 2016

När du besöker eller använder Indeeds tjänster och webbplatser, online och/eller på mobila enheter, eller programvara som tillhandahålls av eller på Indeeds vägnar på eller i samband med sådana tjänster eller webbplatser (tillsammans, "webbplatsen") vilket omfattar, men inte är begränsat till, Indeeds Adsprogram, Indeed Resume Program (även kallat Indeeds CV-program i vissa länder), Indeed MoBolt, Indeeds Publisher program, Indeed Apply, eller någon annan tjänst (a) förklarar du att du har läst och tagit till dig innebörden i villkoren som styr bruket av cookies och Sekretess; och (b) att du samtycker till innebörden i dessa Servicevillkor ("Avtalet") med följande enhet eller enheter:

 • Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., AV. Brigadeiro Faria Lima, Nr. 3,477, 16:e våningen, São Paulo, Brasilien 04538-13, endast i samband med arbetsgivarens (enligt beskrivning nedan) bruk av Indeeds Annonseringsprogram, och Indeeds Resume program, i förekommande fall, om och när du befinner dig i Brasilien (“Indeed Brazil”) och/eller
 • Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA, om och när du befinner dig i USA (“Indeed, Inc.”), och/eller
 • Indeed Indien Operations (Pte.) Ltd., 308 3:e våningen, Ashoka Capitol, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana, Andhra Pradesh 500034, enbart i samband med en arbetsgivares bruk av Indeeds annonseringsprogram och Indeeds CV-program, i förekommande fall, om och när du befinner dig i Indien ("Indeed Indien"), och/eller
 • Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., Level 20, 16 Collyer Quay, Singapore 049318, endast i samband med arbetsgivarens bruk av Indeeds annonseringsprogram och Indeeds CV-program, i förekommande fall och om och när du befinner dig i Asien och Stillahavsregionen* (Såvida du inte har en insertion order utfärdad av en annan Indeed-enhet) (“Indeed Singapore”), och/eller
 • Indeed Ireland Operations Ltd. 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland, i alla andra avseenden ("Indeed Irland").

Alla hänvisningar till "Indeed" eller "vi" I detta avtal ska avse en av de enheter som anges ovan.

Webbplatsen görs tillgänglig för personer som söker anställning ("Arbetssökande"), för enskilda och/eller organisationer som vill sprida information om lediga platser, å deras vägnar eller för andras räkning ("Arbetsgivare"), och för enskilda och/eller organisationer som vill delta i Indeeds Publisher program ("Publisher"). Om du besöker eller använder webbplatsen i egenskap av anställd eller annan representant för en arbetsgivare eller ett förlag samtycker du till detta avtal för egen del och för denne arbetsgivares del eller detta förlag, i förekommande fall, samt utfäster och försäkrar du att du har befogenhet att binda denne arbetsgivare eller detta förlag, i förekommande fall, till detta avtal.

Vi kan göra ändringar i detta avtal genom att meddela dig om dylika förändringar på sätt som kan betraktas som rimliga, vilket omfattar att offentliggöra det ändrade avtalet på webbplatsen. Dylika ändringar ska inte gälla för eventuella krav som rests före det datum då vi offentliggjorde det ändrade avtalet med de nya formuleringarna eller på annat sätt meddelade dig om ändringarna. Ditt besök på eller bruk av webbplatsen efter eventuella ändringar på detta avtal innebär att du godkänner dylika ändringar. Symbolen för “Senast Uppdaterad” ovan visar när detta avtal senast ändrades. Vi kan när som helst och utan ersättningsskyldighet, modifiera eller stänga av hela eller delar av webbplatsen (vilket omfattar tillgång till webbplatsen via eventuella länkar från utomstående webbplatser); ta ut, justera eller åsidosätta eventuella avgifter som krävs för att använda webbplatsen; eller göra erbjudanden till vissa eller alla användare av webbplatsen.

Genom denna hänvisning ska detta avtal härmed omfatta eventuella tillkommande villkor som Indeed har offentliggjort via webbplatsen, eller som på annat sätt gjorts tillgängliga för dig av Indeed. I synnerhet:

 • Om du går in på eller använder Indeeds annonseringsprogram, går du med på att vara bunden av villkoren i Indeeds Annonseringsprogram
 • Om du går in på eller använder Indeeds CV-program går du med på att vara bunden av villkoren för Indeeds CV-program
 • Om du går in på eller använder Indeed MoBolt går du med på att vara bunden av villkoren för Indeed MoBolt
 • Om du går in på eller använder Indeeds Publisher Program går du med på att vara bunden av villkoren i Indeeds Publisher Program

INDEEDS ALLMÄNNA SERVICEVILLKOR

A. Följande villkor gäller för alla arbetssökande, arbetsgivare, utgivare och andra användare som besöker eller använder webbplatsen, eller som på annat sätt anger att de godkänner detta avtal.

1. Platsannonser

Indeed kan göra platsannonser och annat jobbrelaterat innehåll vilket omfattar länkar till utomstående webbplatser (som t.ex. annonser och annat innehåll tillgängligt "Platsannonser") genom Indeeds sökresultat eller på annat sätt på webbplatsen. Platsannonser skapas och tillhandahålls av utomstående över vilka Indeed inte har någon kontroll; Du godkänner och inser att vi inte har någon kontroll över dessa platsannonser. Med undantag för vissa sponsrade, framlyfta eller betalda annonser har de annonser som finns på eller som det länkas till från webbplatsen indexerats eller satts upp på automatisk väg. Indeed är inte skyldiga att kontrollera platsannonserna, eller ta med platsannonser i sina sökresultat eller på andra listor, och kan utesluta eller ta bort platsannonser från webbplatsen oavsett orsak. Vi kan inte bekräfta riktigheten eller fullständigheten hos någon platsannons eller annan information som lämnas av någon arbetsgivare eller annan användare, vilket omfattar identiteten hos sådan arbetsgivare eller annan användare. Indeed tar inget ansvar för, och frånsäger sig allt ansvar för innehållet, riktigheten, fullständigheten, lagligheten, tillförlitligheten, eller tillgängligheten hos någon platsannons.

1(a) Om du är arbetssökande ska du vara medveten om att CV eller annan information som du skickar in via webbplatsen i samband med ansökan täcks av detta avtal (vilket omfattar sektion 4 nedan) och Indeeds sekretesspolicy. Med för behåll för ovanstående ska du dock observera att när du skapar ett offentligt Indeed-CV via webbplatsen begär du och tillåter du att Indeed gör ditt CV tillgängligt för arbetsgivare som Indeed tror kan vara intresserade av ditt CV. Skulle du dessutom visa intresse för någon platsannons på Indeed Ansök (härefter kommer alla hänvisningar på webbplatsen till “Ansök direkt”, “Ansök enkelt”, “Ansök från din telefon” eller “Ansök med Indeed” att samlas under beteckningen ("Indeed Ansök") skickar du ditt CV och ansökningsinformation till Indeed, och begär och ger Indeed tillstånd att göra dylik information tillgänglig för lämpliga arbetsgivare i samband med dylika platsannonser. När du ber Indeed att skicka en ansökan till en arbetsgivare via Indeed Ansök inser du att detta görs utan några som helst garantier. Indeed garanterar inte att någon arbetsgivare kommer att få ta emot, få tillgång till, läsa eller svara på dylikt CV eller dylika ansökningshandlingar, ej heller inte att det inte kan uppstå fel vid överförningen av informationen. Indeed kan eventuellt meddela dig när något av ovanstående inträffar. När du använder Indeed Ansök samtycker du dessutom till att Indeed inte ska hållas ansvariga för innehållet i arbetsgivarens ansökningsformulär, utsorteringsfrågor eller formatet på formuläret och att Indeed inte garanterar att arbetsgivaren ska ha tagit emot din ansökan. Om du inte känner dig trygg med att skicka en ansökan på detta sätt ska du inte använda funktionen Indeed Ansök utan istället skicka din ansökan direkt till arbetsgivaren via valfri metod. Dessutom godkänner du att din ansökan och eventuella svar som skickas till dig av arbetsgivaren (vilket omfattar brev med jobberbjudande) via Indeed kommer att behandlas och analyseras av Indeed i enlighet med detta avtal och Indeeds sekretesspolicy. Indeed kommer att lagra dylik information oavsett om den lediga platsen har tillsatts. Indeed garanterar inte äktheten hos något jobberbjudande och uppmanar arbetssökande att kontrollera äktheten hos eventuella jobberbjudanden innan de vidtar åtgärder i samband med deras nuvarande jobb.

1(b) Arbetsgivare som skapar en karriärsida för jobbannonser eller som sätter upp en platsannons på Webbplatsen, oavsett om det är inom ramen för Indeeds annonseringsprogram eller på annat sätt, godkänner att detta avtal och alla Indeeds villkor vilket omfattar Indeeds sekretesspolicy och villkor gällande bruk av cookies ska gälla dig och arbetssökande som använder sådana karriärsidor eller som visar intresse för sådana platsannonser. Du inser dessutom att som en tjänst till arbetssökande kan Indeed aktivera en fördröjningsfunktion för e-postmeddelanden på Indeed Ansök i samband med dylika platsannonser och att Arbetssökande som är intresserade av en sådan platsannons endast kan ansöka via Indeed Ansök. Indeed är inte ansvariga för innehållet i ditt ansökningsformulär, utsorteringsfrågan eller dess format, och Indeed garanterar inte leverans före någon speciellt tidpunkt, ditt mottagande av arbetssökandes ansökan eller att det inte ska uppstå några misstag vid överföring av informationen. Du samtycker till att Indeed Ansök presenteras för dig utan garanti och Indeed tar inte på sig något ansvar för någon kommunikation mellan dig och den arbetssökande, kommunikation för vilken du och den arbetssökande bär det fulla ansvaret. När du svarar eller kontaktar en arbetssökande som har använt Indeed-CV, eller Indeed Ansök, tillhandahåller du information till Indeed och begär och ger oss tillstånd att göra denna information tillgänglig för lämpliga arbetssökande. Dessutom samtycker du till att arbetssökandes ansökningar och eventuella svar som skickas av dig (vilket omfattar brev med jobberbjudanden) genom Indeed behandlas och analyseras av Indeed enligt detta avtal och Indeeds sekretesspolicy. Indeed ska lagra dylik information oavsett om det lediga jobbet har tillsatts. Du är ansvarig för innehållet på eventuella jobbwebbplatser som du skapar, eventuella platsannonser som du sätter upp, och meddelanden som du skickar genom Indeed Ansök eller på annat sätt, vilket omfattar eventuella frågor till de arbetssökande. Du samtycker till att Indeed kan avvisa eller ta bort platsannonser, delar av jobbwebbplatser, eller eventuella frågor till arbetssökande oavsett orsak. Du ska gottgöra, försvara och hålla ansvarslösa Indeed, dess ombud, samarbetspartners och licensgivare från fordringar eller skadeståndskrav från utomstående (vilket omfattar men inte är begränsat till rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eventuell webbplats som skapats av dig eller eventuell platsannons eller utsorteringsfrågor (eller svar på dessa) som satts upp av dig eller eventuella meddelanden som skickas av dig (vilket omfattar frågor till arbetssökande som ingår i något av ovanstående).

1(c) Oavsett om du är en arbetsgivare eller arbetssökande så gäller att när du skickar, sparar eller tar emot material (vilket omfattar platsannonser, CV och meddelanden) via webbplatsen eller på annat sätt använder webbplatsen så kan Indeed använda dylikt material för t.ex. dataanalys, kvalitetskontroll, eller för att förbättra webbplatsen eller andra av Indeeds produkter eller tjänster (som t.ex. erbjuda bättre sökresultat och andra annonser till arbetssökande och arbetsgivare) oavsett om det sker på automatisk väg eller på annat sätt. När du skickar, sparar eller tar emot material via webbplatsen eller på annat sätt använder den kan Indeed dessutom meddela arbetssökande om att en arbetsgivare har agerat på en arbetssökandes ansökan genom att t.ex. inleda en ansökan, se ansökan och ta beslut om ansökan och du godkänner härmed att Indeed kan komma att vidta dylika åtgärder. Indeed tar inte på sig något ansvar och frånsäger sig allt ansvar, för innehållet, riktigheten, fullständigheten, lagligheten, tillförlitligheten eller tillgängligheten hos någon platsannons, karriärwebbplats, värvning, utsorteringsfråga, svar på utsorteringsfråga, CV-information som du lägger upp, skicka eller tar emot via webbplatsen. Om du upptäcker några felaktigheter i samband med dylikt material är det din skyldighet att korrigera dylik information eller kontakta Indeed i detta syfte. Indeed utfäster inga löften om att de kommer att korrigera eventuella fel.

1(d) Oavsett om du är en arbetsgivare eller arbetssökande kan Indeed använda ansökningshandlingar (vilket omfattar CV och reaktioner på utsorteringsfrågor) för att avgöra huruvida ordalydelsen i en arbetssökandes CV och svaren på utsorteringsfrågorna matchar ordalydelsen i platsannonsen och tvärtom. Oavsett om du är en arbetsgivare eller arbetssökande, samtycker du till och godkänner du att Indeed kan sortera ut matchande CV och utsorteringsfrågor från de som inte matchar och presentera dem för arbetsgivaren som material som matchar eller som inte matchar. Indeed kan också använda dylik information till att förbättra webbplatsen eller annan produkt eller tjänst från Indeed (vilket omfattar att visa eller på annat sätt göra potentiellt relevanta platsannonser och CV tillgängliga för arbetssökande och arbetsgivare).

2. Externa webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och/eller drivs av utomstående leverantörer och andra utomstående parter ("Externa webbplatser"). Du bekräftar att Indeed inte ska vara ansvariga för dylika utomstående parter eller för tillgängligheten av webbplatsen eller det material som finns på eller via eventuella externa webbplatser. Du bör kontakta administratören eller den webbansvarige för den externa webbplatsen i fråga om du har frågor om dylika länkar eller material som finns på en extern webbplats.

3. Bruk av webbplatsen

Indeeds webbplats får endast användas i icke-kommersiellt syfte. Om du vill utnyttja webbplatsen i kommersiellt syfte eller om du önskar köpa tjänster som utnyttjar webbplatsen av Indeed, måste du inhämta skriftligt tillstånd i förväg från Indeed eller ha godkänt Indeeds servicevillkor på internet. Vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vi förbehåller oss rätten att (men är inte skyldiga att) när som helst säga upp användare, och återta användarnamn eller webbadresser, oavsett orsak.

4. Användarinnehåll

Vissa delar av webbplatsen, som t.ex. anslagstavlor och forum, kan göra det möjligt för användare att sätta upp platsannonser, CV, information, text, bilder, ljudmaterial, filmmaterial, meddelanden, och annat material (material som en användare skickar in, sätter upp, visar, eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via webbplatsen kallas här "Användarinnehåll"). Dylika funktioner är avsedda att hjälpa användare att hitta information om olika jobb och företag, underlätta kommunikation, diskutera olika sätt att ta kontroll över sin karriär och uppmärksamma användare på vilka jobb som finns. Användarinnehållet tillhandahålls av utomstående bidragsgivare, och många av dessa använder anonyma skärmnamn. Användarinnehållet kan vara felaktigt, ofullständigt, missvisande eller vilseledande. Indeed rekommenderar inte och är inte ansvariga för användarinnehåll, och eventuella åsikter, råd, information, eller påståenden som ingår i innehållet. Du inser att när du går in på webbplatsen, kan du komma i kontakt med innehåll (vilket omfattar användarinnehåll) som enligt din mening kan vara skadligt, stötande, hotfullt, oanständigt eller motbjudande, vilket omfattar, men inte är begränsat till, utmanande språkbruk och annat potentiellt stötande material, och du samtycker till att Indeed inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll.

Det är förbjudet att sätter upp användarinnehåll som bryter mot lagen, är missvisande, diskriminerande, hotfullt, aggressivt, ärekränkande, nedsättande, obscent eller som innehåller sexuellt, etniskt, rasistiskt eller annat diskriminerande förtal, eller som innehåller innehåll som inte är relevant eller konstruktivt. Det är dessutom förbjudet att sätter upp användarinnehåll som innehåller privatägd information, affärshemligheter, konfidentiell information, reklam, värvningstext, kedjebrev, pyramidsystem, investeringsmöjligheter, eller annan oombedd affärsmässig kommunikation (förutom material som uttryckligen har godkänts av oss skriftligen), eller som uppmuntrar eller orsakar ett överflöd av skräppost eller annat.

Det är förbjudet att sätta upp användarinnehåll som innehåller officiell identifieringsinformation (din egen eller någon annans), som t.ex. passnummer, personnummer, försäkringsnummer, körkortsnummer, invandringsnummer eller något annan liknande nummer, kod, eller identifierare. Att sätta upp dylik identifieringsinformation kan leda till identitetsstöld eller få andra oönskade konsekvenser. Indeed kan ta bort sådan identifieringsinformation, men är inte skyldiga att göra så, och har inget ansvar och frånsäger sig allt ansvar för uppsättning av dylik identifieringsinformation.

Även om Indeed inte är skyldiga att göra det så kan Indeed övervaka användarinnehållet, och förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt användarinnehåll eller del därav som, efter Indeeds eget gottfinnande, bryter mot ovanstående regler, vilket omfattar användarinnehåll som inte har något att göra med den del av webbplatsen där det har satts upp, eller som är reklam, värvning eller annat kommersiellt meddelande, eller som Indeed enligt eget gottfinnande anser vara olämpligt. Om du anser att eventuellt användarinnehåll bryter mot detta avtal eller våra villkor, vänligen kontakta Indeed omedelbart så att vi kan överväga om innehållet ska tas bort. För tydlighets skull är Indeed inte skyldiga att ta bort användarinnehåll, och tolkningen av huruvida användarinnehållet bryter mot några av Indeeds villkor ska alltid vara Indeeds egen.

Indeed förbehåller sig rätten att yppa allt användarinnehåll och annan relevant information, som t.ex. omständigheterna kring deras överföring i samband med webbplatsens funktion till utomstående; för att skydda sig själva, sina samarbetspartners och sina besökare; och för att efterkomma juridiska skyldigheter eller statliga framställningar. Detta innebär t.ex. att Indeed kan komma att efterkomma förelägganden, husrannsakningsorder, brottsbekämpande åtgärder eller domstolsförfrågningar om att röja en användares elektroniska adress och identitet, eller annan information som begärs på korrekt sätt.

Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående förbehåller sig Indeed rätten (men är inte skyldiga) att ta bort eventuella platsannonser som direkt eller indirekt diskriminerar mot en arbetssökande. Direkt diskriminering kan t.ex. innebära att en platsannons tydligt säger att man endast kan godkänna arbetssökande som uppfyller vissa kriterier och på så sätt utesluter andra på grund av deras kön, ras, ålder eller handikapp. Indirekt diskriminering kan t.ex. innebära att en platsannons uttryckligen utesluter vissa typer av arbetssökande genom att göra det omöjligt för dem att uppfylla de krav som ställs för arbetet i fråga. Du inser och samtycker till att det är din skyldighet att se till att du inte sätter upp platsannonser som direkt eller indirekt diskriminerar mot arbetssökande eller bryter mot lagen på annat sätt.

Observera: Enligt avsnitt 230 i den amerikanska lagen Communications Decency Act gäller följande:

(1) Behandling av utgivaren eller talaren

Ingen leverantör eller användare av en interaktiv datortjänst ska behandlas som den som ger ut eller talar för information som levereras av en annan leverantör av informationsinnehåll.

(2) Ansvarsförsäkring

Ingen leverantör eller användare av en interaktiv datortjänst ska kunna ställas till svars för

(A) åtgärder som frivilligt tagits i god tro för att begränsa tillgång till eller tillgänglighet av material som leverantören eller användare betraktar som stötande, oanständigt, obscent, snuskigt, överdrivet våldsamt, trakasserande, eller på annat sätt motbjudande oavsett om dylikt material är skyddat enligt grundlagen; eller

(B) åtgärder som vidtas för att möjliggöra eller göra tillgängligt för leverantörer av informationsinnehåll eller andra de tekniska möjligheter som krävs för att begränsa tillgång till material som beskrivs i paragraf (1).

5. Licens till Användarinnehåll och återkoppling

Endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag ger du, när du sätter upp innehåll eller skickar in material till Indeed som t.ex. fotografier eller material i samband med ett jobb som finns på Indeed, Indeed en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, (som endast kan återkallas enligt beskrivning nedan), fullt betald, royaltyfri, underlicensierbar (genom flera lager av underlicenstagare) rätt och licens att tillverka, använda, sälja, underlicensiera, reproducera, distribuera, utföra, visa, skapa nya verk utifrån och på annat sätt utnyttja allt sådant innehåll och material i syfte att publicera materialet på Indeeds webbplats eller en utgivningspartners webbplats, underhålla Indeeds webbplats samt marknadsföra Indeed utan begränsning. Dessutom, tilldelar du Indeed, dess samarbetspartners, och licenstagare rätten att använda ditt namn, användarnamn, och/eller varumärken samt logotyper i samband med allt sådant användarinnehåll eller reklammaterial från Indeed. Med förbehåll för ovanstående ska Indeed i den mån arbetsgivare skulle skicka in fotografier till Indeed för att associeras med en viss Platsannons, inte sätta upp dylikt innehåll någon annanstans än i samband med arbetsgivarens (arbetsgivarnas) platsannons.

Du utfäster och försäkrar att: (i) du äger det användarinnehåll som du skickar in, sätter upp, visar, eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via webbplatsen, eller att du på annat sätt har rätt att tilldela den licens som beskrivs i detta avsnitt, (ii) sådant användarinnehåll, och inskickande därav, uppsättning, visning av eller tillgång till det på eller via webbplatsen inte bryter mot gällande lag eller sekretessregler, utgivningsrättigheter, upphovsrätt, kontraktsrättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör en person eller enhet, och (iii) inskickande, uppsättning, visning eller tillgång till det på eller via webbplatsen inte utgör något brott mot något kontrakt mellan dig och någon utomstående. Du går med på att betala alla royalties, avgifter, skadestånd, och andra summor som en person eller enhet har rätt till på grund av dylikt användarinnehåll. Du går med på att försvara, gottgöra och hålla ansvarsfria Indeed och dess samarbetspartners från eventuella skadeståndskrav som uppstår på grund av dylikt användarinnehåll. Om du vill anhålla om att dra in det tillstånd som du beviljat i detta avsnitt för dylikt användarinnehåll, vänligen skicka ett rekommenderat brev med en begäran till den postadress som anges ovan med en kopia av ditt pass eller statligt ID-kort (för bekräftelse av din identitet) och anhåll om att få detta användarinnehåll borttaget. Det rekommenderade brevet med din begäran måste innehålla (a) den persons underskrift som äger rättigheterna till dylikt användarinnehåll eller person som har tillstånd att agera å rättighetsinnehavarens vägnar; (b) identifiering av det användarinnehåll som tillståndet ska dras in för och tillräckligt med information för att Indeed ska kunna hitta och ta bort dylikt användarinnehåll på webbplatsen; (c) ditt namn, adress, telefonnummer, och e-postadress; (d) en förklaring som säger att du i god tro anser att du innehar rättigheterna eller att du har tillstånd av rättighetsinnehavaren att dra in tillståndet för användarinnehållet i fråga; och (e) en förklaring om att informationen i begäran är korrekt och att du på heder och samvete är rättighetsinnehavaren eller har rätt att agera å rättighetsinnehavaren vägnar när det gäller dylikt användarinnehåll. Det kan eventuellt tas ut en avgift för att svara på och verkställa en sådan begäran; vänligen kontakta Indeed för ytterligare information.

Du kan enligt eget gottfinnande tillhandahålla återkoppling och liknande material till Indeed om webbplatsens funktioner och drift om så önskas, vilket omfattar, men inte är begränsat till att identifiera möjliga fel, förbättringar, justeringar, buggfixar eller tillbehör ("Feedback") om du, baserat på din erfarenhet eller på annat sätt, tillhandahåller återkoppling tilldelar du härmed Indeed en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, vidarelicensierbar (genom flera lager av underlicenstagare) rätt och tillstånd att tillverka, använda, sälja, underlicensiera, reproducera, distribuera, utföra, visa, skapa härledda arbeten av och på annat sätt utnyttja all dylik återkoppling oavsett syfte och utan begränsning. Du samtycker till att Indeed får sprida denna återkoppling till utomstående på valfritt sätt, och du samtycker till att Indeed kan vidarelicensiera denna återkoppling i valfri form till utomstående utan begränsning. När du tillhandahåller återkoppling samtycker du till att din återkoppling erbjuds frivilligt, och inte på uppmaning och är utan begränsning och inte kommer att försätta Indeed i förtroende eller sekretesskuld eller annan skyldighet, och att vi får rätt att använda dylik återkoppling utan någon som helst kompensation till dig, och har rätt att sprida dylik återkoppling på en icke-konfidentiell bas eller på annat sätt till vem som helst. Du godkänner dessutom att när Indeed tar emot återkoppling innebär det inte att Indeed åsidosätter några rättigheter till att använda dylika eller närliggande idéer som redan var kända av Indeed, eller utvecklades av deras anställda eller som kommit från några andra källor än dig.

6. Regler som gäller webbplatsen

Du samtycker till att inte gå in på (eller försöka att gå in på) webbplatsen på något annat sätt än genom det gränssnitt som Indeed förser dig med, såvida du inte har fått separat skriftligt tillstånd av Indeed. Du samtycker till att du inte ska medverka i någon aktivitet som gör inverkan på eller stör webbplatsen (eller de servers eller nätverk som är anslutna till webbplatsen). Såvida du inte har fått tillstånd i ett separat, skriftligt avtal med Indeed, går du med på att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla med eller återförsälja webbplatsen oavsett syfte. Du samtycker till att du själv ska vara ansvarig för (och att Indeed inte ska ha något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet gentemot dig eller något utomstående) eventuellt brott mot dina åtaganden enligt detta avtal och för eventuella konsekvenser (vilket omfattar eventuell förlust eller skada som Indeed kan lida) på grund av dylikt brott.

Du samtycker till att du inte ska överföra till Indeed eller ladda upp på eller via webbplatsen (antingen som användarinnehåll eller på annat sätt) skadlig kod eller använda eller missbruka webbplatsen för egen kommersiell vinning. "Skadlig kod" ska innebära att programvara (även kallad "virus", "maskar", "trojanska hästar", "tidsbomber", "tidslås", "drop dead-enheter", "fällor", "koder", "cancelbots" eller "fallucke-enheter") som: (a) är avsedda att skada, störa, inaktivera, förstöra, försämra, påverka, avlyssna, expropriera eller på annat sätt påverka data, lagringsmedia, program, system, utrustning eller kommunikation, på grund av händelser som omfattar men inte är begränsade till (i) att man överskridit ett visst antal kopior, (ii) att man överskridit ett visst antal användare, (iii) att en viss tid har gått (iv) avancemang till ett visst datum eller annan siffra, eller (v) bruk av en viss funktion; eller (b) skulle göra det möjligt för en obehörig person att orsaka ett sådant resultat; eller (c) skulle göra det möjligt för en obehörig person att komma åt en persons information utan dennes vetskap eller medgivande. Med förbehåll för ovanstående och endast för att statuera ett exempel får användare inte:

 • Skapa eller göra det enkelt att skicka/ta emot oönskad kommersiell e-post ("skräppost"). Sådan aktivitet omfattar, men är inte begränsad till:
  • att skicka meddelanden som bryter mot den amerikanska CAN-SPAM-lagen eller någon annan gällande anti-skräplag;
  • att imitera eller utge sig för att vara en annan person eller hans, hennes eller dess e-postadress, eller sätta upp falska konton i syfte att skicka skräppost;
  • datautvinning ur Indeeds egendom;
  • att skicka meddelanden till användare som har bett om att inte bli kontaktade;
  • att sälja, byta ut eller sprida till utomstående en persons kontaktinformation utan den personens vetskap eller medgivande till dylikt röjande; och
  • att använda Indeed CV:ns kontakter i strid med Indeeds villkor enligt Indeeds egen definition, ett tecken på vilket t.ex. skulle kunna vara låg svarsfrekvens hos de personer som kontaktats.
 • Skicka, ladda upp, distribuera eller olagligt sprida, ärekränkande, trakasserande, kränkande, olagligt, brottsligt, oanständigt, eller på annat sätt motbjudande Innehåll, eller erbjuda att göra detta.
 • Avsiktligt distribuera virus, maskar, defekter, Trojanska hästar, korrumperade filer, bluffar, eller annan skadlig kod eller skadliga eller bedrägliga objekt.
 • Genomföra eller vidarebefordra pyramidsystem eller liknande program.
 • Överföra innehåll som kan vara skadligt för minderåriga.
 • Utge sig för att vara en annan person (genom att använda en epostadress eller på annat sätt) eller på annat sätt förställa sig eller källan till alla e-postmeddelande.
 • Överföra en annan persons immateriella rättigheter eller annan privatägd eller sekretessbelagd information utan den ägarens eller licensgivarens tillstånd.
 • Bryta mot en annans lagstadgade rättigheter (som t.ex. rätt till enskildhet och offentlighet).
 • Främja eller uppmuntra illegal verksamhet.
 • Störa andra Indeed-användares bruk av webbplatsen.
 • Sätta upp flera användarkonton i samband med eventuellt brott mot avtalet eller sätta upp användarkonton på automatisk väg eller under falska eller bedrägliga förspeglingar.
 • Sälja, byta, sälja vidare eller på annat sätt utnyttja ett Indeed-konto i något obehörigt kommersiellt syfte, eller obehörig överföring.
 • Modifiera, anpassa, översätta eller dekonstruera någon del av webbplatsen.
 • Ta bort tecken på upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som finns i eller på webbplatsen.
 • Formatera eller rama in någon del av de webbsidor som är en del av webbplatsen utan Indeeds uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Kontakta andra användare av Indeed i samband med program för Multi-Level Marketing (MLM) (marknadsföring på flera nivåer), jobb som kräver betalning för att man ska få komma igång, eller andra saker som Indeed anser vara skadliga för sina användare.
 • Sätta upp flera Indeed-konton utan tillstånd.
 • Kringgå eventuella begränsningar eller avbrott i funktionalitet.
 • Ge falsk information.

Indeed förbehåller sig rätten att använda användarinnehåll (vilket omfattar innehållet i meddelanden eller material som skickas via eller till webbplatsen eller Indeed) för att förhindra potentiellt olaglig eller skadegörande verksamhet, eller annan verksamhet som är skadlig för andra användare. Indeed förbehåller sig rätten att använda en mängd olika metoder för att upptäcka och åtgärda onormal aktivitet och för att övervaka användarinnehåll för att förhindra missbruk som skräppost eller bedrägeri. Dessa insatser kan ibland leda till en tillfällig eller permanent avstängning eller uppsägning av vissa funktioner för vissa användare, med eller utan förvarning, och Indeed ska inte ställas till svars för någon sådan avstängning eller uppsägning, inklusive eventuella konsekvenser därav.

7. Registrering; Kontaktinformation

Vissa delar av webbplatsen, vilket omfattar områden där du kan sätta upp ett Indeed- konto, kräver att du registrerar dig eller tillhandahåller en e-postadress. Om du registrerar dig på så sätt, går du med på att (a) ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som svar på frågor på vårt registreringsformulär (vilket omfattar din e-postadress) och (b) ansvara för sekretessen och användningen av ditt användarnamn och ditt lösenord och inte överföra eller sälja vidare din användning av eller tillgång till Webbplatsen till någon utomstående. Indeed ska inte ställas till svars och frånsäger sig allt ansvar om din e-postadress används på ett felaktigt eller falskt sätt av en utomstående.

Vi förbehåller oss rätten (men kommer inte att ha någon skyldighet) att när som helst stänga av användare eller att återta användarnamn eller webbadresser.

Du samtycker till att Indeed kan, som en del av sina tjänster till dig, kommunicera med dig, eller initiera kommunikation med dig på uppdrag av utomstående, via Indeeds konto eller på annat sätt såsom e-post, telefon (inklusive mobiltelefon), eller post, bland annat med hjälp av kontaktinformationen som du ger till Indeed eller som Indeed kan få på annat sätt från utomstående källor. Genom att ge Indeed ett mobiltelefonnummer, samtycker du till att ta emot kommunikation via ett sådant mobilnummer.

8.Garantifriskrivning

Indeed frånsäger sig allt ansvar för riktigheten, innehållet, fullständigheten, lagligheten, tillförlitligheten, användbarheten eller tillgängligheten av den information eller det material som visas i eller är knutet till Indeeds sökresultat (inklusive jobbannonser) eller på annat sätt görs tillgängligt på webbplatsen av Indeed eller utomstående (vilket omfattar användarinnehåll). Indeed frånsäger sig allt ansvar för radering, underlåtenhet att lagra, felleverans, eller leverans av information eller material (inklusive användarinnehåll) vid fel tid. Indeed frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av nerladdning eller åtkomst till information eller material på webbplatsen eller på andra webbplatser eller tjänster på Internet som nås via webbplatsen. Under inga omständigheter ska Indeed vara ansvariga gentemot dig eller någon utomstående på grund av din användning eller ditt missbruk av eller tillit till webbplatsen.

WEBBPLATSEN, OCH ALLT MATERIAL, INFORMATION, ALLA RÅD, PLATSANNONSER, ANVÄNDARINNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK,” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. INDEED OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE LÄMNAR ABSOLUT INGA GARANTIER, I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER DET, VARE SIG DET HANDLAR OM, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA GARANTIER, VILKET OMFATTAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OCH ICKE-INTRÅNG PÅ ÄGANDERÄTT. INDEED OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE AVVISAR ALLT ANSVAR NÄR DET GÄLLER WEBBPLATSENS SÄKERHET, PÅLITLIGHET, PUNKTLIGHET, FUNKTION OCH MATERIAL, INFORMATION, RÅD, PLATSANNONSER, ANVÄNDARINNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN. INDEED OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR TJÄNSTER ELLER VAROR SOM ERHÅLLS VIA ELLER SOM MARKNADSFÖRS PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM ERHÅLLS VIA LÄNKAR SOM INDEED GÖR TILLGÄNGLIGA.

DU INSER OCH FÖRSTÅR ATT DU LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR TILLGÅNG TILL MATERIAL ELLER DATA PÅ EGEN RISK NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH ATT DU SJÄLV ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA PÅ GRUND AV NERLADDNING ELLER NÄR DU GÅR IN PÅ DYLIKT MATERIAL ELLER DATA.

9.Ansvarsbegränsning

INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER SKALL INDEED ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS ELLER DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE, STÄLLAS TILL SVARS AV NÅGON ANVÄNDARE I SAMBAND MED DYLIK ANVÄNDARES BRUK ELLER MISSBRUK AV WEBBPLATSEN. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR AVSEDD ATT FÖRHINDRA KRAV PÅ SKADESTÅND PÅ GRUND AV INDIREKTA, FÖLJD, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA, OCH STRAFFSKADOR OAVSETT OM SÅDANA KRAV GRUNDAR SIG PÅ LÄMNAD GARANTI, PÅ GRUND AV KONTRAKTET, EVENTUELL FÖRSEELSE (VARI INGÅR FÖRSUMLIGHET), SKADESTÅND, ELLER ANNAT, ÄVEN OM INDEED ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS, ELLER DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR, OCH OAKTAT ATT GARANTIN EVENTUELLT INTE ÄR TILLRÄCKLIG FÖR ATT GOTTGÖRA MOTPARTEN. SÅDAN ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM SKADAN UPPSTÅTT PÅ GRUND AV BRUK ELLER MISSBRUK AV ELLER TILLIT TILL WEBBPLATSEN, PÅ GRUND AV TILLIT TILL ELLER SKADA ORSAKAD AV INFORMATION SOM SATTS UPP PÅ WEBBPLATSEN, PÅ GRUND AV OFÖRMÅGA ATT KUNNA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER PÅ GRUND AV AVBROTT, AVSTÄNGNING, ELLER AVSLUTANDE AV WEBBPLATSEN (VILKET OMFATTAR SKADA ORSAKAD AV UTOMSTÅENDE). DENNA BEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANDRA TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TAGITS EMOT VIA WEBBPLATSEN ELLER SOM HAR ANNONSERATS UT PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM HAR TAGITS EMOT VIA NÅGON AV DE LÄNKAR SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING SKA UTAN BEGRÄNSNING ÄVEN GÄLLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, UTEBLIVEN VINST, ELLER FÖRLORAD DATA. SÅDAN BEGRÄNSNING SKALL ÄVEN GÄLLA FÖR WEBBPLATSENS FUNKTION ELLER ICKE-FUNKTION ELLER INFORMATION ELLER VAROR SOM FINNS PÅ ELLER SOM DET LÄNKAS TILL PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT HAR MED WEBBPLATSEN ATT GÖRA. SÅDAN BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAKTAT OM DEN LÄMNADE GARANTIN EVENTUELLT INTE ÄR TILLRÄCKLIG FÖR ATT GOTTGÖRA MOTPARTEN, OCH SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, SKA DET HÖGSTA SAMMANTAGNA SKADESTÅNDET FÖR INDEED OCH DESS SAMARBETSPARTNERS OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE VARA BEGRÄNSAT TILL DEN SUMMA DU BETALADE INDEED FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL RÄTTSPROCESSER, VARE SIG DE UPPSTÅTT PÅ GRUND AV KONTRAKTET, FÖRSEELSE (VILKET OMFATTAR FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

Med förbehåll för ovanstående ska Indeed eller dess samarbetspartners eller deras utomstående licensgivare under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella förseningar eller tillkortakommanden i funktion som direkt eller indirekt uppstått på grund av force majeure, krafter, eller orsaker som står utanför deras rimliga kontroll, vilket omfattar men inte är begränsat till, avbrott på Internet, problem med datorutrustning, telekommunikationsutrustning, problem med annan utrustning, strömavbrott, strejk, arbetsmarknadskonflikt, upplopp, uppror, oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, force majeure, krig, myndighetsåtgärder, pålagor av inhemska eller utländska domstolar, utomståendes underlåtelse att fullfölja sina åtaganden, eller förlust av eller variationer i värme, ljus eller luftkonditionering.

10. Påståenden om intrång

Brott mot den amerikanska upphovsrättslagen. Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") Ger upphovsrättsinnehavare som anser att material som finns på Internet gör intrång på deras rättigheter enligt USA:s upphovsrättslagstiftning möjlighet till upprättelse. Om du i god tro anser att material som Indeed står som värd för gör intrång på din upphovsrätt kan du (eller ditt ombud) göra en anmälan där du begär att materialet tas bort, eller att tillgång till det ska blockeras. Anmälan ska innehålla följande information vilket krävs enligt 17 USC. 512 § (c) (3) (A): (a) en fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som det påstås ha gjorts intrång på; (b) Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som det påstås ha gjorts intrång på (eller om flera upphovsrättsskyddade verk som finns på webbplatsen omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk); (c) Identifiering av det material som påstås göra intrång eller föremålet för intrånget, och tillräcklig information för att göra det möjligt för Indeed att kunna lokalisera materialet på webbsidan; (d) Namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om sådan finns) till den klagande parten; (e) ett uttalande om att den klagande parten har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som påtalats inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen; och (f) ett uttalande under ed om att informationen i anmälan är korrekt, att den klagande parten är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rättighet som det påstås ha gjorts intrång på. Om du i god tro anser att en anmälan om brott mot upphovsrätten har felaktigt lämnats in mot dig, gör DMCA det möjligt för dig att skicka Indeed en motanmälan. Anmälan och motanmälan måste uppfylla de lagstadgade krav som gällde enligt DMCA vid tidpunkten i fråga; se http://www.loc.gov/copyright/ för mer information. Anmälan och motanmälan med avseende på webbplatsen ska skickas skriftligen till Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA (copyright @ indeed.com) (ta bort mellanslag när du skickar e-post). Vi föreslår att du rådfrågar ditt juridiska ombud innan du gör en anmälan eller motanmälan. Var dessutom medveten om att det finns sanktioner för falska påståenden under DMCA.

Andra misstankar om intrång. För misstankar om intrång som inte faller under amerikansk upphovsrätt, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats.

11. Tillämplig lag och tvistelösning

Om du är arbetssökande: detta avtal och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal ("Tvist") Kommer i likhet med alla andra ärenden vilket omfattar men inte är begränsat till giltighet, konstruktion och funktion av detta avtal att styras enligt lagstiftningen i delstaten Texas, USA, om du befinner dig i USA eller lagstiftningen på Irland, om du befinner dig någon annanstans, utan hänsyn till eventuella konflikter mellan de olika lagstiftningarna. All talan och alla stämningar eller andra rättsprocesser i samband med sådan tvist får endast föras vid domstolar i Travis County, Texas, USA, om du befinner dig i USA, eller Dublin, Irland, om du befinner dig någon annanstans. Var och en av parterna samtycker härmed till den exklusiva personliga jurisdiktionen hos de federala eller delstatliga domstolarna i Travis County, Texas, USA, om du befinner dig i USA, eller Dublin, Irland, om du befinner dig någon annanstans.

Om du är en arbetsgivare: detta avtal och eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal kommer att styras om alla frågor, inklusive men inte begränsat till giltighet, konstruktion och funktion av detta avtal, genom och enligt lagstiftningen i Förbundsrepubliken Brasilien, om du befinner dig i Brasilien; lagarna i Indien, om du befinner dig i Indien; lagarna i staten Texas, om du befinner dig i USA, lagarna i Republiken Singapore, om du befinner dig i regionen Asien och Stillahavsområdet*; eller lagarna i Republiken Irland, om du befinner dig någon annanstans, utan att ge effekt till konflikter rättsliga principer därav. Alla åtgärder, stämningar eller andra rättsprocesser i samband med sådan tvist skall lämnas in endast i domstol i: São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien om du befinner dig i Brasilien; Bangalore, delstaten Karnataka, Indien om du befinner dig i Indien; Travis County, Texas, USA, om du befinner dig i USA, Republiken Singapore, om du befinner dig i Asien och Stillahavsområdet*; eller Dublin, Irland, om du befinner dig någon annanstans. Var och en av parterna samtycker härmed till de exklusiva personliga jurisdiktionen av domstolarna i: São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien om du befinner dig i Brasilien; Bangalore, delstaten Karnataka, Indien om du befinner dig i Indien; Travis County, Texas, USA, om du befinner dig i USA, Republiken Singapore, om du befinner dig i Asien och Stillahavsområdet*; eller Dublin, Irland, om du befinner dig någon annanstans.

12. Åsidosättande av rätt till grupptalan

När du använder webbplatsen och i utbyte mot tjänster som erbjuds av Indeed bekräftar du att Indeed endast kan erbjuda dessa tjänster i enlighet med de villkor som presenteras här. Som en del av ersättningen för din användning av webbplatsen och dessa tjänster samtycker du (i din roll antingen som arbetsgivare eller arbetssökande) till att inte stämma Indeed som en del av eller representant för en grupp eller gå med som en gruppmedlem, eller bli en motpart på något sätt i eventuell gruppstämning gentemot Indeed i samband med din användning av webbplatsen. Dessutom gäller att bruket av Webbplatsen är gratis för arbetssökande och du bekräftar att en del av det pris du betalar för att använda denna webbplats är att du accepterar dessa användarvillkor, vilket omfattar detta åsidosättande av rätten till grupptalan. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, ska du inte fortsätta att använda webbplatsen. Ingenting i denna paragraf är dock avsett att begränsa din rätt att lämna in en stämningsansökan som en enskild kärande till en domstol.

13. Filtrering

Vi meddelar härmed att föräldrakontrollskydd (som t.ex. hårdvara, mjukvara eller filtreringstjänster) som finns att få tag på kommersiellt kan hjälpa dig att begränsa åtkomsten till material som är skadligt för minderåriga. Information om möjliga leverantörer av detta skydd finns att få från GetNetWise (http://wwww.getnetwise.org/) och OnGuard Online (http://onguardonline.gov/). Observera att Företaget inte rekommenderar någon av de produkter eller tjänster som anges på sådana webbplatser.

14. Information eller Klagomål

Om du har en fråga eller ett klagomål om webbplatsen, vänligen vänd dig till Indeeds Indeeds hjälpcenter. När du använder Indeeds hjälpcenter, går du in på en utomstående webbplats, Zendesk och samtycker till att ta emot cookies från Zendesk, enligt beskrivning i deras cookiepolicy. Observera att kommunikationen på Zendesks webbplats inte nödvändigtvis kommer att vara säker; därför bör du inte uppge kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i din e-postkorrespondens med oss. Boende i Kalifornien kan nå Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs per brev på adress 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

15. Övrigt

Detta avtal (vilket omfattar villkoren för Indeeds Annonseringsprogram, Indeeds CV-program och Indeed Mobolt om de är tillämpliga för dig) utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på dessa frågor och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, avseende dessa frågor. I händelse av oförsonlig konflikt mellan detta avtal och villkoren för Indeeds Annonseringsprogram, Indeeds CV-program och Indeed Mobilt (beroende på vilka som gäller för dig) ska villkoren för Indeeds Annonseringsprogram, Indeeds CV-program och Indeed Mobolt gälla för Indeeds Annonseringsprogram, Indeeds CV-program respektive Indeed Mobolt, och annars ska avtalet gälla. Eventuella undantag från någon bestämmelse ska vinna laga kraft endast om de görs skriftligen och undertecknas av Indeed. Detta avtal, tillsammans med eventuella ändringar och eventuella ytterligare avtal du kan ingå med Indeed i samband med webbplatsen, skall utgöra hela avtalet mellan dig och Indeed om webbplatsen. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, skall ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som skall bibehålla full kraft och verkan.

När du går in på eller använder webbplatsen ger du ditt samtycke till detta avtal och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, vilket omfattar amerikanska export och återexportlagar och förordningar, upphovsrättslagar och andra lagar som rör immateriella rättigheter. Du utfäster, garanterar och försäkrar att du inte (a) befinner dig i eller är bosatt eller är medborgare i något land som försatts i blockad av amerikanska myndigheter eller är föremål för andra restriktioner, eller som har utpekats av amerikanska myndigheter som ett "terroriststödjande" land; (b) finns på någon av amerikanska myndigheters listor över begränsade slutanvändare. Materialet på webbplatsen tillhandahålls med "Begränsade rättigheter". Myndigheters användning, kopiering eller yppande av material är förenat med restriktioner enligt gällande lagar och förordningar. Myndigheters användning av materialet utgör ett erkännande av Indeeds äganderätt till dem.

Du förstår och accepterar att Indeed eller dess dotterbolag, eller deras licensgivare äger all rätt, besittningsrätt och anspråk till webbplatsen och alla immateriella rättigheter i samband därmed. Indeed förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri. Du får inte ändra några meddelanden om upphovsrätt, egna märken, eventuella varumärken och hänvisningar till tjänstmärken, patentmärkningar, eller andra tecken på äganderätt på material som nås via webbplatsen, annat än på ditt eget användarinnehåll. Allt bruk av material eller beskrivningar, härlett bruk av webbplatsen eller dess material, och all användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg ska vara strängt förbjudet. Under inga omständigheter får du rama in någon del av webbplatsen eller något material som finns därpå.

Adressändring: Om du har försett oss med en faktureringsadress, och om du ändrar denna faktureringsadress från en adress i USA till en adress utanför USA, eller från en adress utanför USA till en adress inne i USA kommer du att fortsätta att vara bunden av detta avtal med samma Indeedpartner för den återstående delen av den kalendermånad då du gjorde ändringen. Med början den första dagen i nästa kalendermånad, samtycker du härmed till att detta avtal ska gälla mellan dig och den Indeedpartner som gäller för den nya platsen och som anges i första stycket i detta avtal.

Alla meddelanden till Indeed ska skickas till den Indeedenhet som anges i första stycket av detta avtal via rekommenderat brev eller flygpost eller expressbud, ska betraktas som överlämnade vid mottagandet, och måste hänvisa till det program som är föremål för meddelandet (dvs Indeeds Annonseringsprogram, Indeed CV-Program, Indeed MoBolt eller Indeed Publisher Program). Meddelande till dig kan åstadkommas genom att skicka e-post till den e-postadress som anges i ditt konto, eller genom att skicka ett meddelande till ditt kontogränssnitt, och ska anses vara mottaget när det skickas (för e-post) eller högst femton (15) dagar efter att ha postats (för meddelanden på ditt Indeeds Annonseringsgränssnitt).

Du får inte överlåta eller delegera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från Indeed och försök att göra så är inte tillåtna. Indeed kan fritt tilldela eller delegera sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan att meddela dig. Indeed och du inte är partners eller agenter ur juridisk synpunkt, utan är oberoende entreprenörer.

16. Apple-specifika villkor

Förutom ditt samtycke till ovanstående villkor och oaktat vad som anges häri, ska följande bestämmelser gälla för din användning av eventuella mobila programversioner av webbplatsen, kompatibla med iOS operativsystem Apple Inc. (“Apple”), Och dylik mobil applikation ("Appen"). Apple är inte en part i detta avtal och äger inte och är inte ansvarig för Appen. Apple försträcker inte någon garanti för Appen förutom att återbetala inköpspriset för den om så skulle krävas. Apple ansvarar inte för underhåll eller andra stödtjänster för Appen och ska inte kunna krävas på eventuella andra krav, förluster, skadeståndskrav, skador, kostnader eller utgifter med avseende på Appen, vilket omfattar eventuella utomstående produktansvarskrav, krav som gör gällande att Appen inte uppfyller eventuella gällande rättsliga eller myndighetskrav, fordringar som uppstår på grund av konsumentskyddet eller liknande lagstiftning, och krav när det gäller intrång på immateriella rättigheter. Eventuella frågor eller klagomål som rör användningen av Appen, inklusive de som rör immateriella rättigheter, måste riktas till Indeed i enlighet med avsnittet "Information eller Klagomål" ovan. Licensen du har beviljats häri är begränsad till en icke-överförbar licens att använda Appen på en Apple-märkt produkt som använder Apples operativsystem iOS och som ägs eller kontrolleras av dig, eller på annat sätt är tillåtet enligt användningsreglerna som anges i servicevillkoren för Apples App Store. Dessutom måste du hålla dig till villkoren i eventuella avtal med utomstående som gäller för dig när du använder Appen, som t.ex. avtal för trådlös datatjänst. Apple och Apples dotterbolag är utomstående förmånstagare av detta avtal och när du har godkänt villkoren i detta avtal kommer de att ha rätt (och kommer att anses ha godkänt rätten) att genomdriva detta avtal mot dig som en utomstående förmångstagare av det; oaktat det ovanstående, är Indeeds rätt att ingå, häva eller säga upp någon variation, undantag eller förlikning enligt detta avtal inte föremål för godkännande av utomstående.

17. Minderårigas användning av webbplatsen

Webbplatsen riktar sig inte till personer som är under fjorton (14) år, och om du är under 18 år eller myndighetsåldern i din jurisdiktion, får du endast använda Indeed under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare, eller ansvarig vuxen.

B. VILLKOR FÖR INDEEDS RESUME/CV-PROGRAM

Dessa villkor som gäller för Indeeds CV-Program ("IRP Villkor") utgör en del av, och ingår som en del i Indeeds servicevillkor ("Avtalet"), Och gäller för alla arbetsgivare som går in på eller använder Indeeds CV-Program, eller som på annat sätt visar sitt godkännande av dessa villkor för Indeed CV-Program.

Termer med stor bokstav som används i dessa IRP-villkor ska ha den betydelse som beskrivs i avtalet.

1. Programmet

Bruket av Indeeds CV-program ("Programmet") av en person som sätter upp sitt CV på webbplatsen hädanefter ("Innehavare av CV") eller arbetsgivare på eller via Webbplatsen är underkastade alla Indeeds tillämpliga riktlinjer för bästa praxis, policys och andra villkor som görs tillgängliga för dig, bland annat genom webbplatsen, och som kan ändras när som helst. Du får inte använda information som erhålls från webbplatsen förutom för internt bruk när du väljer ut och kontaktar innehavare av CV i syfte att tillsätta dina utannonserade jobb.

VIKTIGT MEDDELANDE : DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT: När du köper eller skaffar dig tillgång till programmet samtycker du till att betala Indeed den summa som anges på webbplatsen så att Indeed kan göra det möjligt för dig att skicka ett e-postmeddelande där du uttrycker ditt intresse till den e-postadress som en ägare till ett CV har tillhandahållit Indeed. Indeed garanterar inte att en dylik e-postadress är i bruk, att ett dylikt e-postmeddelande ska tas emot, att ett dylikt e-postmeddelande ska läsas, att ett dylikt e-postmeddelande kommer att utlösa en reaktion från potentiella CV-innehavare eller att ett dylikt CV ska vara giltigt, korrekt eller komplett på något sätt. Dessutom samtycker du i enlighet med kontraktet uttryckligen till att Indeed inte ska låta sin tjänst för att kontakta CV-innehavare ska få användas på ett sätt som påminner om skräppost, något som Indeed beskriver som att man t.ex. skickar information om lediga platser till personer som enligt Indeeds erfarenhet och med tanke på CV-innehavarens beteende och reaktioner inte är lämpade för den rollen. Indeed förbehåller sig rätten att avaktivera Indeeds tjänst för att kontakta CV-innehavare för användare som enligt Indeeds gottfinnande bryter mot dessa IRP-villkor vilket omfattar föregående villkor.

I den händelse att telefonnummer tillhandahålls i CV av den arbetssökande, garanterar inte Indeed deras giltighet och kan inte bekräfta huruvida dylika nummer gäller en fast telefon eller en mobiltelefon. Du samtycker till att endast ringa den arbetssökande i samband med relevanta arbetstillfällen. Du är själv ansvarig för att följa alla TCPA-riktlinjer, vilket omfattar lagar som täcker automatiserade telefonuppringningssystem.

2. Annullering

När du har begärt att Indeed ska kontakta en CV-innehavare kan du inte återkalla en sådan begäran.

3. Din information

Du framhåller och försäkrar att all information som du lämnar till Indeed ska vara korrekt och aktuell. Du framhåller för Indeed att du är en arbetsgivare som är intresserad av en CV-innehavare för eventuell anställning.

4. ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

INDEEDS TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAMMET OCH DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I FÖREKOMMANDE FALL". NÄR DET GÄLLER PROGRAMMET OCH DIN ANVÄNDNING AV DET, AVVISAR INDEED OCH DESS DOTTERBOLAG, OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, DIREKTA ELLER INDIREKTA, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL NÅGON GARANTI ATT EN E-POSTADRESS SOM HAR LÄMNATS TILL INDEED SKA VARA GILTIG, ATT EVENTUELLT E-POSTMEDDELANDE SOM SKICKATS AV INDEED PÅ DIN BEGÄRAN KOMMER ATT NÅ DEN AVSEDDA MOTTAGAREN, ATT AVSEDD MOTTAGARE AV DYLIKT E-POSTMEDDELANDE KOMMER ATT LÄSA DETTA E-POSTMEDDELANDE ELLER ATT DYLIK AVSEDD MOTTAGARE KOMMER ATT AGERA PÅ DYLIKT E-POSTMEDDELANDE. INDEED OCH DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE AVVISAR UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE.

FÖRUTOM BELOPP SOM SKA BETALAS AV DIG ENLIGT 6 § NEDAN OCH FÖR EVENTUELLA BROTT SOM BEGÅS AV DIG MOT AVSNITT 1, OCH I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA FÖLJANDE GÄLLA: (a) INGEN AV PARTERNA SKA ENLIGT DESSA IRP-VILLKOR VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖLJD, SPECIELLA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, STRAFF ELLER ANDRA SKADOR VARE SIG OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM DE FÅR INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT ATT GARANTIN EVENTUELLT INTE FULLGOTT KAN KOMPENSERA DEN DRABBADE I SAMBAND MED BEGRÄNSAD ERSÄTTNING; OCH (b) VARJE PARTS TOTALA ANSVAR GENTEMOT ANNAN UNDER DESSA IRP- VILLKOR SKA VARA BEGRÄNSAT TILL BELOPP SOM BETALATS ELLER SKA BETALAS AV DIG TILL INDEED FÖR DEN INDEEDS RESUME-SERVICE SOM LIGGER BAKOM KRAVET.

5. Betalning

Du skall debiteras om, och i den utsträckning det angivs på webbplatsen. Om din faktureringsadress är i USA, ska du betala alla avgifter i amerikanska dollar. Om din faktureringsadress är i Indien, kan du bara betala avgifterna i indiska rupier. Om din faktureringsadress är i Brasilien, kan du bara betala avgifterna i brasilianska reais. Om din faktureringsadress är i Asien och Stillahavsregionen*, kan du bara betala avgifterna i Singapore dollar, australiensiska dollar, japanska yen och amerikanska dollar. Om din faktureringsadress är någon annanstans, kan du betala avgifterna i följande valutor, som du väljer när du sätter upp ditt konto: Amerikanska dollar, euro, brittiska pund, kanadensiska dollar, australiensiska dollar, schweizerfranc eller japanska yen. Avgifter är exklusive skatt, men inklusive moms. Du kommer att debiteras alla skatter som är tillämpliga och rimliga. Du är skyldig att betala (y) alla skatter och statliga avgifter, och (z) skäliga kostnader och advokatkostnader som Indeed ådrar sig för att få in försenade belopp. Om du är i Japan kommer japansk konsumtionsskatt att tillämpas på import av alla Indeed-produkter och tjänster. Du avsäger dig alla krav i samband med avgifterna om de inte krävts ut inom 60 dagar efter avgiften utgick (detta påverkar inte dina rättigheter som kreditkortsutgivare). Avgifterna grundar sig enbart på Indeeds klickmätningar. Indeeds beslut om klickantal ska vara bindande. Återbetalning (i förekommande fall) sker helt på Indeeds eget gottfinnande och endast i form av reklamkredit för Indeed-egendom. Du godkänner och samtycker att alla kreditkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed kan delas av Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, som t.ex. betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit, verkställa betalning till Indeed och utföra service på ditt konto. Indeed kan också yppa information i samband med rättsliga förfaranden, som t.ex. stämningar, husrannsakan och domstolsbeslut, eller upprätta eller utöva sina lagliga rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Indeed kan inte hållas ansvariga för något bruk eller yppande av dylik information av dylika utomstående parter. Eventuell betalning av källskatt till staten ska göras av dig och Indeed har inget ansvar överhuvudtaget för detta. Fakturor kan skickas till dig via e-post.

6. Gottgörelse

Du ska gottgöra, försvara och hålla ansvarslösa Indeed, dess ombud, samarbetspartners och licensgivare från fordran eller krav från utomstående (vilket omfattar men inte är begränsat till rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av kontakt med mottagaren (eller avsedd mottagare), eventuellt e-postmeddelande som du begär ska skickas i enlighet med dessa IRP-villkor eller eventuella telefonsamtal eller textmeddelanden som du gör tillgängliga för mottagaren.

C. VILLKOR FÖR INDEEDS ANNONSERINGSPROGRAM

Dessa villkor som gäller Indeeds Annonseringsprogram ("IAP-Villkor") utgör en del av, och ingår som en del i, Indeeds servicevillkor ("Avtalet"), Och gäller för alla arbetsgivare som går in på eller använder Indeeds Annonseringsprogram, eller som på annat sätt anger sitt godkännande av dessa villkor för Indeeds Annonseringsprogram.

Eventuella termer med stora bokstäver som används men som inte definieras i dessa IAP-villkor har den betydelse som angivits i avtalet.

1. Programmet

Allt bruk av Indeeds Annonseringsprogram ("Programmet") på eller via sidan är underkastat alla Indeeds gällande villkor vilket utan begränsning omfattar Indeeds sekretesspolicy (http://se.indeed.com/legal#privacy) och de anvisningar som tillhandahålls på webbplatsen, och, om du använder Indeeds Annonseringsprogram, på våra elektroniska formulär. Indeeds villkor kan komma att ändras när som helst. När det gäller eventuella platsannonser som satts upp på Indeed antingen mot avgift eller som satts upp gratis och som omfattar jobb som kommit in på Indeed via en XML feed (“Platsannonser") samtycker du till att du ensam är ansvarig för allt: (a) annons- eller arbetsinnehåll (vilket omfattar platsannonser och utsorteringsfrågor) och mål-URL:s ("Creative") oavsett om det har genererats av eller åt dig; och (b) webbsidor som går att nå från Creative URL:s och dina tjänster och produkter tillsammans ("Dina tjänster"). Du ska skydda dina lösenord och ta fullt ansvar för ditt eget och utomståendes bruk av dina konton. Platsannonser kan sättas upp på (y) valfritt innehåll eller egendom som tillhandahålls av Indeed ("Indeeds egendom") och (z) annat innehåll eller egendom som tillhandahålls av utomstående ("Partner") på vilket Indeed sätter upp platsannonser eller tillhandahåller sökresultat för listor med jobb ("Partners egendom"). Du ska endast vända dig till Indeed med kommunikation angående platsannonser på Partners egendom. När du sätter upp en platsannons på Indeed ger du tillstånd till Indeed att ge platsannonsen ett nytt format så att det passar på en mobil enhet. Indeed kan erbjuda vissa arbetsgivare som sponsrar platsannonser möjlighet att visas på en mer framskjuten plats på webbplatsen ("Toppföretag"). Toppföretag-status tilldelas helt enligt Indeeds eget gottfinnande. Toppföretags-programmet kan ändras eller tas bort av Indeed när som helst helt enligt Indeeds gottfinnande.

2. Annullering

Om inget annat anges i eventuell införingsbeställning eller annat avtal om annonsering på Indeed kan du självständigt via internet annullera eventuell annonsering när som helst (dylika uppsägningar träder normalt i kraft inom 24 timmar). Indeed kan säga upp Programmet eller dessa IAP villkor när som helst efter varsel har givits. Indeed kan göra ändringar i programmet eller dessa IAP villkor när som helst utan att kunna ställas till svars, och din användning av Programmet efter meddelande om ändring på dessa IAP villkor innebär ett godkännande av de uppdaterade lAP villkoren. Avsnitt 1, 3, 4, 5 och 6 kommer fortfarande att gälla efter annullering eller att dessa lAP villkor har löpt ut.

3. Förbjudna användningsområden

Du skall inte, och skall inte tillåta någon annan part att: (a) generera automatiserade, falska eller på annat sätt ogiltiga visningar eller klick; eller (b) annonsera något olagligt eller delta i någon olaglig eller bedräglig affärspraxis i någon stat eller något land där din annons visas. Du framhåller och försäkrar att (x) all din information är korrekt och aktuell; (y) du har och tilldelar Indeed och Partners alla rättigheter till att kopiera, distribuera och visa Creative ("Bruket"); och (z) sådant bruk och webbplatser som det länkas till från dina platsannonser (vilket omfattar dina tjänster) inte bryter mot eller uppviglar till brott mot gällande lagar. Brott mot dessa villkor kan leda till omedelbar uppsägning av dessa IAP-villkor eller ditt konto utan förvarning, och kan leda till rättsliga påföljder och konsekvenser för dig. Indeed eller Partners kan avvisa eller ta bort platsannonser, och Indeed kan stänga av arbetsgivares konto, utan någon som helst anledning utan förvarning. För exempel på varför Indeed kan avvisa vissa platsannonser från vissa arbetsgivare, vänligen se Riktlinjer för jobbannonsering. Indeed kan kräva att vissa platsannonser sponsras för att kontrollera legitimiteten hos platsannonsen och/eller arbetsgivaren, och för att förhindra missbruk av det kostnadsfria systemet. Detta krav kan göras enligt Indeeds eget gottfinnande. Vi kan till exempel kräva att du sponsrar följande typer av platsannonser: identiska jobb som satts upp på flera platser, jobb som satts upp med ett konfidentiellt eller generiskt företagsnamn, jobb som bara betalar provision, och alla andra jobb enligt Indeeds gottfinnande. Dessutom, kan Indeed välja att inte acceptera en arbetsgivares XML-flöde eller platsannonser i ett XML-flöde oavsett anledning. Om du är en jobbsajt för lediga platser förbehåller Indeed sig rätten att inkludera eller avvisa någon av eller alla dina platsannonser. För exempel på varför Indeed kan sluta ta emot sådana Platsannonser från jobbsajter för jobb, se Riktlinjer för att inkludera jobbsajter. Du är medveten om att det kan skada Indeed och dess användare om jobb som bryter mot dessa riktlinjer sätts upp på Indeeds webbplats.

4. ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

INDEEDS TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAMMET OCH WEBBPLATSEN SKER I "BEFINTLIGT SKICK" OCH "I FÖREKOMMANDE FALL". NÄR DET GÄLLER PROGRAMMET OCH DITT BRUK AV DET, FRÅNSÄGER SIG INDEED OCH DESS DOTTERBOLAG, OCH DERAS UTOMSTÅENDE LICENSGIVARE, ALLA GARANTIER, DIREKTA ELLER INDIREKTA, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL GARANTIER I SAMBAND MED ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE. Indeed och dess dotterbolag, och deras utomstående licensgivare, frånsäger sig alla garantier om placering eller nivåerna på eller tidpunkten för: (i) kostnader per klick, (ii) klickfrekvenser, (iii) leverans av intryck på någon partners egendom eller Indeeds egendom eller delar av sådana egendomar, (iv) klickar eller (v) omvandlingar för alla Creative. FÖRUTOM BELOPP SOM SKA BETALAS ENLIGT 6 § NEDAN, OCH FÖR BROTT SOM BEGÅS AV DIG MOT AVSNITT 1 OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG: (a) SKA INGEN AV PARTERNA ENLIGT DESSA IAP-VILLKOR HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖLJD, SÄRSKILDA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, STRAFF, ELLER ANDRA SKADOR VARE SIG OM DET BEROR PÅ FRÅGOR I SAMBAND MED KONTRAKTET, FÖRSEELSE ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM DU FÅTT INFORMATION OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT GARANTIN INTE TÄCKER EVENTUELLA SKADOR VID BEGRÄNSAD ERSÄTTNING; OCH (b) VARJE PARTS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ENLIGT DESSA IAP- VILLKOR SKA BEGRÄNSAS TILL SUMMOR SOM BETALTS ELLER SKA BETALAS TILL INDEED AV DIG FÖR DE PLATSANNONSER SOM ÄR ORSAK TILL KRAVET.

5. Betalning

Du skall debiteras baserat på faktiska klick eller andra faktureringsmetoder du kan välja på nätet. Om din faktureringsadress är i USA, ska du betala alla avgifter i amerikanska dollar. Om din faktureringsadress är i Indien, kan du bara betala avgifterna i indiska rupier. Om din faktureringsadress är i Brasilien, kan du bara betala avgifterna i brasilianska reais. Om din faktureringsadress är i Asien och Stillahavsregionen*, kan du bara betala avgifterna i Singapore dollar, australiensiska dollar, japanska yen och amerikanska dollar. Om din faktureringsadress är någon annanstans, kan du betala avgifterna i följande valutor, som du väljer när du sätter upp ditt konto: Amerikanska dollar, euro, brittiska pund, kanadensiska dollar, australiensiska dollar, schweizerfranc eller japanska yen. Avgifter är exklusive skatt, men inklusive moms. Du kommer att debiteras alla skatter som är tillämpliga och rimliga. Du är skyldig att betala (y) alla skatter och statliga avgifter, och (z) skäliga kostnader och advokatkostnader som Indeed ådrar sig för att få in försenade belopp. Om du är i Japan, kommer japansk konsumtionsskatt att tillämpas på import av alla Indeed-produkter och tjänster. Du avsäger dig alla krav i samband med avgifter om de inte krävts ut inom 60 dagar efter avgiften (detta påverkar inte dina rättigheter som kreditkortsutgivare). Avgifter bygger enbart på Indeeds klickmätningar. Indeeds beslut om klickantal ska vara bindande. Återbetalning (i förekommande fall) sker helt på Indeeds eget gottfinnande och endast i form av reklamkredit för Indeed-egendom. Du godkänner och samtycker att alla kreditkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed kan delas av Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, som t.ex. betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit, verkställa betalning till Indeed och service på ditt konto. Indeed kan också yppa information i samband med rättsliga förfaranden, som t.ex. stämningar, husrannsakan och domstolsbeslut, eller när det gäller att klargöra eller utöva sina juridiska rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Indeed kan inte hållas ansvariga för något bruk eller yppande av dylik information av dylika utomstående parter. Eventuell betalning av källskatt till staten ska göras av dig och Indeed har inget ansvar överhuvudtaget för detta. Fakturor kan skickas till dig via e-post.

6. Gottgörelse

Du ska gottgöra, försvara och hålla ansvarslösa Indeed, dess ombud, samarbetspartners och licensgivare från fordran eller krav från utomstående (vilket omfattar men inte är begränsat till rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund ditt bruk av programmet, Creative, webbplats eller dina tjänster, eller brott av dig mot dessa IAP-villkor.

D. VILLKOR FÖR INDEED PUBLISHER PROGRAM

Dessa villkor för programmet Indeed Publisher (“Villkor för IPP”) gäller alla utgivare som går in på eller använder programmet Indeed Publisher eller som på annat sätt anger att de accepterar dessa IPP-villkor.

Dessa IPP-villkor ska gälla mellan dig och Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, USA, och beskriver de villkor som gäller för ditt deltagande i programmet Indeed Publisher ("Programmet") och tillsammans med Indeeds servicevillkor, användning av eller tillgång till Indeeds online och/eller mobila tjänster och webbplatser samt programvara som tillhandahålls av eller på uppdrag av Indeed på eller i samband med dessa tjänster eller webbplatser (tillsammans, "webbplatsen"). Eventuella hänvisningar till "Indeed" ska avse Indeed Inc., Programmet, som det ställs till förfogande av Indeed och som det beskrivs på https://ads.indeed.com/jobroll eller annan webbadress som Indeed kan tillhandahålla med jämna mellanrum. "Du" eller "Publisher" ska avse en enhet enligt uppgift på ett anmälningsformulär som lämnats in av denna eller närstående personer, och/eller en agentur eller ett nätverk som agerar för dess (eller deras) räkning, och som också skall vara bunden av dessa IPP-villkor.

Genom denna hänvisning ska dessa IPP-villkor härmed även omfatta eventuella ytterligare villkor som satts upp av Indeed via webbplatsen, eller som på annat sätt görs tillgängliga för dig av Indeed, vilket omfattar Indeeds servicevillkor

Indeed har rätt att besluta huruvida de vill låta en viss ansökande eller webbplats delta i programmet eller del därav. Utgivare får inte delta om deras webbsidor inte uppfyller villkoren i Indeeds Affiliate Acceptable Use som finns online på AAUP (“AAUP”). För att kunna delta som utgivare i programmet, måste alla deltagare vara minst arton år. Ansökande utfäster och garanterar att all information som lämnas till Indeed ska vara sann, korrekt och fullständig.

1. Utgivarens Skyldigheter

Eventuella sökresultat i samband med lediga platser, JobrollTM, Job Search Box, betala-per-klick-annonser, länkar, koder för insättning och eventuella Indeed-logotyper eller andra element som Indeed tillhandahåller för användning på partners webbplatser eller webbplatser som visar både Indeeds och partnerns varumärken (tillsammans "Programelement") får endast synas på webbadresser som Indeed har granskat och godkänt för deltagande ("Godkända webbadresser"). Utgivaren ska informera Indeed om eventuella förändringar när det gäller typ av innehåll på dylika godkända webbadresser. Utgivaren åtar sig att följa de instruktioner som kan komma från Indeed med jämna mellanrum för att möjliggöra en god leverans, visning, spårning och rapportering av Programelement.

Utgivaren skall märka alla programelement som visas med frasen "Jobs by Indeed", de ska vara minst 116 x 23 pixlar och ordet "Jobs" ska hyperlänka till http://www.indeed.com eller någon annan av Indeeds webbplatser enligt överenskommelse med Indeed och ordet "Indeed" skall vara bilden av Indeeds logotyp och skall också hyperlänka till http://www.indeed.com eller någon annan av Indeeds hemsidor enligt medgivande av Indeed. En bild av Indeeds logotyp finns på: http://www.indeed.com/p/jobsearch.gif.

Utgivaren går med på att hålla sig till alla villkoren i AAUP. Indeed förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta Utgivarens deltagande i Programmet om den misstänker något brott mot AAUP. Utgivaren samtycker härmed till att försvara, gottgöra och hålla Indeed skadeslösa från och mot alla anspråk, krav, skulder, kostnader, förluster, skadestånd och advokatkostnader som uppstår till följd av eller i samband med ett brott eller påstått brott av Utgivare mot AAUP. Ovanstående ska vara ett komplement till, och inte i stället för eventuella andra åtgärder som Indeed kan vidta som ett resultat av ett brott mot AAUP av Utgivaren.

Härmed ger Utgivaren Indeed tillstånd att hänvisa till Utgivaren och dess webbplatser i Indeeds marknadsföringsmaterial.

2. Betalningar till Utgivaren

Utgivaren ska få provision i relation till giltiga klick som tas emot (enligt Indeeds eget gottfinnande) inom ramen för Program Elements som visas på godkända webbadresser. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT INDEED I VARJE ENSKILT FALL HELT SJÄLVA OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE SKA BESTÄMMA STORLEKEN PÅ PROVISIONEN. Utgivaren ska inte kompenseras för några transaktioner som genererats av utgivaren eller någon annan part som agerar för utgivarens räkning. Dessutom ska Indeed inte vara skyldiga att betala för eventuella visningar eller klick som enligt Indeeds åsikt är oäkta och/eller oärliga eller om Utgivaren bryter mot dessa IPP-villkor. Dessutom, med förbehåll för ovanstående, skall Utgivaren betala tillbaka den andel av dessa intäkterna som betalas till Utgivaren, om de betalats ut för oäkta och/eller oäkta klick. Dessa IPP-villkor får inte ändras, utom skriftligen i ett separat dokument där särskild hänvisning görs till dessa villkor, och som undertecknas av företrädare för båda parterna. E-postmeddelanden fram och tillbaka ska inte betraktas som en ändring på dessa IPP- villkor. Antal klick som visas på instrumentbrädan eller någon annanstans ska inte betraktas som juridiskt bindande för Indeed.

3. Kvalificerade Länkar

Utgivaren kan tjäna provision, helt enligt Indeeds eget gottfinnande, om Utgivaren hänvisar en Kvalificerad användare (enligt definition nedan) till Indeeds webbplats via en kvalificerad länk (enligt definition nedan) och om en sådan Kvalificerad Användare har gått in på Indeeds webbplats och köpt en kvalificerad produkt eller tjänst ("Berättigande inköp") Under en viss tidsperiod (enligt definition nedan). Inte alla tjänster eller produkter kommer att uppfylla kraven på kvalificerat köp enligt programmet, och vilka köp som är kvalificerade bestäms helt enligt Indeeds eget gottfinnande. Indeed är inte skyldiga att betala ut pengar för några hänvisningar och Indeed är helt fria att bestämma hur länge de har på sig att betala denna provision efter det datum då den Kvalificerade Användaren når Indeed första gången via en kvalificerad länk från Utgivarens Utgivaregendom ("Första kontakten"). Inga utbetalningar inom ramen för detta program skall ses som ett tecken på att framtida betalningar kommer att göras inom ramen för detta program.

En "Kvalificerad länk" är en länk som omdirigerar en kvalificerad användare från Utgivarens webbplats eller onlineegendom ("Utgivaregendom") till Indeed med hjälp av ett programelement som tillhandahålls av Indeed till att användas med programmet. En "Tidsperiod" Är den tidsperiod som börjar när en kvalificerad användare kommer till Indeed första gången via en kvalificerad länk från Utgivarens Utgivaregendom ("Första kontakten"), och slutar när Indeed bestämmer att den gör det. För att undvika tvivel samtycker Utgivaren till att en tidsperiod inte kommer att påbörjas om inte cookies är aktiverade på Kundens enhet eller dator på ett sätt som gör det möjligt för Indeed att till fullo tillskriva den Kvalificerade Användarens verksamhet till Utgivarens kvalificerande länk. En "Kvalificerad Användare" är en användare som inte tidigare registrerats hos Indeed, som inte tidigare har försetts med cookies, och som inte tidigare har besökt Indeeds webbplats, allt enligt Indeeds gottfinnande.

Parterna godkänner och är överens om att Indeed ska ha ensamrätt och ansvar för att behandla alla beställningar som görs av kvalificerade användare. Utgivaren är medveten om att alla avtal i samband med försäljning till kvalificerade användare ska ingås mellan Indeed och den Kvalificerade användaren.

Beslutet om huruvida en försäljning har gjorts via en kvalificerande länk, och om en provision därför ska betalas ut, ska tas av Indeed, helt efter eget gottfinnande och vara slutgiltigt och bindande för Utgivaren. Priserna för kvalificerande inköp ska fastställas av Indeed helt efter eget gottfinnande.

Utgivaren ska inte ha rätt till provision och skall betala tillbaka eventuella provisioner som redan betalats ut om Utgivaren bryter mot dessa IPP- villkor eller har deltagit i någon bedräglig verksamhet, vilket omfattar, men inte är begränsat till, olagligt bruk av cookies, cloaking, eller att tvinga på användare popup-fönster.

4. Betalningsvillkor

Indeed ska betala utgivaren inom 30 dagar efter utgången av varje kvartal; under förutsättning att skulden till Utgivaren är minst hundra dollar (100 dollar). Om skulden till Utgivaren är mindre än 100 dollar, kommer summan att stå kvar till nästa kvartal tills det vid slutet på kvartalet ska betalas minst hundra dollar (100 dollar). Utgivaren är ensam ansvarig för att tillhandahålla och bibehålla korrekt kontakt- och betalningsinformation för Utgivarens konto. Indeed kan vägra att betala ut hela eller delar av betalningen om Utgivaren bryter mot dessa IPP-villkor och Indeed ska då inte vara skyldig Utgivaren några pengar.

5. Uppsägning

Båda parterna kan säga upp dessa IPP-Villkor och sitt deltagande i Programmet när som helst genom att skicka ett meddelande via e-post till support-at-indeed.com eller annan e-postadress som Indeed tillhandahåller när det gäller Indeed och den e-postadress som anges i Utgivarens profil i Programmet när det gäller Utgivaren. När en Utgivare sägs upp från programmet, oavsett orsak och oavsett vem som gör uppsägningen ska Utgivaren omedelbart ta bort alla insättningskoder och andra programelement från alla sidor på sina webbplatser.

När en Utgivare sägs upp från programmet, oavsett orsak och oavsett vem som gör uppsägningen ska Utgivaren omedelbart ta bort alla insättningskoder och andra programelement från alla sidor på sina webbplatser.

6. Sekretess

Utgivaren får inte yppa Indeeds skyddade Information utan att först inhämta Indeeds skriftliga medgivande. "Indeeds skyddade information" Omfattar men är inte begränsad till: (a) all Indeeds programvara, teknik, programmering, specifikationer, material, riktlinjer och dokumentation om programmet; (b) klick-antal eller annan prestationsstatistik i samband med programmet som Indeed förser utgivaren med; och (c) all annan information som skriftligen identifieras av Indeed som "Skyddad" eller motsvarande beteckning.

7. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

INDEED TILLHANDAHÅLLER PROGRAMMET OCH PROGRAMELEMENTEN ("TJÄNSTEN") OCH WEBBPLATSEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I FÖREKOMMANDE FALL". INDEED OCH DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS LICENSGIVARE AVVISAR UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. VARKEN INDEED ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS LICENSGIVARE UTFÄSTER NÅGRA GARANTIER ATT (i) TJÄNSTEN ELLER WEBBPLATSEN SKA UPPFYLLA UTGIVARENS KRAV; (ii) TJÄNSTEN ELLER ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN SKA VARA TILLGÄNGLIGA UTAN AVBROTT, SNABBT, SÄKERT ELLER FELFRITT; (iii) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS GENOM BRUK AV TJÄNSTEN ELLER WEBBPLATSEN SKA VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA; ELLER (iv) EVENTUELLA FEL PÅ TJÄNSTEN ELLER WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

VARKEN INDEED ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS LICENSGIVARE SKALL VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA SKADOR SOM UTGIVAREN KAN KOMMA ATT LIDA PÅ GRUND AV SITT DELTAGANDE I PROGRAMMET, OAVSETT OM DET ÄR I SAMBAND MED KONTRAKTET (INKLUSIVE VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE), FÖRSEELSE (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INDEEDS TOTALA ANSVAR ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM UTGIVAREN HAR RÄTT TILL DÅ ENLIGT DESSA IPP-VILLKOR.

8. Övrigt

Dessa IPP-villkor (vilket omfattar Indeeds servicevillkor som ingår här) utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på Indeeds Publisher program och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, avseende samma ärenden. Eventuella undantag från någon bestämmelse i dessa IPP-villkor kommer endast att gälla om de görs skriftligen och undertecknas av Indeed. Dessa IPP-villkor, tillsammans med alla ändringar och eventuella tillkommande överenskommelser du kan ingå med Indeed i samband med webbplatsen, skall utgöra det totala avtalet mellan dig och Indeed om webbplatsen. I händelse av oförsonlig konflikt mellan dessa IPP-villkor och Indeeds servicevillkor, kommer dessa IPP-villkor att gälla för Indeeds Publisher program, och annars ska Indeeds servicevillkor gälla. Om någon bestämmelse i dessa IPP-villkor bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, skall ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa IPP-villkor, som även i fortsättningen ska ha full laga kraft. Dessa IPP-villkor får inte ändras, förutom skriftligen i ett separat dokument där det specifikt hänvisas till dessa villkor och undertecknas av företrädare för båda parter. Ett utbyte av e-postmeddelande innebär ingen förändring av dessa IPP-villkor.

Adressändring: Om du har försett oss med en faktureringsadress, och om du ändrar denna faktureringsadress från en adress i USA till en adress utanför USA, eller från en adress utanför USA till en adress inne i USA kommer du att fortsätta att vara bunden av detta avtal med samma Indeedpart för den återstående delen av den kalendermånad då du gjorde ändringen. Med början den första dagen i nästa kalendermånad, samtycker du härmed till att du ska vara bunden av detta avtal med den Indeedpart i fråga som anges som ansvarig för den nya platsen i det första stycket i detta avtal.

Alla meddelanden till Indeed ska skickas till Indeed Inc. via rekommenderat brev eller flygpost eller expressbud och ska betraktas som överlämnade vid mottagandet, och måste hänvisa till det program som är föremål för meddelandet (dvs Indeed CV-Program, Indeeds Annonseringsprogram, eller Indeed Publisher Program). Meddelande till dig kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i ditt konto, eller genom att skicka ett meddelande till ditt kontogränssnitt, och ska anses vara mottaget när det skickas (för e-post) eller högst femton (15) dagar efter att ha postats (för meddelanden på ditt Indeeds Annonseringsgränssnitt).

Du får inte överlåta eller delegera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från Indeed och försök att göra så är inte tillåtna. Indeed kan fritt tilldela eller delegera sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan att meddela dig. Indeed och du inte är partners eller agenter ur juridisk synpunkt, utan är oberoende entreprenörer.

Dessa IPP-villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa IPP-villkor ("Tvist") ska i likhet med alla andra ärenden som omfattar men inte är begränsade till giltighet, konstruktion och funktion av dessa IPP-villkor, styras enligt lagstiftningen i delstaten Texas, USA, utan hänsyn till eventuella konflikter mellan de olika lagstiftningarna. All talan och alla stämningar eller andra rättsprocesser i samband med sådan tvist skall endast lämnas till domstolar i Travis County, Texas, USA. Var och en av parterna samtycker härmed till den exklusiva personliga jurisdiktionen hos de federala eller delstatliga domstolarna i Travis County, Texas, USA.

*Vid tillämpningen av detta avtal definieras Asien och Stillahavsområdet som följande länder och territorier: Amerikanska Samoa, Antarktis, Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Kina, Julön, Kokosöarna, Cooköarna, Östtimor, Fiji, Franska Polynesien, Franska sydterritorierna, Guam, Heard och Mcdonaldöarna, Hongkong, Indonesien, Japan, Kiribati, Laos, Macao, Malaysia, Maldiverna, Marshallöarna, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Niue, Norfolk Island, Nordmarianerna, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pitcairn, Samoa, Singapore, Salomonöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Sydkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis och Futuna.

VILLKOR FÖR INDEED MOBOLT

Dessa regler och villkor beskriver de villkor enligt vilka Indeed med hjälp av sin interna privatägda programvara Indeed MoBolt ("Programvara Indeed MoBolt"), Kommer att tillhandahålla vissa tjänster, Indeeds MoBolt-tjänster ("Tjänsterna"), Till en kund för Tjänsterna ("Kund").

1. ERBJUDNA TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

1.1. Tjänsterna. Med förbehåll för eventuella begränsningar och restriktioner häri, ska Indeed förse kunden med tjänster och kunden ska ha en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda Tjänsterna som tillhandahålls av Indeed och som beskrivs här ("Erbjudna tjänster"). Tjänsterna kommer att utföras i enlighet med detta avtal och ytterligare villkor i en tillämplig Insättningsbeställning ("IO (Insertion Order)").

1.2. Erbjudna tjänster. Syftet med tjänsterna, i enlighet med villkoren häri, är: (i) att låta Indeed sätta upp och stå som värd för en mobiloptimerad version av kundens befintliga webbplats för platsannonser (nedan kallad "Kundägd webbplats med Indeed MoBolt"), (ii) att göra det möjligt för Kundens arbetssökande att söka jobb via den Kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt och (iii) att låta Indeed förse kunden med information om arbetssökande som kommer in via den Kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt på något av de sätt som avtalats av parterna. Endast Indeed har förmågan att direkt redigera eller ändra den Kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt. Kunden får inte tillåta någon webbplats som inte är helägd av kunden, att utforma, syndikera, distribuera, reproducera eller kopiera någon del av en av kunden ägd webbplats som direkt eller indirekt har tillhandahållit tjänsterna. Kunden bekräftar att Indeed ska övervaka, granska och analysera innehåll (vilket omfattar dina ansökningar och svar) som skickas via MoBolt i syfte att förse dig och andra användare med personligt relevanta produktegenskaper, som t.ex. förbättrade sökresultat och för att förhindra bedrägerier, minska mängden oönskad e-post, och tillhandahålla kvalitetskontroll av den information som skickas via MoBolt-systemet. Indeed kommer att behandla all privat information som tas emot via Tjänsterna i enlighet med villkoren för Indeed cookies, sekretesspolicy och de Allmänna villkoren vilka kan ändras med jämna mellanrum.

1.3. Kundens förpliktelser. Kund förbinder sig härmed och samtycker till att:

  1.3.1. Kunden är skyldig att förse Indeed med innehåll till kundens webbplats, vilket omfattar men inte är begränsat till varumärken eller servicemärken, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, ljudklipp, videoklipp och text.

  1.3.2. Kunden ska ha ansvaret för att underhålla säkerhetsreferenserna på dennes konton och Kunden ska själv vara fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på de konton som tilldelats kunden och andra åtgärder som vidtagits i samband med dennes konton.

  1.3.3. Kund, dess anställda och dess underleverantörer ska följa alla dessa tillämpliga lagar.

  1.3.4. Kunden skall omedelbart meddela Indeed om han misstänker otillåten användning av dennes konton eller andra brott mot säkerheten. Indeed skall inte vara ansvarig för handlingar eller försummelser som kunden gör sig skyldig till, vilket omfattar eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser.

  1.3.5. Kunden ska se till att den har ett avtal med varje slutanvändare av kundens webbplats för arbetsansökningar ("Slutanvändare") som skyddar Indeeds rättigheter i samma utsträckning som villkoren i detta avtal. Avtalet med slutanvändare ("Slutanvändaravtalet") Måste också innehålla villkor som informerar slutanvändare om att slutanvändare ger Indeed tillgång till och rätten att använda slutanvändarens uppgifter, i enlighet med Indeeds villkor för cookies, Sekretesspolicy och Allmänna villkor. Med förbehåll för ovanstående krav samtycker Indeed till att Slutanvändaravtalet inte specifikt behöver hänvisa till Indeed. Kunden ska omedelbart meddela Indeed om denne får kännedom om eventuella brott mot villkoren i slutanvändaravtalet som kan påverka Indeed.

  1.3.6. Kunden ska gå med på att låta Indeeds namn få synas på den Kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt i syfte att uppmärksamma slutanvändare på Indeeds sekretesspolicy.

  1.3.7. Kunden ska inte fråga slutanvändarna några frågor som tillhandahålls slutanvändarna genom Indeeds tillhandahållande av tjänsten, som är olagliga eller diskriminerande. Kunden får inte heller försöka få reda på "Känslig information" (enligt definition här) från slutanvändare genom att ställa frågor i samband med jobbansökan, frågor som Indeed förses med genom Tjänsterna. Känslig information omfattar, men är inte begränsad till, mycket känslig personlig information som t.ex. bankkonto eller kreditkortsinformation, information om konton på internet, personnummer (eller liknande motsvarigheter utanför USA), hälsoinformation, eller andra kategorier av information, brott mot vilka är föremål för särskild anmälningsskyldighet i vissa länder. Om Kunden väljer att söka ta reda på känsliga uppgifter, gör den så på egen risk och Indeed frånsäger sig allt ansvar för eventuella säkerhetsöverträdelse i samband med sådan information, och Kunden skall ersätta Indeed för alla krav som kan uppkomma till följd av detta.

  1.3.8. Kunden ska ta ansvar för eventuella Cookies som installeras på den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt.

1.4. Tid för Utförande av tjänster. Indeed ska endast förse kunden med tjänsterna under den överenskomna tidsperiod som föreskrivs i Insättningsbeställningen, IO, i fråga.

1.5. Avgift och betalning. Indeed ska tillhandahålla tjänsterna till kunden till överenskommet pris och via överenskommet betalningssätt enligt tillämplig IO. Ingen del av betalningen ska betraktas som en licens till eller försäljning av programvaran Indeed MoBolt. Fakturor kan komma att skickas till dig via e-post.

1.6. Ytterligare begränsningar. Kunden ska inte tillåta utomstående att få tillgång till tjänsterna.

2. SKATTER

2.1. Skatter. I de avgifter och andra belopp som skall betalas nedan ingår inte något belopp för skatter eller avgifter (inklusive ränta och straffavgifter). Kunden ska dessutom stå för eventuella skatter som tillkommer utöver avgifter som angivits av Indeed, vid tidpunkten för köpet eller vid ett senare tillfälle. Kunden ska ersätta Indeed och hålla Indeed ansvarslösa för alla skatter eller avgifter som Indeed är skyldiga att ta ut eller skicka in till skattemyndigheterna i fråga. Denna bestämmelse gäller inte Indeeds inkomstskatter eller franchise-skatter, eller någon skatt från vilken kunden är undantagen, förutsatt att kunden har försett Indeed med ett giltigt intyg om skattebefrielse.

3. UNDERHÅLLS OCH STÖDTJÄNSTER

3.1. Underhåll. Indeed ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar att korrigera rapporterade eller självdiagnostiserade materiella problem på: (i) Den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt; (ii) den arbetssökandes tillgång till den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt, och (iii) Indeeds tillhandahållande av information om arbetssökande som kommit in genom den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt ("Underhålls- och supporttjänster"). Indeed ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att börja arbeta på en lösning på Kundens skriftliga meddelande om rapporterade problem inom fjorton (14) dagar, förutsatt att rättelser skall prioriteras enligt Indeeds eget rimliga gottfinnande. Ett svar är inte en garanti för en lösning på det rapporterade problemet, men Indeed ska hålla kunden informerad om när lösningen är avklarad. Kunden kan rapportera viktiga ärenden till den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt genom Indeeds callcenter, som är tillgängligt måndag till fredag från 9:00 till 17:00 amerikansk ostkusttid.

3.2. Möjlighet att komma åt tjänsten. Indeed har som mål att göra tjänsten på den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt tillgänglig tjugofyra (24) timmar per dag, sju (7) dagar i veckan (kallad "24x7 availability") FÖRUTOM då det planerats interna uppdateringar. Parterna är dock medvetna om att tillgänglighet 24x7 bara är ett mål. Indeed kan inte garantera att man kan uppnå ett sådant mål. Målen på svarstid gäller endast offentliga produktionsservrar (dvs. webbservrar, applikationsservrar och databasservrar). Indeed ska göra rimliga ansträngningar att uppnå 99 % servicetillgänglighet i Nordamerika. Servicetillgänglighetsmålet utesluter den tid då kunden begär att tjänsterna temporärt ska stängas av och den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt tas ned. Indeed kontrollerar inte och kan inte kontrollera flödet av data till eller från Indeeds nät och andra delar av Internet. Sådant flöde beror till stor del på funktionen hos Internet-tjänster som tillhandahålls eller kontrolleras av utomstående. Kunden är medveten om och samtycker till att tjänsterna med jämna mellanrum kan vara otillgängliga eller inoperabla av någon anledning, vilket omfattar men inte är begränsat till: (i) fel på utrustning (ii) regelbundet återkommande underhåll eller reparationer som Indeed kan genomföra; och (iii) orsakar som Indeed inte har kontroll över eller som Indeed inte rimligen kunde förutse vilket omfattar men inte är begränsat till avbrott eller fel i telekommunikationen eller digitala överföringslänkar, fientliga nätverksattacker, överbelastning på nätet eller andra fel. Ibland kan åtgärder eller uteblivna åtgärder från utomstående skada eller störa kundens anslutningar till Internet (eller delar därav). Trots att Indeed ska vidta rimliga åtgärder för att korrigera och undvika sådana händelser, kan Indeed inte garantera att sådana händelser inte kommer att inträffa. Följaktligen frånsäger sig Indeed allt ansvar för händelser som uppstår till följd av eller i samband med sådana händelser.

3.3. Utomstående. Indeed har rätt att använda utomstående aktörer, vilket omfattar anställda hos företag som är samarbetspartners eller dotterbolag till Indeed ("Underleverantörer") för att klara av sina åtaganden och utföra de tjänster som anges nedan och i detta avsnitt ska alla hänvisningar till Indeed eller dess anställda anses omfatta sådana underleverantörer.

4. ÄGANDERÄTT

4.1. Reservation av rättigheter. När kunden undertecknar avtalet, bekräftar Kunden oåterkalleligen att, med förbehåll för de tjänster som tillhandahålls häri, så kommer kunden inte att få tillgång till programvaran Indeed MoBolt som används internt av Indeed till att tillhandahålla tjänsterna, att programvaran Indeed MoBolt inte licensieras till kunden, och att kunden inte har någon äganderätt till programvaran Indeed MoBolt eller till material från Indeed som Kunden får tillgång till eller som utnyttjas av kundens slutanvändare. Indeed ska äga alla rättigheter, titel och intressen i programvaran Indeed MoBolt och Indeeds material, med förbehåll för eventuella begränsningar i samband med immateriella rättigheter tillhörande utomstående. Indeed förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri. Kunden får inte göra några utfästelser till någon slutanvändare eller annan utomstående som säger att programvaran Indeed MoBolt skulle tillhöra Kunden eller på något sätt skulle ägas av eller delas med kunden.

5. CONFIDENTIALITY

5.1. Definition. "Sekretessbelagd information" omfattar all information enligt beskrivning i detta avsnitt, som yppats av endera parten, före eller efter det datum då avtalet trädde i kraft, och som normalt inte är allmänt känd och som kan vara både materiell och immateriell och som kan ha tillhandahållits i vilken form eller vilket medium som helst i likhet med all annan information som genereras av en part som innehåller, speglar, eller härrör från sådana uppgifter. Sekretessbelagd information omfattar inte personuppgifter som tillhandahålls av slutanvändare.

5.2. Sekretess i samband med tjänster. All sekretessbelagd information i konkret format skall märkas som "Sekretesskyddad" eller något liknande, och om det handlar om immateriell information (t.ex. verbal), skall den identifieras som sekretesskyddad vid tidpunkten för yppandet och skall bekräftas vara sekretesskyddad skriftligen inom trettio (30) dagar efter det första yppandet. Oaktat ovanstående, ska följande betraktas som sekretesskyddad information för Indeed med eller utan en sådan märkning eller skriftlig bekräftelse: (i) Programvaran Indeed MoBolt, till vilken kunden inte kommer att få tillgång; (ii) andra material med anknytning till de tjänster som Kunden förses med genom Indeed; (iii) muntlig och visuell information avseende Tjänsterna; och (iv) villkoren i detta avtal.

5.3. Undantag. Utan att bevilja någon rätt eller licens ska parternas skyldigheter enligt detta avtal inte gälla för material eller information som: (i) är eller blir en del av det offentliga rummet genom någon handling eller underlåtenhet av den mottagande parten; (ii) har utvecklats självständigt av den andra parten utan att använda den skyddade information som den andra parten tillhandahållit; (iii) har rättmätigt erhållits från en utomstående utan krav på tystnadsplikt; eller (iv) som redan är känd av den mottagande parten utan något krav på sekretess innan den skyddade informationen erhölls från den yppande parten. Dessutom ska ingen av parterna hållas ansvarig för utlämnande av skyddad information om den görs som svar på en aktiv begäran av en domstol eller auktoriserad myndighet, under förutsättning att den part som lämnat informationen omedelbart meddelas så att denne kan söka skydd och vidta andra åtgärder för att minska påverkan. Parterna ska samarbeta fullt ut när det gäller att ansöka om skydd och när det gäller att vidta dylika åtgärder.

5.4. Innehav av skyddad information. Ingenting i detta avtal skall tolkas som att det tilldelas någon titel eller äganderätt till Tjänsterna, till programvaran Indeed MoBolt som används internt av Indeed för att tillhandahålla tjänsterna eller till annan skyddad information till Kunden, ej heller till eventuella patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter som ingår, eller som att någon annan rättighet, titel eller äganderätt beviljas till Indeeds skyddade information. Ingen av parterna skall, helt eller delvis, sälja, hyra ut, licensiera, överlåta, överföra eller avslöja skyddad information till någon utomstående och får inte kopiera, reproducera eller distribuera den skyddade informationen utöver vad som uttryckligen tillåts i detta avtal. Varje part skall vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder, och inte underskrida de försiktighetsåtgärder som används för att skydda sin egen skyddade information, för att förhindra stöld, utlämnande och otillåten kopiering, reproduktion eller distribution av den skyddade informationen.

5.5. Förbud mot utlämning. Vardera parten ska alltid vara överens om att noga skydda all information tillhörande den andra parten. Vardera parten samtycker till att begränsa tillgången till den andra partens skyddade information endast till de anställda eller underleverantörer som (i) behöver ha tillgång till informationen inom ramen för sina arbetsuppgifter och sitt ansvar; och (ii) har gjort en skriftlig överenskommelse att vara bundna av dessa bestämmelser som inte ska vara mindre restriktiva än de som anges i detta avsnitt. Med förbehåll för det föregående, kan Indeed tillmötesgå stämningar, husrannsakningsorder eller framställningar från brottsbekämpande eller domstolsmyndigheter om att röja information om en kund eller arbetssökande som begärts av en myndighet på korrekt sätt.

5.6. Domstolsföreläggande. Båda parter inser att allt otillåtet yppande eller all användning av den skyddade informationen skulle kunna orsaka den andra parten akut, irreparabel skada och att denne då i tillägg till andra åtgärder som tillåts enligt lag eller i förlikning ska ha rätt till tillfällig, preliminär och permanent ersättning om den andra parten inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avsnitt.

5.7. Förslag/Förbättringar av tjänster. Oaktat detta avsnitt och såvida inget annat skriftligen har avtalats ska alla förslag, lösningar, förbättringar, korrigeringar och andra bidrag som lämnats av Kunden när det gäller tjänsterna eller annat material som tillhör Indeed och som kunden fått tillgång till, ägas av Indeed och Kunden samtycker härmed till att alla sådana rättigheter ska tillhöra Indeed. Ingenting i detta avtal ska förhindra Indeed från att använda kunskap, teknik eller förfaranden som förvärvats eller används av Indeed på vilket sätt det vara må eller i vilket syfte det vara må i utförandet av tjänsterna nedan.

5.8. Dataanvändning. Indeed har rätt att använda den information som Kunden eller dess arbetssökande tillhandahåller eller som på annat sätt härrör från sådan information, i enlighet med Indeeds villkor för cookies, sekretesspolicy och Allmänna villkor, vilka alla kan ändras med jämna mellanrum, och Indeed kan dessutom yppa denna information på sammantaget sätt.

6. GARANTI

6.1. Auktoriserad representant. Kunden och Indeed garanterar att båda har rätt att ingå detta avtal och att avtalet skall skrivas under av en behörig representant för båda enheterna.

6.2. Kundens förpliktelser. Kund förbinder sig härmed och samtycker till att:

  6.2.1. När kunden använder sig av tjänsterna, sätter upp material via tjänsterna, tillhandahåller länkar via Tjänsterna eller på annat sätt gör (eller tillåter någon utomstående att göra) material tillgängligt på Tjänsterna (allt dylikt material, "Innehåll"), blir kunden helt och hållet ansvarig för innehållet i och eventuell skada orsakad av, innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga består av text, grafik, en ljudfil, en videofil, ett dataflöde, eller annan typ av innehåll.

  6.2.2. Nedladdning, kopiering och bruk av innehållet får inte bryta mot en persons rätt till sekretess eller annan äganderätt, vilket omfattar men inte är begränsat till upphovsrätt, rätt till patent, varumärke eller affärshemligheter, tillhörande utomstående persons eller enhet;

  6.2.3. Kunden har helt uppfyllt eventuella utomståendes licenser till innehållet, och har gjort allt som rimligen kan krävas för att vidarebefordra till slutanvändarna eventuella nödvändiga villkor;

  6.2.4. Innehållet innehåller inte och placerar inte heller några virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;

  6.2.5. Innehållet är inte skräppost, är inte maskin- eller slumpmässigt genererat, och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt material som syftar till att leda trafik till utomståendes webbplatser eller öka rankningen för utomståendes webbplatser på sökmotorer, eller att främja olaglig verksamhet (som t.ex. nätfiske) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (som t.ex. förfalskning);

  6.2.6. Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot och hetsar inte till våld mot enskilda eller enheter, främjar inte olaglig verksamhet, och bryter inte mot utomståendes sekretess- eller offentlighetsrättigheter;

  6.2.7. Indeeds plattform för platsannonser som tillhandahålls via Tjänsterna kommer inte att marknadsföras via oönskade elektroniska meddelanden som t.ex. länkar till skräppost på diskussionsgrupper, e-postlistor, bloggar och webbplatser eller liknande oönskade reklam-metoder;

  6.2.8. Indeeds plattform för platsannonser som tillhandahålls via Tjänsterna namnges inte på ett sätt som skulle kunna vilseleda användare eller besökare att tro att kunden är en annan person eller företag, något som den inte har behörighet att påstå.

  6.2.9. Genom att skicka innehåll som ska sättas upp på plattformen för platsannonser beviljar Kunden Indeed en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehåll i syfte att visa, distribuera och marknadsföra denna plattform för platsannonser. Om Kunden tar bort innehåll ska Indeed vidta rimliga åtgärder för att ta bort det från programvaran Indeed Mobolt som används internt av Indeed för att tillhandahålla tjänster, men Kunden är medveten om att caching eller hänvisningar till innehållet eventuellt inte kan tas bort omedelbart. Kunden behåller all äganderätt och upphovsrätt till sitt innehåll.

6.3. Garantifriskrivning. Kunden är medveten om och samtycker till att denne inte ska förlita sig på något uttalande eller någon garanti som inte uttryckligen anges i denna text med avseende på tjänster eller underhåll eller andra tjänster som tillhandahålls som täcks av denna text. Kunden är medveten om och samtycker till att Indeed inte har någon kontroll över tillgången till tjänsterna på en kontinuerlig eller oavbruten basis. Under inga omständigheter ska Indeed vara ansvarig gentemot kunden i samband med avtal eller försummelser eller enligt någon annan teori, om tjänsterna skulle bli omöjliga att komma åt eller bli oanvändbara av någon anledning. OM INGET ANNAT ANGES I DETTA AVTAL TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH INDEED LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

6.4. Inga ändringar. Oaktat vad som anges i detta avsnitt är alla eventuella garantier ogiltiga enligt detta avtal om kunden har fått tillgång till och gjort ändringar på programvaran Indeed MoBolt eller om kunden har låtit ändringar göras annat än av eller med uttryckligt, skriftligt godkännande av Indeed.

7. BEGRÄNSNING AV ANSVAR & SKADEERSÄTTNING

7.1. Ansvarstak. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INDEED VARA ANSVARIGA GENTEMOT KUNDEN FÖR NÅGOT BELOPP STÖRRE ÄN DEN ERSÄTTNING SOM KUNDEN BETALT TILL INDEED ENLIGT AVTAL UNDER DE SEX (6) MÅNADERNA SOM FÖREGICK DET KRAV SOM RESULTERADE I SKADESTÅND ("TAK") OCH OAKTAT OM EVENTUELLA GARANTIER INTE TÄCKER EVENTUELL SKADA VID EN GOTTGÖRELSE. KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE I SAMBAND MED INDEEDS BROTT MOT DETTA AVTAL SKA VARA ANTALET KLICK MOTSVARANDE KONTANTVÄRDET PÅ TAKET.

7.2. Ansvarsfriskrivning om skadestånd. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INDEED HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, STRAFF, ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG OCH OAVSETT ORSAK VILKET OMFATTAR, MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET ELLER FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER GOODWILL ÄVEN OM DET HAR VARNATS OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDAN SKADA OCH OAKTAT OM EVENTUELLA GARANTIER INTE SKULLE VARA TILLRÄCKLIGA VID EVENTUELL GOTTGÖRELSE. KUNDEN HAR INTE RÄTT ATT RESA KRAV MOT INDEED I SAMBAND MED DETTA AVTAL SENARE ÄN ETT (1) ÅR EFTER SÅDANT ANSPRÅK UPPSTOD.

7.3. Skadeersättning. Kunden ska försvara, gottgöra och hålla Indeed och dess dotterbolag och deras anställda, tjänstemän, medlemmar och agenter skadeslösa från och mot alla förluster, skador, skulder, fordringar, krav, stämningar, omkostnader och alla andra monetära kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden och kostnader) som Indeed kan upplöpa eller bli skyldiga att betala för till följd av eventuella krav, stämningar eller processer som reses eller drivs mot Indeed på grund av, till följd av, eller i samband med (i) Kundens brott mot någon utfästelse eller garanti i detta dokument; (ii) Kundens platsannonser eller annat innehåll som tillhandahålls via Tjänsterna; eller (iii) Kundens bruk av tjänsterna.

7.4. Om programvaran Indeed MoBolt används internt av Indeed till att tillhandahålla tjänsterna eller om tjänsterna blir, eller Indeed anser det troligt att de kommer att bli föremål för ett skadeståndskrav på grund av intrång kan Indeed på eget bevåg och efter eget gottfinnande, (i) ge kunden rätt att fortsätta att använda tjänsterna som avses i detta avtal; (ii) ersätta Tjänsterna med en annan tjänst med liknande funktionalitet; eller (iii) om Indeed fastslår att inget av ovanstående alternativ rimligen är tillgängligt, kan Indeed säga upp avtalet kring de intrångsgörande tjänsterna och ersätta Kunden för eventuella förbetalda avgifter gällande tjänster som inte har utförts ännu. Ovanstående åtgärder ska utgöra Kundens enda rättigheter om det upptäcks eller om det troligen kommer att upptäckas att någon av tjänsterna gjort intrång på en immateriell rättighet.

8. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

8.1. Uppsägning av Indeed. Detta avtal och alla IO som ingår här kan sägas upp av Indeed (i) med fem (5) dagars skriftlig uppsägningstid till Kunden om Kunden inte fullgör någon väsentlig förpliktelse enligt avtalet; eller (ii) om Kunden lämnar in en ansökan om konkurs eller insolvens, får en ansökan om konkurs inlämnad mot sig, lämnar in en ansökan om hjälp enligt konkurslagstiftningen, ansöker om att få en förvaltare utsedd, eller anses löpa risk för att gå i konkurs.

8.2. Uppsägning av kunden. Detta avtal kan skriftligen sägas upp av Kunden med fem (5) dagars uppsägningstid oavsett orsak.

8.3. Uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal, ska kunden inte längre förses med Tjänster och inte längre ha någon tillgång till eller rätt att använda Tjänsterna eller den kundägda webbplatsen med Indeed MoBolt.

8.4. Övriga rättsmedel. En uppsägning av detta avtal skall inte hindra någon av parterna från att vidta andra åtgärder som står till deras förfogande, vilket omfattar förelägganden, ej heller skall en sådan uppsägning lindra Kundens skyldighet att betala alla avgifter som har uppstått eller som kunden på annat sätt är skyldig att betala enligt detta avtal.

9. ÖVRIGT

9.1. Efterlevnad av lagen. Kunden samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som rör prestationen enligt detta avtal. Parterna är överens om att avtalet inte skall regleras av FN:s konvention om internationell handel av varor eller av UCITA, vars tillämpning uttryckligen utesluts.

9.2. Relationen mellan kunden och Indeed. Indeed framhåller och garanterar att Indeed är en oberoende leverantör utan befogenhet att ingå avtal å kundens vägnar eller på något sätt binda kunden till något som helst avtal av något slag eller att ta på sig något som helst skadeståndsansvar i kundens namn eller på uppdrag av kunden. Under inga omständigheter ska Indeed utgöra sig för att vara anställd hos ett ombud, sambolag, eller partner till kunden. Indeed kommer att utföra tjänsterna och avgör, efter eget gottfinnande, på vilket sätt och med vilka medel Tjänsterna ska utföras, med förbehåll för kravet att Indeed hela tiden ska följa gällande lagstiftning. Kunden har ingen rätt eller befogenhet att reglera det sätt eller det maner på vilket tjänsterna levereras. Indeed går med på att tillhandahålla alla verktyg och material som behövs för att utföra tjänsterna.

9.3. Tilldelning. Kunden får inte överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal eller någon IO som anges nedan, vare sig det sker i åberopande av lagen, ändrat styre, eller på något annat sätt, utan att först inhämta skriftligt medgivande från Indeed. Varje överlåtelse eller överföring som strider mot detta avsnitt ska vara ogiltiga.

9.4. Överlevnad. De bestämmelser som anges i avsnitt 4, 5, 6.2, 6.3, 7, 8.4 och 9 i detta avtal skall fortsätta att gälla även efter avtalet och tillämplig IO nedan annulleras eller löper ut.

9.5. Meddelanden. Alla meddelanden som krävs enligt detta avtal skall göras skriftligen och skall träda i kraft när de levereras till den part som meddelandet riktar sig till. Alla meddelanden skall sändas till den adress som anges på framsidan av denna skrivelse eller annan adress som parterna skriftligen kan meddela.

9.6. Force majeure. Med undantag för Kundens betalningsförpliktelser, ska underlåtelse å endera parten att uppfylla sina åtaganden ursäktas om utförandet av dem omöjliggörs på grund av strejk, brand, översvämning, myndighetsåtgärder, leverantörers misslyckande, jordbävning eller någon annan anledning, där underlåtenhet att fullgöra åtaganden ligger bortom den felande partens rimliga kontroll.

9.7. Hela avtalet. Detta avtal ska utgöra hela avtalet mellan parterna i detta ämne och ska ersätta alla förslag och föregående diskussioner och skrifter mellan parterna i relation till detta. Inom ramen för detta avtal skall användning av telefax, e-post eller annat elektroniskt medium ha samma kraft och verkan som en underskrift i original.

9.8. Modifieringar. Parterna är överens om att detta avtal inte kan ändras, anpassas eller modifieras, såvida det inte görs skriftligen och är undertecknat av en behörig företrädare för varje part.

9.9. Publicitet. Indeed skall ha rätt att publicera och visa Kundens logotyp och namn på Indeeds portfölj och webbplats och i tidskrifter och andra medier eller visa på annat sätt i syfte att uppmärksamma enastående service eller yrkesmässiga framsteg eller som en del av en kundlista. Båda parter, förutsatt att den andra partens skriftliga godkännande föreligger får beskriva sin roll i förhållande till detta avtal och, i förekommande fall, de tjänster som tillhandahålls till den andra parten på sin webbplats och på annat reklammaterial och, om det inte uttryckligen finns motstånd, sätta upp en länk till den andra partens webbplats. Kunden får inte ge ut några publikationer eller pressmeddelanden om förhållandet mellan Indeed och kunden som regleras av villkoren i detta avtal utan föregående medgivande från Indeed.

9.10. Inget åsidosättande. Eventuellt underlåtande eller försening när det gäller att driva igenom någon rättighet eller att använda någon gottgörelse kommer inte att betraktas som ett åsidosättande av någon rättighet eller gottgörelse.

9.11. Avskiljning och anpassning. Varje bestämmelse i detta avtal kan drivas igenom separat. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara eller blir omöjlig att genomdriva eller blir olaglig, skall denna bestämmelse anpassas, i så liten utsträckning som möjligt för att detta avtal ska förbli lagligt i enlighet med villkoren i fråga som ändras genom en sådan anpassning.

9.12. Val av lag. DETTA AVTAL SKA STYRAS OCH TOLKAS ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I DELSTATEN TEXAS UTAN HÄNSYN TILL EVENTUELLA SKILLNADER I LAGTEXT MELLAN STATER OCH LAGSTIFTNINGAR. EVENTUELLA RÄTTSPROCESSER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKA RESAS I DE STATLIGA ELLER FEDERALA DOMSTOLARNA I AUSTIN, TEXAS OCH BÅDA PARTER SAMTYCKER HÄRMED TILL DESSA DOMSTOLARS EXKLUSIVA JURISDIKTION.

9.13. Skiljedom. Alla rättstvister eller krav som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal eller brott mot detta skall lösas genom bindande skiljedom av American Arbitration Association i enlighet med dess handelsregler, vilket omfattar de frivilliga reglerna om nödhjälp. Antalet skiljedomare skall vara en (1), och platsen för skiljeförfarandet skall vara Austin, Texas, USA, och språket under skiljeförfarandet ska vara engelska. Parterna kan vända sig till valfri, behörig domstol och ansöka om ett tillfälligt förbudsföreläggande, preliminärt föreläggande eller annan interimistisk eller mindre lättnad om så krävs, utan att bryta mot detta avsnitt och utan att inkräkta på skiljemannens befogenheter.

EES DATA

Kategorier av EES Data

Vi får viss information om enskilda oberoende entreprenörer, och anställda och enskilda representanter för Indeed Incs affärspartners (vilket omfattar leverantörer och annonserande kunder). Dylik EES/CH Data omfattar men är inte begränsad till, namn, adresser, telefonnummer, och e-postadresser på arbetet samt annan personlig information som tillhandahålls till Indeed, Inc. som ett led i vår affärsrelation.

Vi tillhandahåller också databehandlingstjänster till associerade och icke associerade enheter. Med förbehåll för databehandlingsavtal vilket omfattar EU-godkända standardiserade avtalsklausuler kan vi behandla all information som dylika enheter ber oss att behandla för deras räkning och enligt deras instruktioner, som t.ex. CV-information om personer inom EES/CH. När vi får in EES/CH-information från ett annat företag inom EES/CH för bearbetning beror de kategorier av data som skickas och syftet för behandlingen av detta på andra företag (den informationsansvarige) och på det förhållande som den informationsansvarige har med föremålen för informationen i fråga.

Ändamål

Vi samlar in och använder EES data i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder, och kommunicerar med företagets affärspartners i samband med affärsfrågor, bearbetning av EES data på uppdrag av företagskunder, tillhandahåller information om våra tjänster, och utför relaterade uppgifter för legitima affärsändamål.

Spridning

Vi delar EES Data med våra dotterbolag, filialer och entreprenörer, som behandlar EES data på uppdrag av Indeed Group, enligt ett avtal om databehandling, inklusive EU-godkända standardklausuler. Vi kan även dela EES data med andra tredje parter för de ändamål för vilka vi får EES Data (t.ex. utförande av avtalsförpliktelser och rättigheter), och vi kan även dela EES Data där vi är juridiskt skyldiga att offentliggöra (t.ex. under stadgarna, avtal eller på annat sätt) eller offentliggörande är tillåtet enligt lag eller safe harbor-principerna och vi har ett legitimt affärsintresse av utlämnandet.

När det gäller e-postreklam kan personer inom EES välja att inte ta emot ytterligare e-postreklam från Indeed genom att skicka ett e-postmeddelande till opt-out @ indeed.com (ta bort mellanrummen när du skickar e-post) eller genom att följa instruktionerna om hur man stänger av meddelandena som finns i varje elektroniskt reklammeddelande. Personer inom EES kan också skicka e-post till den här adressen och begära att ens information inte ska yppas för utomstående, men sådana restriktioner på datadelningen kan göra det svårt eller omöjligt för oss att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna.

Tillgång och översyn

Om du är bosatt inom EES och vi har EES data om dig kan du begära att få tillgång till informationen och möjlighet att uppdatera, korrigera eller ta bort dylik EES data. För att skicka en sådan begäran eller andra frågor, vänligen kontakta Indeed eller parten som gav din EES data till oss. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder för att autentisera en sökandes identitet, och att ta ut en lämplig avgift innan vi ger tillgång eller nekar förfrågningar.

Indeed Vulnerability Reward Program

Programbeskrivning

Som ett led i Indeeds säkerhetsprogram för våra arbetssökande, annonsörer och utgivare, samarbetar vi med Bugcrowd i syfte att lansera vårt Vulnerability Reward Program. Detaljerade regler och information om omfattningen av detta belöningsprogram finns på vår Bugcrowd-sida. Om du är en datasäkerhetsforskare som tror att du har upptäckt en sårbarhet i någon av Indeeds produkter eller om du har andra säkerhetsfrågor, kan du anmäla dig som Bugcrowd-testare så blir du medlem i Indeeds Vulnerability Reward Program. Sårbarheter som lämnats in utanför Bugcrowd kommer inte att godkännas.

Rättsliga förbehåll

Indeed kommer inte att utfärda belöningar till forskare från länder som är föremål för sanktioner (som t.ex. - Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien). Det kan finnas ytterligare hinder för dig att kunna delta beroende på den lokala lagstiftningen där du bor. Din testning får inte bryta mot någon lag eller störa eller äventyra någon information som inte tillhör dig.